fredag, juni 30, 2006

Skåneprovet i historia

Några gymnasielärare i historia från Lund uttalar sig i Sydsvenskan 2006-06-29 om sitt ämne och säger bl a om eleverna som gått ut grundskolan som kommer till dem: "Några få kan historien tillbaka till franska revolutionen, men för de flesta börjar kunskaperna vid 1900-talets början." Det innebär förstås att grundskolelever i Lund knappast behöver ha en aning om att Lund och Skåne varit danskt.

Det är ganska chockerande. Hur ska man kunna förstå sin omgivning om man inte förstår bakgrunden? Särskilt i Skåneland är detta olyckligt eftersom det hände så mycket det dryga århundradet innan franska revolutionen. I övriga Sverige är äldre historia också mycket viktigt, men inte riktigt lika vitalt som här. Vi har varit en central och drivande del av ett annat land under tusen år; det måste man veta om man läst historia.

Det står i artikeln att "gamla tiders läroplaner som berättar vad läraren ska gå igenom är ett minne blott". Det kan vara positivt eftersom historieämnet idag inte styrs uppifrån Stockholm utan beslut om vad som är viktigt tas lokalt. Det finns inget formellt alls som hindrar skånska historielärare att undervisa i skånsk historia och t o m lägga mycket vikt vid den.

Det som istället hindrar är att försvenskningen nått så långt att lärare "tänker i" svensk historia. En vän till mig hörde att tjugo studenter som läste historia vid lärarhögskolan i Malmö fick frågan om vem som var kung (här) under mitten av 1500-talet. Alla var överens om att det måste varit Gustav Vasa. Tiden stämmer, ja, men inte platsen.

Några historielärare runt om i Skåne har, enligt artikeln, slagit sig samman och börjat göra "Skåneprovet", ett gemensamt gymnasieprov i historia, ungefär som de nationella proven i svenska, engelska och matematik. Nätverket startade för fem år sen. Det kan också komma att utökas till grundskolan. På så sätt kan man jämföra betyg.

Men man får ju också en gemensam ram för vilka kunskaper som skånska elever ska besitta. Detta för lärarna frivilliga prov, kan vara ett oerhört bra initiativ. Om det gjorts på rätt sätt. Det vore mycket intressant att se provet någon gång.

En av lärarna invänder att "men för hela Sverige har vi inte en susning". Men: just ett skånskt historieprov kan och bör nog inte generaliseras till ett Sverigeprov i historia.

söndag, juni 25, 2006

Två intressanta bloggare

Idag presenterar jag två bloggare som skriver lite om federalism/Skåne. Först ut är Tomas Melin som kallar sig Den där Tomas.

Tomas skriver bl a om Biblioteken och det kommunala självstyret. Där blir han irriterad på ett förslag från vänsterpartiets Rossana Dinamarca som vill skärpa bibliotekslagen och Tomas kallar detta "ett gigantiskt ingrepp i det kommunala självstyret". Sedan följer ett längre resonemang som självstyrets vikt.

I en annan bra artikel attackerar han Nationalstatens hegemoni och skriver att "Sommarens stora idrottsfester fullkomligt dryper av nationalsymbolismens fetflottighet."

Och så skriver Tomas en artikel med rubriken Det är nåt visst, med en federalist. Den handlar om Europa, federalism och överlappande suveräniteter. Tomas skriver: "Sverige, som är en centraliserad enhetsstat sedan Vasatiden, skulle verkligen vinna på att federaliseras. En ny grundlag som utgår från kommunerna skulle kunna delegera vissa frågor till regioner, vissa till staten och vissa till nivåer därutöver."

Tomas Melin är miljöpartist från Stockholm och är bl a mycket EU-kritisk, så mycket skiljer från oss Skåneregionalister och centerpartister. Men det här är en blogg att kolla in.

Stefan A. Johansson är socialdemokrat från Helsingborg och tycker att Skånska bör förklaras som ett regionalt språk i Sverige. Han har en omröstning på sin hemsida där 92 % av 91 svarande tycker att skånska ska förklaras som ett regionalt språk i Sverige. 5 % säger nej och 2 % vet inte.

Samtidigt vill Stefan Johansson avskaffa Region Skåne, säkerligen den enda politiska institutionen som någonsin skulle kunna driva en sådan idé. Man blir förvirrad.

Vi ska tydligen som kollektiv helt avlövas vårt självstyre. Bara kommunala självstyret blir kvar och vi har den skånska splittringen och röran tillbaka. När beslutsfattare väljer om Burlöv ska bestämma över något eller om riksdagen ska göra det, så vet jag vem som alltid vinner den kampen. Skåne fungerar mer och mer som én stad. På en timma når du Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm och Christianstad. Pendlingen ökar hela tiden. Därför blir Region Skåne mer och mer uppenbart den allra viktigaste politiska enheten. En verklig naturlig region - i historia och samtid.

[ Andra bloggar om: , , ]

fredag, juni 23, 2006

Upphovsrätt <> äganderätt

En mycket tänkvärd debattartikel "Dags avskaffa upphovsrätten" i Expressen 19/6-06. Några citat: "Upphovsrätt är något annat [än äganderätt], man kan säga att det är en påbyggnad på äganderätten. [...] Att skilja mellan äganderätt och upphovsrätt leder till en viktig insikt - skulle upphovsrätten tas bort återstår äganderätten. [...] Fildelning är alltså inte stöld, det är ett brott mot upphovsrättslagen [som den ser ut i dag, min anm]."

