onsdag, september 27, 2006

Regionval med tja

Centern gick fram 0.55 % i regionvalet till 5.89 %. Det är tyvärr en framryckning som är mindre än i både riket och i min kommun. Det gav inga fler mandat alls utan centern stannar på nio mandat. Men alliansen tycks ta över makten tillsammans med miljöpartiet! Mycket positivt! Vi får avvakta med centerposter i regionen. Så hur gick det i valet för mig personligen?

Tja, vad ska man säga. Jag fick 21 röster i regionvalets Mellankrets. Det blev en femtedels procent, tjugofem gånger för lite för personvalströskeln. Jag hamnade någonstans mitt i den undre halvan av centerkandidaterna, på 20:e plats av 27. Med tanke på att det var med nöd och näppe jag överhuvudtaget fick bli kandidat (tack Johan!), eftersom jag inte är så känd i centerpatiet ännu, så kan det tyckas ok. Röstetalet är betydligt fler än mina stackars sex röster i kommunvalet. (Jag har inte tänkt på det tidigare att jag kanske mest ansetts som regionvalskandidat - därav skillnaden antar jag!) Det är ett knappt tjugotal röstande som jag aldrig träffat som upptäckt mig och kryssat mig, förhoppningsvis för mina åsikter. Det uppskattar jag!

Samtidigt är jag och Annette Linander de enda med en blogg bland kandidaterna. Än en gång har jag haft en tydlig profil och ett antal träffar på min hemsida och alltså ändå tyvärr hamnat på detta antal lätträknade kryss. Jag kan också fått röster för att jag var längst ner; i ett så stort urval människor vet man aldrig vad sistaplatsen kan ha för symbolisk betydelse för en eller annan väljare som annars inte känner till mig. Då kunde man förväntat sig att jag skulle gjort bättre i från mig. Om det sistnämnda nu alltså betyder något...

Praktiskt taget alla har fått kring 15 kryss och uppåt. Jag vet inte vilken den vanligaste förklaringen är till detta. De flesta är gamla centerrävar. Kanske bygger man upp ett litet lokalt väljarnätverk med åren, bl a hos vänner och grannar. Och höstar in dessa obligatoriska kryss varje val, jag vet inte. Eller kanske kör fler av mina medkandidater än jag tror små äkta personvalskampanjer i det lilla, bara inte på Internet. Kanske är det en kombination.

Nåja, detta dryga tjog kryss är i alla fall något litet att ta fasta på i nästa försök, om det blir något. Till skillnad från kommunvalet känns det som en början till något som kan växa under framtida val. Man får börja i det lilla. Tack för er som röstade! Varje kryss uppskattades!

tisdag, september 26, 2006

Skåne och framtiden i valbroschyrer

Nu efter valet har jag kollat igenom de valbroschyrer som jag fått hemskickat från olika partier. Det är intressant eftersom det är en väl avgränsad mängd valmaterial. Kristdemokraterna visar sig ha mest intresse för Skåne och framtidsvisionerna i regionen. Centern har minst av allianspartierna. Här är genomgången, parti för parti:

Moderaternas Lund-/Kävlinge-broschyr innehåller inget alls om Skåne och de regionala förutsättningarna/visionerna i grundtexten. Men enskilda riksdags-, region- och kommunkandidater uttalar sig. Och då är följande intressanta:

Christine Jönsson, 48 år, Lund, Riksdagen: "Jag vill stärka Skånes röst i riksdagen, jag vill lyssna och agera. Individen ska bestämma mer, politiker och byråkrater mindre. Mer integration i Öresundsregionen, sänk avgiften på Öresundsbron."

Branimir Knezevic, 32 år, Väster, Regionfullmäktige: "Region Skåne bör överta ansvaret för att skapa jobb i Skåne, vi kan Skånes förutsättningar bättre än regering och riksdag. Väg E22 ska bli motorväg och pågatågs- och öresundstrafiken bör utökas."

Christian Sonesson, 26 år, Staffanstorp, Regionfullmäktige, ungdomslistan: "I Staffanstorp har jag sedan åtta år kunnat vara med och påverka politiken på lokal nivå genom kommunfullmäktige. Det är viktigt att skåningarna får mer att säga till om i frågor som rör Skåne."

Kristdemokraternas Lundautskick handlar inte alls om Skåne. Däremot handlar riks- och Skåneutskicket en del om Skåne: "Ett Sverige med starka delar blir också en stark helhet. Skåne måste få utvecklas på egna villkor och Öresundsintegrationen fortsätta. Hot mot regionen, som exemplvis flygskatten, ska undanröjas. [...]

Ett starkt och självstyrande Skåne! Det skånska regionala självstyret skall permanentas och utvecklas. Självstyret är en viktig förutsättning för bättre tillväxt och ett ökat välstånd. Skåne måste får utvecklas utifrån sin speciella särart och sina speciella förutsättningar. Vi vill att Skåne får ett utökat ansvar för miljö-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken så att bästa möjliga förutsättningar skapas för en verklig regional utveckling."

