lördag, april 29, 2006

Muslimsk lag i Sverige?

Det blir förstås ramaskri när en ledande svensk muslim föreslår särskilda muslimska lagar. Mest vill man nog tysta mannen eftersom han ger främlingsfientliga vatten på sin kvarn. Så det är s a s ganska omtänksamt. Men är idén så dum egentligen?

I Belgien finns officiella representativa organ för de tre språkområdena som tar beslut. Medborgarna får själv bestämma i vilken språkgrupp de hör hemma. Dock tar organen bara beslut i språkfrågor, inte något annat. Belgien är en federal stat. Jag är rädd att en annan anledning till svenska ministrars upprördhet över förslaget gällande muslimsk lag i Sverige är att det utmanar centralstaten.

Det är risk att reaktionen hade blivit liknande om frågan bara gällt en svensk federal stat. Argumenten som vi i denna debatt har hört mot muslimsk lag är ibland obehagliga. De talar om vikten av likhet för alla svenska medborgare och talar föraktfullt om "särlagstiftning". Den politiska mångfaldsrädslan i Sverige lyser igenom.

Muslimsk lag i Sverige är nog ingen bra idé. Den är för långtgående med kraftigt avvikande parallella system bland medborgare som lever sida vid sida. Men den allmänna idén om särlagstiftning - då vanligen baserad på territorium - avvisar jag verkligen inte.

onsdag, april 26, 2006

Scania-listan 10 år

För tio år och knappt två timmar sen (26/4 1996) skapade jag Scania-listan. Där har jag varit en frekvent postare. Nu är det dags att gå vidare. Nu skapar jag min egen blogg.

Lite information om Scania-listan. När detta skrives är det 49 medlemmar på Scania-listan. Knappt tjugo av dessa har jag någon aning om vilka de är; majoriteten är bara okända e-mailadresser. Som flest för några år sedan var vi strax över 80 om jag minns rätt. Det har pendlat mellan ca 50 och 80 sedan listan skapades 26 april 1996.

Scania-listan är nog det viktigaste och mest bestående som jag skapat inom den skånskeländska politiska rörelsen - även om listan i sig är opolitisk. Ibland undrar jag om Scania-listan bara varit av godo. Under början av 90-talet skrevs det många insändare. Det avtog kraftigt sedan kraftigt. Med Scania-listan kunde många avreagera sig utan att det syntes offentligt. Kanske bidrog Scania-listan till att kväva det kulturregionala politiska arbetet. Vi som jobbade med Skånefrågor blev mer informerade än nånsin förut, men kanske också mer passiva utåt än nånsin förut. Eller - så överdriver jag listans betydelse; den kanske inte betydde mycket alls för vad som skedde varken hit eller dit...

I vilket fall kan dagens bloggar vara ett sätt att återta initiativet. Jag tror dock inte att Scania-listans framtid ska förringas. Den är fortfarande den mest heltäckande nätverkslistan för skånska frågor. Och nätverksbyggande är mycket viktigt. I FSF bygger vi just nu en medlemslista, mest för meddelanden till medlemmar (24 medlemmar på listan så långt). SSF och SSFD har sina kontaktlistor, både för information och diskussion. SRI har ett nyhetsbrev. (Vad jag vet har ingen annan organisation än de jag räknat upp ens någon informell lista med mer än ett fåtal personer.) Bloggar och listor är komplement till varandra.

Och därför startar jag min egen blogg idag.