[ Andra bloggar om: ]

DN och nationalstatens problem

I DN:s huvudledare 22/6-06 "Särboskap är den nya europeiska modellen" kommenterar författarna Kataloniens folkomröstning i helgen och talar om "Europas lapptäcke [som] får allt fler rutor". Ledaren andas kritik och uppehåller sig kring problematiska fall.

Vissa av citaten blir tydligt avståndstagande: "Många människor reagerar med att vilja låsa till och samla sig med de sina i allt trängre kretsar, lösningen är regionalisering, avskärmning från de andra." Avslutningen är: "Ett ökat självbestämmande hjälper till att lösa upp motsättningar och gör det lättare att få uppslutning kring den större gemensamma enheten. Detta är positivt. [...] Riskerna med bryta-sig-loss-rörelserna är dock att de faktiskt bryter sönder staterna. Och att därmed en trång nationalism tar över. Vad ett Europa i inbördes konfrontation kan medföra känner vi bara alltför väl."

Ledarens skribenter tycks ha en naiv inställning till nationalstaten. Eventuella problem med den nämns inte. Det är ingen överraskning att ledaren är skriven i nationalsstats huvudstad som i huvudsak fått behålla sitt språk och sin kultur och inte har mycket till gränsregioner att förhålla sig till. I övriga Sverige har i princip alla regionala språk och särarter raderats till förmån för en kultur inspirerad av den som media och eliter sänt ut från huvudstaden under 1900-talet.

Nationalstatens kulturcentralisering har varit en fruktansvärd förlust. Rörelser i Europa försöker nu hindra ytterligare förluster och t o m ta tillbaka kultur och identitet. Just detta är i stort sätt problemfritt. Inget tyder på att det ökar främlingsfientlighet i allmänhet.

Ännu viktigare är att man försöker bryta ner nationalstatsgränserna i Europa och bryta ner nationalstaternas tankemönster som finns i lagar, i organsationer och bland vanliga människor faktiskt indoktrinerade av tidigare tankemönster. Man försöker bygga ett Europa baserat på närområden, som är verkliga. Det förhindrar inte på något sätt stark solidaritet, som även tar sig politiska uttryck, med människor över t ex hela kontinenten, men den politiska grunden måste vara lokal/regional.

Sista stycket i ledaren skulle jag alltså formulerat på ett annat sätt än DN: "Fördelarna med bryta-sig-loss-rörelserna är att de mentalt bryter sönder staterna. Och att därmed en trång nationalism tvingas på reträtt. "

[ Andra bloggar om: , , ]

torsdag, juni 22, 2006

Låt svenska landslaget förlora!

Jag har under VM lojalt hejat på svenska landslaget i fotboll och gladde mig mycket åt målet mot Paraguay där jag satt på Glorias i Lund med ett grupp vänner. Efter matchen började för första gången tveksamheten krypa in. Det var lite för mycket blågul glädje därinne helt enkelt.

Inför Englandsmatchen var jag således ganska likgiltig, men tyckte att ett oavgjort resultat var perfekt och det var härligt med kvitteringsmålet i 90:e minuten.

Men nu på lördag är det dags för svenska landslaget att förlora. Tyskland ska göra sin plikt. Det inte bara tror jag; det hoppas jag. Det finns inte längre någon jättelik oppositionell Hofterups Skånelandsflagga i VM-sändningarna till skillnad från 2002. Skånelands flaggor, och därmed mångfalden, har i princip försvunnit ur klacken. (Ett undantag ser ni i bilden till höger som jag länkat från Sydsvenskan.) Övermodet inför att slå Tyskland - för första gången på 48 år - växer.

Mest störande är det blågula viftandet med flaggor här hemma. Det talas inte längre bara om fotboll och svenska landslaget. Nu har vi fått en oblandad nationalistisk ton i fotbollsäventyret med torgförande av rena nationalsymboler. Grannbyggnaden till mitt jobb monterade en fasadflagga under VM där flaggan fick hänga. Man ser folk gå omkring på stan med matchtröjor och liknande och nu bär t o m snabbköpskassörskan nere vid torget svenska flaggan på tröjan.

Det var trevligt att Sverige gick vidare från gruppen, men nu hoppas jag att äventyret tar slut. Det är visserligen ingen katastrof om laget mot förmodan skulle gå längre, men jag är bedrövad över att jag för första gången i mitt liv inte längre kan heja på Sverige på fotboll eftersom vardagsnationalisterna tagit över den sport jag tyckte om.

På lördag: Tyskland-Sverige: 1-0 = Verkligheten-Nationalismen: 1-0.

[ Andra bloggar om: , ]

onsdag, juni 21, 2006

Centralisering av svenska simkrav

Svenska livräddningssällskapet (SLS) kräver nu en skarp lag om simkunnighet. DN har en artikel 19/6 06. Skolverket lägger snart fram en ny simkunnighetsdefinition. Hittills har varje kommun eller stadsdel själva fått definiera begreppet. Karin Brand, generalsekreterare på SLS säger att "Simundervisning borde stadgas i skollagen så det blir kommunens sak att se till att alla elever verkligen lär sig simma. Nu kan kommunen delegera ner till varje rektor att lösa situationen." Men Eva Petrov, skolutvecklingssamordnare i Rosengård i Malmö, är tveksam till att styra upp frågan centralt.