Folkpartiets Lundautskick innehåller inget som Skåne, varken i huvudtext eller hos kandidater. Riksdagsman Ulf Nilsson har dock ett särskilt personvalsutskick, "Kom igen Skåne!", där det står: "Skåne och Öresundsregionen har en ljus framtid. Men då måste människors företagande släppas fram istället för att hållas tillbaka av skatter, gränskrångel och broavgifter." Men det är allt om Skåne från honom.

Centerns Skåne- och Lundautskick har inget att säga om Skåne heller egentligen. Inga-Kerstin Eriksson vill dock ha "Trafik som binder samman skåne" och prioriterar "utbyggnad av Europaväg 22, satsningar riksväg 108 och Söderåsbanan samt en väl fungerande kollektivtrafik". Centern har sammantaget minst i alliansen att säga om Skåne och framtiden. (Men då är det Ulf Nilsson som "räddar" folkpartiet.)

Socialdemokraternas (riks-?)utskick handlar bara om rikspolitiken. Socialdemokraternas Skåneutskick, "Skånska socialdemokraten", handlar mycket om Skåne ("Hela Skåne ska utvecklas" etc), men det är mest i beskrivande sammanhang. Det handlar om väldigt konkreta aktuella frågor inom sjukvård och kollektivtrafik. Uno Aldegren och Christine Axelsson är de som ligger närmast att säga något utvecklande eller något visionärt; fokuset på Skåne är det inget fel på . Men det händer inget ändå.

Miljöpartiets riks-, region- och Lundautskick handlar inte alls om Skåne på ett visionärt sätt. Skåne nämns överhuvudtaget fyra gånger. (Däremot pratar man om Stockholms bilköer.)

Vänsterpartiets riks- och Skåneutskick handlar bara om Skåne i beskrivande ord. På ett ställe ger man dock en lista på hur man vill förbättra kollektivtrafiken, mest genom en satsning på obskyra sträckor som de flesta inte tänkt på.

Demokratisk vänsters Lundautskick handlar inte alls om Skåne.

Staffan Bengtssons personvalskampanj för Feministiskt Initiativ tilll riksdagen handlar inte alls om Skåne.

Sverigedemokraternas riksutskick (det enda de gör, som sig bör) handlar inte alls om Skåne. Däremot tycker man det är viktigt att "låta Sverige förbli Sverige".

Skånes självständighetesparti citerar sitt Politiska program 2006 på insidan av kuvertet som de skickar ut. Det handlar mycket om Skåne av förklarliga skäl. De önskar "Skånes utropande till självständig stat" m m. Alla personer på fotot på utsidan av kuvertet har skånska flaggor som det står "FRIHET" på. Jag citerar inget mer. De fick inte ett enda mandat någonstans.

söndag, september 24, 2006

"Skånskheten" bakom sd:s framgång?

Regionalisternas största meningsmotståndare, sverigedemokraterna, gjorde ett riktigt bra val. (2010 kan jag nästan lova att vi har en blocköverskridande regering i Sverige, för då är sd i riksdagen, troligen som potentiell vågmästare.) För oss regionalister är det inte bara dåligt, för nu får vi en tydligare motpart i visionen om morgondagens samhälle. De nationalistiska åsikterna bland de breda lagren har kommit upp till ytan i ett tydligt fokus. Nu kan striden kan ta fart.

Debatten är dock fortfarande som ett barn. När våra meningsmotståndare går fram är det vi (!) regionalister som får sota. Det är den perfekta (men tillfälliga, hoppas jag) segern för sverigedemokraterna.

Nedanstående skribent har fått för sig att de som pratar om "skånskheten" är de som står bakom sverigedemokraternas framgångar. Det är ungefär som att säga att det är vänsterpartiets retorik som står bakom moderaternas framgångar. Det kan tyckas vara en total kortslutning hos én individ. Men det är tyvärr symptomatiskt för ett samhälle som tänker så genomgående nationalistiskt och saknar självransakelse till sådan grad, att t o m motsatsen, regionalismen, får klä skott för nationalismens misslyckanden och extrema yttringar. Insändaren i Helsingborgs Dagblad 2006-09-20:

Skam över Skåne
Att en hel massa skåningar ”kommer ut” som de idioter de är genom att rösta på sverige-”demokraterna” må vara hänt. Det är väl helt enkelt så att de har gått från lunchrumsrasism till aktiv rösthandling. Under 30 år i arbetslivet har jag hört sådant här från en rätt stor procent så gott som dagligen, så jag är inte förvånad. Det värsta är att ni som ofta talar så vitt och brett om skånskheten drar skam över en härlig landsända.
”Nu räcker det"

lördag, september 23, 2006

Lennart Prytz, anti-regionalist, går

En man som heter Mats Helmfrid (m), och tydligen är avgående moderatledaren Christine Jönssons närmaste man, ska leda Lund de närmaste fyra åren. Sydsvenskan refererar 23/9-06: "En 47-årig pragmatiker med lång erfarenhet av kommunpolitiken – men också en doldis med ganska litet lokalt nätverk."

