måndag, november 14, 2011

Mer KvP-argumentation för bastardregionen

Peter J Olsson på Kvällsposten argumenterar vidare för en "sydsvensk region" där man formellt sett har tagit bort det skånska ur ekvationen ("Peter J Olsson: Skåne ingår i många regioner", 2011-10-31). Förutom särfallet med pendlarna till (Ikea i) Älmhult så är han bland annat imponerad av 500 dagpendlare från hela Skåne till Växjö. Det är Smålands i särklass största stad efter Jönköping.

Det visar hur mycket Skåne och Kronoberg är en och samma funktionella region kanske? Jämförelsevis finns det 18000 pendlare över sundet och det görs 45000 resor varje dag mellan kommunerna Malmö och Lund. Så nej KvP, pendlarsiffrorna till Småland som redovisas i artikeln är inte imponerande. I övrigt tycker jag några citat är särskilt intressanta:
Och visst har den starka identifikationen med Skåne landskap gynnat regionbildningen - det finns, och kommer troligen alltid att finnas en etnisk och kulturell skånskhet. Har den överlevt så länge i ett administrativt delat landskap, så klarar den det mesta.
Attityden är alltså att det är ok att utsätta den identitetsbaserade skånskheten för starka påfrestningar, för den brukar överleva. Det är ok att skapa en organisation som kan ses gå på tvärs mot identiteten och se om det fungerar även denna gång att den senare klarar sig hjälpligt? Svaret är nej; det är inte ok.

Och jag förstår inte. För mig är den skånska identiteten en tillgång, inte en bisak av kulturell karaktär som vi kan registrera bland befolkningen och som eventuellt klarar sig. Även:
Herrschel [regionforskare vid University of Westminster i London, min anm.] pekade på det intressanta att näringslivet ofta var mer intresserade av stabila former och villkor än de politiskt styrda organen.
Så om näringslivet vill ha stabilitet så blir slutsatsen: att vi bör bryta upp det tusenåriga Skåne som nu äntligen än en gång samlats under dryga tiotalet arbetsamma sammanslagna år? Och skapa något helt nytt, som rent visuellt geografiskt har en överraskande form, som är kontroversiellt i politiska kretsar och som saknar folkligt stöd? Med denne regionforskares idéer om stabilitet så skulle de flesta komma till en annan slutsats...

Jag gör det.

söndag, november 13, 2011

HH-förbindelsen utan skam

Jag hittade följande informationsmeddelande från Region Skåne, Ett steg närmare fast HH-förbindelse (2011-11-11). Man närmar sig alltså att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør, vilket är bra. (Det är samtidigt en skam för Sveriges 1900- och 2000-talshistoria som helhet att den inte blivit byggd ännu, men det är en annan sak.)

I Region Skånes nyhetsbrev skriver man bland annat:
Regeringens beslut innebär att projektet HH-förbindelsen ska införlivas i den vanliga infrastrukturplaneringen och värderas som vilket annat projekt som helst. Skillnaden är att en framtida HH-förbindelsen sannolikt inte kommer att belasta den vanliga finansieringen utan precis som Öresundsbron betalas via brukaravgifter.
Idén som sådan låter ju till en början låter bra. Och det finns nog de som känner till svensk politik och vet med sig hur begränsade resurser svenska infrastrukturella myndigheter har. Det här låter som en rimlig lösning att flytta fram projektet och ändå kunna förverkliga det relativt snart.

Men fundera en stund: av logiska skäl, filosofiska skäl eller "rättviseskäl", varför ska just HH-förbindelsen, behandlas annorlunda? Är det fråga om lyxkonsumtion? Varför finns det en "skillnaden" när det gäller Öresundsbron och HH-förbindelsen å ena sidan och "vilket annat projekt som helst" å andra sidan? Skåningar betalar skatter, men ska bekosta stora infrastrukturella projekt själva?

Det finns inget svar. Utom att Skåne ligger längre från Stockholm, har mindre reellt politiskt inflytande och KAN behandlas sämre, här till och med riktigt dåligt. Det man kan göra och komma undan med, det gör man.

fredag, november 04, 2011

Sydsvenskan är DN

Artikeln ”Dags att slopa kastsystemet!” fastnade jag för. Det är en artikel i Sydsvenskan (2011-11-04) om selektering på Stockholms klubbar. Den har i grunden inget alls med Malmö att göra. Man försöker beskriva Stockholms klubbliv på ett nytt spännande sätt. Varför finns Sydsvenskan, när vi lika gärna kan läsa DN direkt och få de här reportagen/tankarna?

Det finns faktiskt en referens till Malmö: "Som ni förstår skulle detta nonsens aldrig funka i Malmö. Här skulle tönten i dörren bli utskrattad innan han hinner säga 'Fashion week'." Men de två instuckna meningarna känns mest som en sen ursäkt för att skriva resten. Dessutom fortsätter man:

Nu kanske den omoderne tänker att det egentligen handlar om småstads- respektive storstadsmentalitet. Att det ”är så” i större städer."

Hm, vad som är storstad och småstad kan man diskutera. Men det är ganska trångsynt stockholmskt perspektiv att skiljelinjen skulle gå just mellan Malmö/Lund och Stockholm. Med tanke på hur brett spektrum i befolkningsstorlek det finns i världen, så ligger Malmö och Stockholm oftast i samma fålla, klart urbana, men varken småstad eller jättestad.

När det regnar i Stockholm bär de sydsvenska journalisterna paraply.