Min första poäng är att om dessa frågor inte tas på kommunal nivå och om det finns anledning att "centralisera" dem, så ska den centraliseringen givetvis aldrig ske till Stockholm utan den ska stanna inom regionen. Här finns kompetens att ta egna beslut om tänkbara "enhetliga" regler inom Skåne (vilket ändå är klart tveksamt). Det finns för den typen av likriktning i princip aldrig någon anledning att gå utanför Skåne, Halland, Blekinge och Öresundsregionen i övrigt. Större än så kan regionen aldrig uppfattas och denna typ av beslut ska tas inom naturliga befolkningregioner och de politiska enheter som definerar dem.

För det andra, om man centraliserar bör man som politiker med helhetsperspektiv, enligt mig, ha i åtanke att man försöker hitta något annat som man då samtidigt decentraliserar. Det kan inte vara en strikt regel, men en tanke som man kan ha i skallen för att hålla politiken kvar på rimlig lokal nivå över tid.

tisdag, juni 20, 2006

Spelet Monopol

Spelet Monopol är ett ganska intressant kulturellt fenomen. Till sin natur (npi!) utspelar det sig i en specifik stad. Den enda version som länge sålts i Sverige utspelar sig i Stockholm. Kanske var man övertygad om att det måste räcka för alla svenskar eller så fanns en samsyn om Stockholm som kosmopolitiskt centrum och att man trodde det fanns en längtan efter storstaden för övriga svenskar. Så unga skåningar köpte och sålde fastigheter på exotiska platser som Eriksgatan, Karlavägen och Drottninggatan. För stockholmarna var det tvärtom vardag, men spelet hade på så sätt olika funktion för olika svenskar.

Nu kommer nya monopol. Monopolspelet flyttar in i 2000-talet. Flera gator försvinner. Sydsvenskan skriver om det 20/6 2006, men kommenterar inte att allt för tidningens läsare fortfarande utspelar sig i en stad längre bort än Hamburg, Dresden och på ungefär samma avstånd som Prag.

I höstas (17/8 2005) stod det i Metro Skåne att Malmöföretaget Tenje & Partners bytt ut Norrmalmstorg, Västerlånggatan och andra Stockholmsadresser mot en ny spelplan. Produktutvecklare är Nils Tenje. Spelet heter ”Malmö – spelet om din stad”. Turning Torso, Falafel no 1 och KB är med. Sydsvenskan skrev inget då, men när Stockholmsversionen uppdaterades tyckte man det som sagt var viktigt nog.

Den regerande svenska mästaren i Monopol är Mattias Björklund från Staffanstorp. Han uttrycker i Sydsvenskan att han är bekymrad över moderniseringen av Stockholmsspelet. Han talar om "gammaldags charm". Han vill ha tillbaka sitt gamla spel med Centrum, Västerlånggatan, Diplomatstaden och Folkungagatan (gator som ströks nu i 2000-versionen). Det är på de underligaste platser som kulturcentralismens triviala institutioner finner sina försvarare.

Själv växte jag enbart upp med en sydamerikansk variant av Monopol. Det hette Estanciero (= godsägare). Jag tror inte att det innehöll specifika argentinska platser, men kan ha fel. Det var svårt för det var på spanska. Men det gick det också.

När Sydsvenskan gör sin "Guide till sällskapsspel i julhandeln" (2006-12-12) tar de bara upp den nya Stockholmsvarianten. Malmötidningen nämner inte alls Malmöspelet. Strukturen i mediasamhället fungerar så att vi skåningar lever våra liv genom Stockholm, inte genom våra egna platser.

måndag, juni 12, 2006

Skåningar mot antisexköpskampanj

Den svenska sexköpslagen infördes 1 januari 1999. Den har alltså varit i bruk i sju och ett halvt år. Övriga 192 stater i världen har valt att inte ha en lag som förbjuder köp av sexuella tjänster. En sådan lag har diskuterats i Danmark, Norge och Finland, men man har hittills sagt nej. Sverige är ensam på jorden om denna kontroversiella lag, en lag vars eventuella förtjänster fortfarande debatteras och kritiseras i Sverige.

Det finns en kampanj i vilken man samlar in namn för att övertyga Svenska fotbollsförbundet om att spelarna ska ha varsin pin med STOP-märket - stop mot sexhandel (sexköp) under VM - på sina tröjor. En Sifo-undersökning som Aftonbladet 11 juni 2006 rapporterar om visar att 48 % av svenskarna vill att landslaget ska ta ställning mot sexhandel. Men det är stora regionala skillnader: i norra Sverige är 61 procent för, medan bara 34 procent i Malmöområdet håller med.

Det tycks som om övriga Sverige drivs av en längtan att stifta föregångslagar som på olika sätt har med sex att göra (jämför också med den nya lagen om att kalla sexuella relationer med barn, trots nominell frivillighet, för "våldtäkt" istället för, den enligt mig bättre termen, "sexuellt utnyttjande"). Kanske är äldre tiders frikyrklighet i Sverige utanför Skåneland en av förklaringarna. I frågan om fotbollslandslagets uppgift är att missionera mot sexköp är skåningarnas inställning i alla fall: 'nej'.