Äntligen försvinner alltså Lennart Prytz (s) som kommunstyrelseordförande. Det har varit ett bekymmer att denne anti-regionalist fått företräda Lund under senaste valperioden (liksom tidigare). Det är inte så lätt att glömma hans artikel Identitet med unken luft på Aktuella frågor 2001-11-04. Så här läxade denne ursprungligen göteborgare upp skåningarna för några år sedan. Här är hans bild av skånsk politik 2001:

"Det pratas mycket om skånsk identitet. När Bron ger möjlighet till enklare kontakter söderut minskar intresset för vad som händer åt andra hållet. Fler vill bli allt friare från nationalstaten Sverige. Då odlas skånskheten. Regionpolitikerna på den borgerliga sidan med kristdemokraten Rolf Tufvesson och moderaten Carl Sonesson i täten tycker att den skånska identiteten skall vila på den rödgula fanan, på spettkakan och sillen, på en nykomponerad nationalhymn - moderaterna har ju motionerat om det till regionfullmäktige i april - och på det skånska språket som enligt Tufvesson är helt väsensskilt från svenskan. Med hjälp av myter om hur svenskarna utsatte skåningarna för 'etnisk rensning' någon gång för flera hundra år sedan, vill Tufvesson hetsa Skånes befolkning mot övriga Sverige."

Och detta leder honom fram till att varna skåningarna från att driva regionstanken för långt och att varna för "borgarnas skånska identitet".

Det är alltså positivt att se Prytz kliva ner från posten som kommunstyrelseordförande i min hemstad. Låt oss hoppas att nye Mats Helmfrid visar sig vara mer än ett par steg mer visionär.

Prytz lämnar kommunalrådsposten är de senaste nyheterna från Sydsvenskan 2006-10-18. Han tar alltså inte ens posten som oppositionsråd - det gör istället Anders Almgren, 38 - utan "tar en annan plats i laget" bl a som kommunfullmäktiges andre vice ordförande. Men han blir också gruppledare. Sydsvenskan: "Som sådan ska han bland annat coacha de unga nya socialdemokrater som tar plats i fullmäktige efter nyår."

Han kommer också att arbeta "med att utveckla den kommunala demokratin". Han kan "tänka sig att sitta i någon nämnd eller bolagsstyrelse. Han kommer också att fortsätta arbeta med sina hjärtefrågor i den regionala utvecklingsnämnden." Så nog kommer han att behålla inflytande - inte minst i frågor som, ur ett regionalistiskt perspektiv, borde vara olämpliga för honom.

fredag, september 22, 2006

Totalflopp i personvalet

Nu är alla röster räknade i Lunds kommunval och c fick fem mandat, vilket är en ökning med två. Det är mycket glädjande. Dessutom ingår naturligtvis c nu i en borgerlig majoritet i kommunen utan jobbiga vågmästare. Det är lite av ett drömscenarium för c i Lund!

När det gäller personvalet var det dock en total genomklappning för mig personligen. Jag fick sex (6!) röster i hela kommunen. Jag var en som röstade och jag känner tre av de andra! (Den som hade flest kryss, Lars Bergwall, hade i och för sig beskedliga 198.) Jag är på delad nästsista plats av centerns 22 kandidater. Jag var alltså långt från att uppfylla personröster för min 14:e listplats, en plats jag fått genom röster i det interna provvalet. Det är sant att jag inte förekom i tidningen en enda gång i valrörelsen. Jag prioriterade inte en personvalskampanj i media på så sätt. Jag var dessutom, av personliga skäl, tyst på bloggen två och en halv månader precis innan valet, vilket nog inte är det allra bästa.

Men jag är trots allt ensam om att ha en centerpartisk blogg av de 22 Lundakandidaterna. Alla har kunnat gå och se vad de röstar på och lära känna mig. Jag har skrivit om Lund. Jag trodde det skulle göra en hel del. Man stöter på min blogg genom länkar från flera håll och genom Google-sökningar på intresseord. Jag har inte jättefå träffar varken per vecka eller dag. Jag hade dessutom en särskild profil, som skiljer ut mig från mängden.

Jag är chockad över valresultatet, men måste nu tänka framåt. Jag har fått en första hård lektion i val och personval och får se vad jag kan göra av det. Ska jag fortsätta som partipolitiskt aktiv (regionalistisk bloggning kommer jag alltid fortsätta med!) så borde jag ha någon typ av politisk-strategisk mentor, som kan bena ut ett och annat. Man lär av livet. Men det är, ärligt talat, svårt att veta var jag ens ska börja nu tyvärr.

