söndag, februari 05, 2012

Samernas nationaldag och andra "dagar"

Samerna firar nationaldag i morgon. Trevligt, inte minst för att det är en liten utmaning mot staterna om vad innebörden av nation är. Det har staterna försökt (ganska lyckosamt) ta monopol på och använda synonymt med medborgarskap, t ex i begreppet "nationell".

Men sedan önskar jag att olika regioner i Norden skulle ha sina egna officiellt sanktionerade "dagar", där man sätter fokus på den egna regionens situation, förutsättningar och även marknadsföring. Tyvärr betraktas troligen även detta som en liten utmaning mot staten och tankarna sorteras bort redan innan förslagen formellt skulle vara lagda i olika regionala politiska församlingar.