[ Andra bloggar om: , ]

Förslag: regionala dekret

Jag arbetar för att bli regionpolitiker. Ändå har jag en massa åsikter om saker som inte regionfullmäktige avgör. En hel del av de åsikterna accepterar jag att det inte har med min nuvarande valkampanj att göra. Men det gäller inte alls allt.

Regionen sa idag ja till både ESS i Lund och E22, båda givetvis mycket positiva saker. Men inte är det regionen som egentligen bestämmer. Istället kunde man läsa i Sydsvenskan 12 juni 2006: "På socialdemokratiskt förslag gavs regionstyrelsen i uppdrag att vända sig till regeringen och påtala vikten av att anläggningen förläggs till Lund." samt "För att i någon mån mota den kritik som kommer från de borgerliga om handlingsförlamning när det gäller E22 lade socialdemokraterna också ett förslag om att skriva till regeringen och påtala behovet av strukturella förändringar i nordöstra Skåne."

Det är inte första gången. I KB 23/10 2000: "De många skrotbilarna som lämnas runt om i de skånska skogarna är ett problem. Det menar regionråd Rolf Tufvesson (kd). Därför gör han ett undantag och accepterar en motion till regionfullmäktige om en fråga som fullmäktige inte kan besluta om. I maj motionerade Harry Franzén (Skånes väl) om att regionen borde uppvakta regeringen och Naturvårdsverket. Regionen borde kräva att premien vid inlämning av bilar till skroten skulle höjas. [...] Rolf Tuvesson har valt att rekommendera Regional Utvecklingsberedningen (RUB) att gå på motionens linje."

Och HD 2/11 2000: "Det ska vara ruskigt svårt för politiker att höja skatter. Det tycker de två unga moderaterna Henrik Kvennberg och Carl Johan Sonesson i regionfullmäktige. Deras förslag, i en motion, är att regionstyrelsen får i uppdrag att be regeringen ändra i kommunallagen så att det skulle krävas så kallad kvalificerad majoritet i en politisk församling för att besluta om en skattehöjning."

Här är alltså en metod som regionfullmäktige ibland använder för att uttrycka åsikter som det som egentligen inte ligger i dess kompetens: regionstyrelsen "vänder sig till regeringen" eller "skriver till regeringen [för att påtala behovet]", regionen "uppvaktar regeringen", regionstyrelsen "ber regeringen ändra [i kommunallagen]". Allt sker på uppdrag av regionfullmäktige.

Man kan även tänka sig att regionen generellt bestämmer sig för ansvarsområden som den anser att den borde ha och i väntan på formell kompetens regelmässigt upplyser regeringen om hur man önskar att regeringen ska agera. Regionen kan faktisk t o m vara ganska detaljerad och t ex precisera exakta ordalydelsen i lagtexter som man vill se införda/förändrade. Man kan kalla detta regionala dekret mot staten.

torsdag, juni 08, 2006

Var bestäms hastighetsgränserna i Malmö?

Var bestäms om Malmö kan inför en hastighetsbegränsning på 40 km/h i sin innerstad? I Malmö förstås? Nej! I regionfullmäktige i Christianstad åtminstone? Nej! Det bestäms 615 km bort, i Stockholm. Sydsvenskan 8 juni rapporterar:

Malmös tekniska nämnd skrev till Vägverket och Näringsdepartementet och undrade om man fick använda de av regeringen nya föreslagna hastighetsreglerna, dvs 30, 40, 50, 60 och 70 kilometer i timmen. Transportminister Ulrika Messing sa nej. Först ska man utvärdera hur det gått i pågående försök i bl a Sundsvall och Hudiksvall.

Det är underbart med visionen om närsamhället och lokaldemokratin.

tisdag, juni 06, 2006

Sveriges nationaldag får kritik

Idag är det Sveriges nationaldag. SVT Text konstaterar: "I stort sett varje kommun [i Sverige] firar nationaldagen med tal, sång och musik." I Skåne firas nationaldagen med grönköpingsmässiga festligheter i minsta by. Bypolitikerna tävlar om att vara bäst i den svenska klassen.

Det är inte jämförbart med hur Europadagen firas (ignoreras). Och det ska bli intressant att se hur man firar Skåneländska Flaggans Dag den 16 juli. Bara Burlöv högtidlighåller dagen, vad jag förstår. Europadagen och Skåneländska Flaggans Dag är förstås egentligen viktigare dagar än den s k Nationaldagen.

Den som den 6 juni flyger inrikes med SAS och klär sig gult och blått får en gratis inrikesbiljett. Hur vore det om samma erbjudande gällde den som klädde sig i gult och rött den 16 juli och flög till eller från Sturup?

Samtidigt bryr sig de flesta inte om nationaldagsfirandet. Bara en av tio tänker delta i ett officiellt firande och var tredje har bestämt sig för att inte fira alls, säger en Sifo-undersökning. I Skåne ser det ännu sämre (bättre) ut. Enligt Ystads Allehandas "Dagens fråga" kommer 19.5 % att delta i något nationaldagsfirande. 80.5 % gör det inte. 333 svar kl 1220. Enligt Trelleborgs Allehandas "Dagens fråga" är det ännu färre som deltar i Trelleborg. Där kommer 14.4 % att delta i något nationaldagsfirande. 85.6 % gör det inte. 181 svar kl 1220. Lund brukar med sina 100 000 invånare ha ca 200 nationaldagsfirare. Konferencieren Fredrik Tersmeden beklagade sig t ex offentligt 6 juni 2003.

