torsdag, juni 28, 2012

Karl Bergman avvisar utan tillräckligt stöd "försvenskning"

Karl Bergman är universitetslektor/docent vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag har läst fakultetsopponent Per Frohnerts text i Historisk Tidskrift 2004-1 om Karl Bergmans avhandling från 2002 (Lund). Avhandlingen heter Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669–70. Jag är kritisk till flera delar i Bergmans avhandling; jag förklarar varför nedan.

Ett kapitel i avhandlingen handlar om identitetsfrågor. Bergman vill tona ner den nationella identiteten vid Skånelandskapens övergång till Sverige. Frohnert beskriver Bergmans synpunkter: "'Dansk' och 'svensk' användes mest i rent praktisk och inte i etnisk mening." I en artikel i Blekinge Tekniska Högskolas Intranät "Tidigt intresse för historia och het debatt om snapphanar" så kritiserar Bergman att SVT:s dramatisering och dokumentär om snapphanarna från 2006 använder etniska termer.

Frohnert tycks vara ense med Bergman i flera av identitetsfrågorna, men särskilt i ett stycke tycker även han att Bergman går för långt i att "nedtona det politiska brottet" som det innebar för Blekingeborna i att byta statstillhörighet. Frohnert ser sig nödsakad att avsluta stycket med: "Man kommer knappast runt att Blekingeborna fick erfara att man kom att överta en annan politisk ordning." Det kan närmast tyckas vara en underdrift, är undertecknads kommentar.

Bergman menar att begreppet "försvenskning" är oanvändbart. I stället vill han tala om "homogenisering". Här går opponenten Frohnert ännu längre och frågar sig om situationen kanske snarast skulle kunna likna relationen mellan centralmakt och lokalsamhälle för ett län i Uppsverige vid denna tid (!)

Samtidigt tycker Frohnert att Bergman avvisar begreppet "försvenskning" lite väl lätt. Här måste Bergman göra mer, menar den förstnämnde. Bergman kan inte hitta den "prövning" som skulle varit nödvändig för att avfärda begreppet; det kan Frohnert inte ens hitta hos Lundahistorikern Harald Gustafsson "vars arbeten Bergman här stöder sig på".

Undertecknad bloggare vill här sticka in att det har skrivits en hel del i denna debatt om dansk etnicitet bland skåningar fram till statsövergången till Sverige. Det har inte minst diskuterats bland historieintresserade personer som är politiskt regionalistiska och det är svårt att komma förbi deras argumentation som jag vill påstå framför allt består av: (1) tidiga specifika citat som visar på en kraftigt etnifierad bild under medeltiden inom flera samhällslager, (2) av hänvisningar till historieforskare med en annan syn på denna tid i Skandinavien samt (3) generella hänvisningar till de s k primordialisterna inom historieforskningen.

Bergman tycks erkänna, som opponenten Frohnert uttrycker det, "försvenskningsplaner under Karl X Gustavs tid men det var först under det skånska kriget som den etniska dimensionen verkligen kom att bli viktig och försvenskningsåtgärderna kom med enväldets införande". Frohnert säger att det kan stämma att "mycket litet hände på försvenskningsfronten och att de etniska dimensionerna över huvud taget spelade en underordnad roll under 1660-talet". Men, menar han, det säger inte, utan kanske t o m förstärker bilden av, att den svenska centralmakten blev aktiv med försvenskning under skånska kriget och vid enväldet (i slutet av 1670- och början av 1680-talen).

Därmed kanske Bergmans slutsatser är betydligt mer begränsade än han senare i intervjuer gjort dem till och diskussionen kommer mest att handla om när försvenskningen infördes, antingen med full kraft på 1660- eller på 1680-talet.

måndag, juni 25, 2012

Nationalistisk reklam i lådan

Jag accepterar fortfarande reklamutskick från alla butiker/magasin i min brevlåda. De ger också ofta en bra bild av företagen som skickar ut dem. Särskilt finns det i en del utskick svenskt nationalistiska tendenser. De är dessa som detta inlägg kommer att handla om.

Många livsmedelsföretag gör reklam för svensk mat. Det är orimligt och närmast provocerande i en multistatlig livsmedelsregion som Öresundsregionen. Ännu mer negativt är det opåkallade flaggandet och andra "nationella" symboler i utskick, som inte står i samband med en särskild produkt.