PS. Sammanräkningen av regionvalet är ännu inte klar.

torsdag, september 21, 2006

Skånska för invandrare på ABF"Skånska för invandrare - eller konsten i att förstå en skåning..." heter en kurs på ABF i Malmö till hösten. Så här lyder kursbeskrivningen (ligger här):

"Det är kanske inte alltid så lätt att förstå och kommunicera med skåningar. Det kan naturligtvis bero på många orsaker men vanligtvis är det dialekten som försvårar. Invandrare från alla vädersträck, smålänningar, stockholmare, somalier, danskar, libaneser, norrlänningar etc., kan nu äntligen få kunskap om detta ädla tungomål i vår sydliga provins." Kursen är på 20 studietimmar och avgiften är 525 kr. I broschyr och på hemsida är den skåneländska flaggan en av flera språkflaggor.

Att få invandrare att känna tillhörskänsla för Skåne är viktigt för mig. Jag tror att ett av integrationsproblemen är att invandrare nödvändigtvis ska integreras i något så abstrakt som Sverige. Om man istället beredde vägen för att integrera dem i lokal- och regionalsamhället (dessa flyter ihop i Skåne), så skulle mycket vara vunnet. På så sätt är språkcirklar av typen ovan mycket positiva.

Reinfeldt: folk mindre inkluderande "söderöver"

Fredrik Reinfeldt uttalade sig i Rapport kl 1930 2006-09-20: "Det brukar ju nämnas att det finns en mer inkluderande attityd lite norröver och att det inte riktigt alltid har varit så söderöver."

Jag vill påstå att det inte stämmer. För det första är det lätt att vara "inkluderande" med avseende på invandrare när man bor i en norrländsk kommun med få invandrare och där det därmed är begränsade integrationsproblem eller utanförskap av den arten. Skåne har väldigt många invandrare och då finns det möjlighet för integrationsproblemen att uppstå.

För det andra brukar jag hävda att situationen är tvåfaldig: skåningar, menar jag, är mindre inkluderande när det gäller människor som uppfattas stå utanför lokalsamhället, men mer inkluderande när det gäller människor som uppfattas som en del av samhället. För att demonstrera det senare ligger Skåne t ex väl till på RFSL:s "kartläggning av hbt-personers situation i landets kommuner" 2006 med Lund och Malmö på delad fjärdeplats. Det är kanske heller ingen slump att "Lund [blev] först med stor gayfilmfestival" (Sydsvenskan 2007-02-22).

Jag tycker också vi har en individualism och åtföljande tolerans mot andra människors politiska åsikter och sätt att göra saker på, som jag inte helt känner igen från uppsvensk tv eller bland nedflyttade. Skiljelinjen i tolerans går när skåningar inte längre uppfattar andra som del av deras samhälle och kanske t o m känner att "de andra" vill stå utanför.

Så nog är vi inkluderande, men inte på det sätt som uppsvenskar funderar över. För vår ovanligt höga tolerans mot våra närmaste medmänniskor har på något lustigt sätt kommit bort i den diskussionen.

Bakgrunden till uttalandet av Reinfeldt var en fråga från Rapport om huruvida han utesluter "särskilda [interations-]åtgärder i delar av landet där utanförskapet är som störst". Han utesluter inte det, sa han. Han menade att det är "möjligt att det finns delvis lite olika uppfattningar i olika delar av vårt land" (Sverige). Jag har egentligen ingen större aning om vad han syftar på för åtgärder, men välkomnar rent generellt, att han accepterar att det kan behövas finnas olika lösningar i olika delar av Sverige.

Det visar sig att min artikel nästan redan skrivits. Henrik Grender, "Skåning och Malmöbo", skrev om temat på Sourze 5 jan 2003 under rubriken "Skåningar går det bra att skylla på". Han menar att hans erfarenhet är att på ett personligt plan är det närmast tvärtom att skåningar har lättare att umgås med invandrare. På ett kontaktmässigt och samhälleligt plan har vi ovanligt stor integration i Skåne.

Beträffande överrepresentationen av sd i politiska sammanhang måste man i resonemanget lägga in att Skåne är väldigt överrepresenterat när det gäller mottagandet av invandrare, säger Grender. Därför blir frågan i sig stor och sd:s enkla lösningar får möjlighet att hitta representation av en minoritet av befolkningen.

onsdag, september 13, 2006

På Stortorget i morgon

Det drar ihop sig till val. I morgon torsdag kommer jag att stå i centerpartiets valhägn på Stortorget i Lund från kl 1030 till ca 1430. Det, om någon vill snacka centerpartiet och t ex regionalism med mig.