Trots de lokala krämarnas vurm för nationalistiska fester finns det intellektuell moteld. Här är en liten lista:

 • Stefan Bergmark, krönika Skånska Dagbladet, 5 juni 2006: "Varför beslutar våra parlamentariker plötsligt sig för att göra sjätte juni till en röd dag och därmed indirekt bjuda in till nationalistiskt stöveltramp? Dels handlar det förstås fortfarande om gamla unkna etnocentriska föreställningar om den svenska kulturens överlägsenhet och dravel om det svenska folkets behov av att enas."
 • Göran Greider, chefredaktör Dalademokraten, Metro Skåne 5 juni 2006: "Imorgon är det Sveriges nationaldag. Det är bra att nationalismen inte är särskilt stark i det här landet. Känslan för ”det svenska” tycks faktiskt mer gälla naturen än människorna: en vacker junidag är den verkliga flagga som innevånarna i det här landet skulle kunna enas under. Därför borde nationaldagen i stället göras om till just en naturdag, dagen då vi talar med de träd och blommor, som redan nu utgör den stora majoriteten av innevånare i Sverige."
 • Magdalena Nordin, fil dr i religionssociologi och lärare vid Imer, Malmö högskola, Sydsvenskan 5 juni 2006: "Under denna dag förväntas vi, tillsammans med kungligheter i svensk folkdräkt viftande med svenska flaggor och sjungande nationalsången, bekräfta vår svenskhet. [...] Undersökningar visar att yngre och de med längre utbildning lägger mindre vikt vid nationen Sverige och nationella symboler. Kanske kommer nationalitet i framtiden inte längre att vara det som avgör vem vi känner gemenskap med. Och vad händer då med morgondagens helgdag?"
 • Ilan Sadé, (c), kandidat till regionfullmäktige, fd förbundsordförande centerstudenterna, sin blogg 5 juni 2006: När kungen den 6:e juni kommer till Malmö IP för att låta sig hyllas med kungssång och fyrfaldiga leven för Sverige är det någonting som trycker på mina axlar och klämmer i magen."
 • Göran Hansson, vice ordf i Stiftelsen Skånsk Framtid, Blog Skåneland, 4 juni 2006: "The official reason for celebrating the national day holiday is to commemorate the King Gustav Vasa, who is claimed to have created Sweden during the 16th Century. This was long before Scania and other territories were conquered by this man’s followers."
 • Robert Dahlström, Trelleborgs och Ystads Allehanda, TA 3 juni 2006: "Ett annat skäl till varför jag åker till Berlin är att jag vill slippa nationaldagen. Jag klarar inte av flaggviftning, fornstora dar, slag för bröstet och högstämd nationalism med kungliga tal. [...] Jag tror inte att vi skåningar är lika svensk-nationalistiska som till exempel de som bor i Värmland, Dalarna eller Helsingland."
 • Johan Linander, riksdagsledamot för centern, riksdagmotion 2005/06:K247, 2 oktober 2005: "Den 6 juni firas som nationaldag i Sverige med anledning av att Gustav Eriksson Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523. Jag kan förstå att Gustav Vasa har varit en viktig historisk person i vissa delar av Sverige, men som skåning har jag ingen anledning att fira Gustav Vasas kröning av flera anledningar."
 • Daniel Sandström, Sydsvenskans kulturchef, Sydsvenskan 3 juni 2005: "Motiven bakom det nya nationaldagsfirandet i Sverige är nog inte heller helt oskyldiga. För ytterst kan detta firande, där tv- och radiotablåerna plötsligt är fullmatade med blågula inslag, tolkas som en process där politikerna och medierna ser en chans att minska sin isolering och återvinna en legitimitet som idag inte är så självklar. [...] Är det inte det som måndagens jippo egentligen handlar om?"
 • Malte Lewan Neelsen, kandidat till regionfullmäktige för centerpartiet och vice ordf i Föreningen Skånelands Framtid, Helsingborgs Dagblad 4 juni 2003, Skånska dagbladet 6 juni 2003 och Kristianstadsbladet 6 juni 2003: "På fredag kan vi som hellre betonar Europas roll och Skåne i södra Östersjöregionen protestera mot det överdrivna nationaldagsfirandet. Vi går inte på något firande, vi flaggar inte, vi sjunger inte med. Jag kan lova att vi kommer att vara flest, oavsett denna uppmaning. Vi jobbar på som vanligt i en verklig verklighet, inte i gårdagens illusion."

  [ Andra bloggar om: , ]
 • måndag, juni 05, 2006

  Grundlovsdag föredöme för Sverige

  Idag är det grundlovsdag i Danmark. Svenska nationalister som t ex våra regeringsföreträdare blickar ofta västerut för att de vill se Sverige lika nationalistiskt som (skräckexemplet) Norge. Istället borde danska grundlagsdagen vara föredöme för ett svenskt endagsfirande.

  På många sätt är grundlovsdag en dag som varken är hackad eller malen. Det är en halvt ledig dag för många - från kl 12. Andra har helt ledigt. Affärerna är ofta stängda. Men inte alla. Vanligtvis brukar man säga att Danmark inte har någon nationaldag utan grundlovsdag är det som kommer närmast. Ibland kallas ändå grundlovsdag lite slarvigt för Danmarks nationaldag. Danskarna firar att de fick sin första fria grundlag 5 juni 1849. Enväldet tog slut och Danmark blev en demokrati. Men även tidigare, i perioden fram till 1849, var enväldet under avveckling.