Som konsument är man möjligen tveksam eller kanske t o m klart negativ till stödja denna typ av budskap och företag. Detta inlägg är ett försök att lista företag med nationella symboler och nationalistiskt budskap i sin marknadsföring i Skåne. På så sätt kan man underlätta för konsumenter att välja bort dessa företag. Jag kommer att uppdatera denna lista. Det företag som i stället väljer en neutral marknadsföring under två år, kommer jag att ta bort från listan.

Mest nationalistiska av skånska företag är troligen City Gross. I senaste utskicket har man blågula ballonger, girlanger, tårtor, hattar (!) och flaggor. Prisskyltarna är ofta blågula, man gör reklam för "svenskt kött" på allt kött och en stavhopperska finns med, insvept i en gigantisk svensk flagga. Lite överraskande finns också en sida om "Italiensk sommarbuffé", så där hyllar man oväntat plötsligt något av det där (otäcka?) utländska.

Alternativ för konsumenten till City Gross är ganska många: Ica, Coop, Hemköp, Willys och Lidl. Dessa företag ägnar sig då och då åt vanlig matnationalism, men det är inte genomfört på samma sätt konsekvent som City Gross har gjort.

Harald Nyborg pryder i sitt senaste utskick samtliga 64 sidor med svenska flaggor utan att det har något med produkterna att göra. Det är tio flaggor per uppslag vilket ger 320 flaggor som man tagit sig tid med att peta in mellan produkterna. Mindre oväntat är alltså danskarna de som bidrar mest till att hylla svenskheten i Skåne.

Här är alternativen bl a Bauhaus och Jula. Dessa företag har inte samma nationalistiska tendenser. Tyska företag som Bauhaus, Lidl och XXXLutz har överhuvudtaget inte samma problematik.

Också danska Netto nöjer sig denna gång med en svensk flagga på framsidan. Tidigare gånger har de lagt in svenska symboler på varje sida.

Se ovan. De fungerande alternativen är Ica, Coop, Hemköp, Willys och Lidl.

Och danska Jysk hade också en nationalistisk kampanj för en eller två veckor sedan. Nu sist var det faktiskt ingenting. Förutom en blågul idrottare mitt i tidningen. [Uppdatering: nytt utskick 2012-08-27. Alla sidor är fulla av flaggor inte minst första sidan. Uppslaget 2-3 har de lyckats pressa in 157 svenska flaggor på, se bilden.]

Byt här ut Jysk mot neutrala företag som Jula, Överskottsbolaget och Sängjätten.

Slutsatsen är att - med undantag för City Gross - det är de danska företagen som driver den svenska nationella ideologin hårdast i sitt symbolspråk i Skåne. Man kan tycka att det vore önskvärt om dessa företag valde att inte verka i denna region, eftersom de inte tycks klara av att använda ett neutralt reklamspråk. Kanske skulle de då bli ersatta av mer seriösa aktörer som är helt fokuserade på att sälja produkter snarare än att blanda det med att sprida statsideologi.

lördag, juni 23, 2012

Nyansera mer?

Ibland får jag antydan från något håll att jag borde vara mer nyanserad, mer vägande, mer rättvis på denna blogg. Se allt från två eller flera håll. Och ja, det hade jag kunnat vara/göra.

Jag har kanske också tenderat att välja att tolka en beklaglig situation som ett resultat av uttrycklig kulturkamp snarare än kanske ren dumhet och oförståelse för att jag och andra diskuterar utifrån en annan paradigm, som vi har valt. Jag har kanske någon gång målat upp en "fiende", som inte har en aning om att hen skulle kunna vara en fiende. (Öresundbrons VD Caroline Ullman-Hammer är kanske en sådan person. Möjligen, som en garant för nuvarande mycket höga broavgifter, den enskilt mest förstörande kraften i hela Öresundsregionen, men tror sig göra gott och rätt och tror sig knappt har några kritiker att bry sig om.)

Samtidigt vill jag röra om i grytan. Och jag tror man måste ta i lite. Vara skarp och tydlig. Faktiskt inte ens alltid rättvis, inte förrän den (eventuella) efterföljande diskussionen börjar. Jag tänker särskilt på ett citat av den tysk-amerikanske poeten och författaren Charles Bukowski (1920-1994):
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
Och så finns det de som tycker jag är alltför svävande, resonerande och otydlig. Någonstans måste man välja att ligga. Det kan vara svårt att kombinera. Kanske är mitt emellan ofta då bra.