  Grundlovsdag är allmän flaggdag i Danmark, men till skillnad från nationaldagen i Sverige firar man inte danskheten/svenskheten. Grundlovsdag är till stor del en politisk dag, där man gör nyktra historiska återblickar, inte alltid för att komma in på samtiden. Men politiken, författningen och förhållandet till EU/världen står ofta i fokus på s k grundlovsmøder över hela Danmark. Danmarks konservativa är aktiva att hålla möten och ibland även EU-motståndarna. Det kan liknas lite vid ett konservativt 1 maj. Nog händer det att talare kommer in på och kanske t o m hyllar drottningen och fäderneslandet, men det ska mer ses i sitt sammanhang i världen. Det som är viktigast att hylla den dag är Danmarks demokrati.

  Hur är det med inmarsch med föreningar, blåsorkestrar, Köpenhamnsflickorna, Kungssång, fanfar, fallskärmshoppare, parad, fanborg, högtidstal, "leve Danmark", nationalsång, flagg- och fanutdelning, hymn och Hemvärnets Musikkår? Nej, är du galen? Danskarna är väl inga barbarer?

  Möjligen har ovanstående tankar spelat in när tunga politiker i Varberg 2001 ville att Halland skulle byta nationaldag från den 6 till den 5 juni. Motionen antogs också av arbetarkommunen i Varberg. Motiveringen var att Halland sades "ha mer gemensamt med Danmark, som firar den så kallade grundlovsdagen den 5 juni". Från Hallands Nyheter 2001-12-08: "Kaj Berntsson, som är kommunalråd i Varberg, menar att motionen är seriöst menad och motiverar varför. - Skälet till att motionen skrivits är regionalpolitiskt. Vi här nere i södra Sverige måste skapa en egen identitet, säger han."

  Vidare i artikeln: "I motionen påpekas att det borde vara naturligt för hallänningar att gå till källan efter sin egen historia. Och den finns till väsentlig del i Danmark. Bland annat såg Kristian IV till att slottet i Halmstad och Varbergs fästning byggdes. Vid freden i Brömsebro tvingades Danmark avträda hela Halland till Sverige."

  söndag, juni 04, 2006

  En scanisk grundstadga

  Det såg ut som en tanke. Tre timmar efter att Sydsvenskan meddelade att Montenegro utropade sig till en självständig stat kom kravet på en "stadga" som uttrycker skånskt självstyre på Sydsvenskans webbversion av Aktuella frågor. Men en intressantare utrikespolitisk jämförelse är att spanska regeringen inleder fredssamtal med ETA i juni - i denna månad. Kan det leda till ökat baskiskt självstyre? Och framför allt röstar Katalonien 18 juni om utökat självstyre - efter en två år lång process med förhandlingar med spanska staten. Försök hitta någon nyhet överhuvudtaget på svenska Google om detta!

  Nåväl, artikeln på Aktuella frågor är skriven av de tre skånska regionpolitikerna Pia Kinhult (m), Gilbert Tribo (fp) och Rolf Tufvesson (kd) tillsammans med Ilan Sadé (c), kandidat till regionfullmäktige, och konsulten Anders L Hansson. Artikeln är långtgående. Artikelförfattarna vill uppenbarligen skapa en egen regional debatt och är inte i första hand inriktad på att påverka rådande debatt som har med Ansvarskommitten att göra. Centralt i artikeln är att man har ett underifrånperspektiv, där Skåne självt nu måste ställa krav och sätta igång en process.

  Det som är det mest kontroversiella är inte så mycket att författarna talar om ett "Scania" (vad man brukar kalla Skåneland) och flera gånger betonar att man gärna ser Blekinge och Halland i den nya regionen. Det mest kontroversiella är talet om en "grundstadga", att man tycker stadgan ska innehålla en "preambel" och att ett "konvent" ska vara med att ta fram stadgan. Det är förstås detta som får Statens vänner att sätta kaffet i vrångstrupen i morgon bitti.

  Det tycks vara prat om en grundlag, en konstitution. Det tillhör vardagen för de 40 % av jordens befolkning som bor i en federal stat. De bor i en delstat som har egna stadgar, egna delstatskonstitutioner. Men den verkligheten är inget som kommer att nå fram bland de många svenska politiker som har så lite utblick i världen.

  Det är inte alls otroligt att nationalstatskramarna än en gång bestämmer sig för att det är bäst att försöka tiga ihjäl debatten. Jag har sett de mest utmanande tankar av tunga opinionsbildare och politiker tigas ihjäl under mina tio år i debatten. Det är en konst i sig.

  Men det kan också vara så att statisterna inte tycker det går med tanke på politikernas tyngd eller att de är så övertygade om stödet för den egna linjen att de tycker att detta är ett utmärkt tillfälle att (enkelt) trycka till de politiska motståndarna. Det ska bli intressant att se vilken linje Lars Stjernkvist, regionsossarna och regeringen m fl aktörer väljer.

  Du kan läsa hela den scaniska stadgan här. Av någon anledning ville inte Sydsvenskan trycka en länk till den så läsarna själva kunde ta ställning. Pia Kinhult skriver också i dagarna om dessa saker i sin blogg.

  En kort notis om den katalanska folkomröstningen. 18 juni röstade katalanerna 'ja' till ökat självstyre. När 98 procent av rösterna var räknade hade 73,9 procent sagt ja till ökad självständighet. 20,7 procent röstat nej och 5,3 procent röstat blankt. Valdeltagandet var 48 procent.

  Katalanerna ska få sköta sina egna affärer, bland annat i fråga om beskattning och rättsväsen. Katalanska språkets ställning stärks och man får mer att säga till om när det gäller internationella förbindelser. Parlamentet i Madrid har dock strukit en formulering som katalanska parlamentet röstat igenom om att Katalonien skulle få ställning som "nation".

  Simrishamn-Allinge öppnades igen

  Färjeförbindelsen Simrishamn-Bornholm öppnades på nytt den 31 maj. Ystads Allehandas ledare 1/6-06 skrev att den nya färjeleden "är ett bevis på att även östra delen av den så kallade Öresundsregionen, där såväl Bornholm som Österlen ingår, utvecklas och har behov av mer kommunikationer."

  Så sant så. Det går bussar direkt från min hemstad Lund till Simrishamn. Och för oss som känner till Bornholm är Allinge och Nordbornholm ingen dum destination. Kommunikationer är alltid bra. Sedan väntar vi bara på världens tredje längsta tunnel, Bornholmstunneln. :-)

  lördag, juni 03, 2006

  Skåne-Göteborg - region eller partners?

  Jag har i helgen haft nöjet att besöka "Sveriges framsida", dvs Göteborg, under en minisalsakongress. Det är inte så ofta jag är uppåt landet så varje tillfälle blir ett intressant besök. Det är en trevlig stad med parker, avenyer och vatten. Det är en imponerande stor stad och är känd för både talspråk och ett göteborgskt sätt att vara. Kungsportsavenyen är full av Göteborgsflaggor som skulle göra skånska bypolitiker nervösa i sin hypersträvan efter att slippa anklagelser om lokalpatriotism.

  En typisk tågresa från Lund till Göteborg (SJ) tar 2h 58 min, med X2000 strax över 2h 30. Viamichelin.com menar att med bil tar de 262 kilometerna 2h 50. Hur vi än gör har vi en resa på knappt tre timmar. Priset med tåg blir mellan 230 och 340 kr. Det kan man jämföra med de 64 km till Köpenhamn som kostar 117 kr eller 94 kr med Skånetrafikens rabattkort. En fjärdedel så lång resa kostar så mycket som hälften i många fall - dvs dubbelt så mycket per kilometer.

  Oavsett hur "svenska" resor genom något system favoriseras framför resor till Själland så återstår faktum att det tar knappt tre timmar till Göteborg och knappt en timme (bil eller tåg) till Köpenhamn. Detta är en avgörande skillnad. Hallandsåstunneln, klar 2012, kommer inte ändra alltför mycket på det.

  Jag är svag för historiska regioner som dyker upp och blir moderna regioner. Ofta har regioner väldigt långa livsåldrar, betydligt längre än nationalstater. Blekinge, Bornholm, Halland och Skåne har tillsammans utgjort en delstat med egen lag i det medeltida Danmark. Den regionen har t o m under ett fåtal år (Olof II, 1140-42) varit en egen stat.

  Kustpilen går upp i Halland och slutar sin färd där Halland tar slut, i Göteborg. Halland har i gammal folkkultur - som jag tror påverkar tänkande på många sätt än idag - oerhört mycket gemensamt med Skåne, faktiskt mer än Blekinge (och Småland). Är det då möjligt att se Skåne, Halland och Göteborg som en del av samma allians i en stor sydvästsvensk kustregion?

  Nej. Tre timmars resa är tre timmars resa och är utanför vanliga människors pendeltänkande. Skåne är en naturlig region och däri ingår efter 2012 möjligen Laholm och Halmstad också. Falkenberg kan få substantiella anknytningar till Nordvästskåne så småningom. Men Göteborg är sin egen region. Det är en partner och en tillgång i sin relativa närhet - på samma sätt och avstånd som t ex "Trekantområdet" Vejle/Fredericia/Kolding på östra Jylland.

  fredag, juni 02, 2006

  Antipirattillslaget en Pyrrhusseger?

  Polisen gjorde i onsdags tillslag mot fildelarsajten The Pirate Bay. Jag ska inte gå igenom nyhetens alla aspekter här. För de som vill hålla sig uppdaterad rekommenderar jag Piratkriget. Jag är väldigt upprörd över tillslaget i synnerhet och jakten på fildelare i allmänhet.

  Centerpartiets rättspolitiske talesman Johan Linander har KU-anmält justitieminister Thomas Bodström för att se om han "har försökt att styra polisens prioriteringar" så att polisen valde att göra tillslaget. SVT Rapport säger ja, Bodström säger nej. Linander påminner också i kommentarerna till ett av sina blogginlägg att centern var det enda partiet i Lagutskottet som förra året röstade för avslag på den nya upphovsrättslagen. (Men också: "För ärlighetens skull ska det sägas att miljöpartiet anslöt sig till min reservation när propositionen behandlades i kammaren.")

  Efter tillslaget mot The Pirate Bay har det kommit starka politiska reaktioner från många olika håll. Piratpartiet har fått 2000 nya medlemmar, hackare har troligen sänkt Polisens sajt, imorgon är det demonstration mot tillslaget i Stockholm. Kanske försvinner nu The Pirate Bay för gott från Sverige, men låt det bli en Pyrrhusseger för fildelningens extremaste motståndare!

  Jag är starkt upphovsrättskritisk. Från och med idag blir det en permanent del av beskrivningen (uppe till vänster) av denna logg. Jag tycker att en helt slopad upphovsrätt i världen är ett av flera intressanta alternativ för framtiden. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis är det bästa. Det skulle innebära en revolution på gott och ont med idag svåröverblickbara konsekvenser.

  Piratpartiets förslag att behålla upphovsrätten men bara låta upphovsmannen behålla det i t ex fem år är ett mycket intressant förslag. Det finns massor av olika idéer och lösningar att experimentera med. Helt klart är att upphovsrätten åtminstone måste reformeras - och det betyder minskas i omfattning.

  Ibland får man från borgerligt håll höra att upphovsrätten är en del av äganderätten och således måste försvaras på samma sätt som den traditionella äganderätten. Jag vill påstå att immateriella rättigheter och materiella rättigheter är helt olika saker. Det är därför som man kan vara borgerlig och starkt betona klassisk äganderätt och ändå t ex vilja ha en mycket begränsad upphovsrätt.

  Skillnaden är ganska enkel: det materiella låter sig inte kopieras, det gör däremot det immateriella. Som Rasmus Fleischer på Piratbyrån säger: "Att digitala musikfiler kan och kommer att kopieras är ungefär lika ofrånkomligt som att vatten är vått." Det tillhör dess natur - till skillnad från de fysiska föremålens natur. Håll isär dem!

  [ Andra bloggar om: ]

  M vill ha Rooseum som Stockholmsfilial

  Med min starka betoning på personlig frihet på många sätt kunde man undra om jag inte skulle kunna höra hemma i moderaterna. Huva! Bara deras inställning att landstingen/regionerna ska avskaffas tvingar mig att föredra socialdemokraterna.

  Igår skrev jag om Trelleborgsmoderaterna som styrdes från Stockholm i en viktig fråga. Nu är det Malmömoderaterna (Stefan Lindhe, Gunn Hanéll...) som är drivande för att Rooseum ska bli filial till Moderna museet i Stockholm. Lars Nittve, före detta Rooseumchef, är mycket positiv: "Samtidigt som Rooseumfilialen blir en självständig enhet kan Moderna museet dela med sig av sina samlingar, sin kompetens och sina kontaktnät." Bara glada tillrop:

  Om förslaget går igenom blir det första gången en nationell kulturinstitution öppnar filial utanför Stockholm.
  – Fullständigt unikt, säger kulturdirektör Bengt Hall. Malmö får förutsättning att bli Sveriges mest dynamiska konststad.


  Men det mest intressanta med artikeln är den totala bristen på ett kritiskt perspektiv i en skånsk tidning. Kan det finnas någon nackdel när en Malmöinstitution övergår till att bli en filial till en Stockholmsinstitution? Kan det finnas en lokal Malmökultur eller en regional kultur med särskilda prioriteringar som idag ger Rooseum en unik framtoning? Går det att överhuvudtaget föra en diskussion på ett sådant tema eller är självklart all svensk kultur likadan overallt och kan alltid organiseras om utan konsekvenser?

  torsdag, juni 01, 2006

  Trelleborgsmoderater i en förvirrad stad

  Sydsvenskan gör en kritisk artikel från moderaterna i Trelleborgs presskonferens. Trelleborgs Allehanda (TA) hittar inte alls den "pärlan". Det visar sig att moderaterna, till skillnad från sossarna, inte har någon toppkandidat till posten som kommunstyrelseordförande. Sydsvenskan (Tommy Lindstedt):

  Valfrihet är moderaternas återkommande mantra. Men när det gäller att utse och presentera en kandidat till uppdraget som kommunalråd styrs partiet i Trelleborg av ledningen i Stockholm.
  - Vi följer riktlinjerna från partistyrelsen, säger Bengt Gunnarsson som förklaring till varför man inte har en kandidat till kommunalrådsposten.


  Trelleborg är Skånes sjätte största stad. Staden har en komplex identitetssituation. Mitt gamla parti Skånefederalisterna fick i valet 2002 relativt sett flest röster där och i Hörby. Och i en webbfråga publicerad i TA 23 september 2005 svarade 191 på frågan "Vore det bättre om Skåne vore danskt?" 57 % svarade "ja", 38 % svarade "nej" och 5 % svarade "vet inte"!

  Samtidigt var, paradoxalt nog, nationalistiska sverigedemokraterna så starka efter valet 2002 att socialdemokrater och moderater har sett sig tvungna att samregera i snart fyra år. I SkD 9 april 2003 kunde man läsa att köpmannaföreningen och Trelleborgs kommun skulle sätta fart på Sveriges största nationalistiska jippo "enligt norskt manér". "Jag har inte hört talas om att någon ort i Sverige satsar så hårt på nationaldagsfirande - att det ska bli något stort som folk pratar om", sa då handelsklubbens ordförande Gert Rosenquist.

  Det är stad med en typisk skånsk förvirrad identitet. Det senaste är moderater som inte ens vågar bestämma sig för en kommunalrådskandidat utan att fråga Stockholm. Men det pågår alltså mer i den staden.