fredag, april 12, 2013

Norge som flerkulturellt land

I Norge tycks man kommit ganska mycket längre i att acceptera förekomsten av regionala kulturella skillnader. Till exempel, den här diskussionen norrmän emellan (om något helt annat än politik) fick jag mig till livs idag:
For det tredje, folkens, Norge er et FLERKULTURELT land, så når Nisse som er nordlending sier "idiot" så betyr det oversatt for oss trauste østlendinger "dumminger" eller "teitinger" slik som barna i barnehagen sier til hverandre.
[...] 
Og hvis noen vil være med å diskutere Norges ulike kulturelle uttrykk, blant annet i hvordan folk snakker med hverandre, kom igjen. Jeg som er gift med en bergenser med far fra Drammen og mor fra Karmøy vet alt om kulturforskjeller i Norge. Østlendinger har per definisjon totalt annen forståelse av humor, ironi, drittprat osv enn det feks bergensere eller nordlendinger har.

söndag, april 07, 2013

Anders W Johnsson om decentralism

Jag var på centerpartiet i Skånes distriktsstämma i Tyringe i Hässleholms kommun idag. Centerpartiets vice ordförande, Anders W Johnsson, talade. Han är mycket lättillgänglig som talare och är även stark i uttrycket. Jag förstår mycket väl att han kunde utmana om partiledarposten vid det senaste ledarvalet.

Jag ställde en fråga till honom på stämman:

Debatten om friskolor är en aktiv diskussion i svensk politik. Det är så inte minst med socialdemokraternas partistämma nu i helgen [där man vill ge kommunerna makten att besluta om friskolor lokalt]. Jag är stor anhängare av den valfriheten inom skolan. Dock undrar jag: ser du inte ett problem i att samma politiska vägval i denna fråga ska gälla hela Sverige? Kommunerna är demokratiska församlingar som tar lokala demokratiska beslut; det är medborgarnas val och beslut. Kan det vara motsägelsefullt för dig att självstyret inte gäller i denna fråga? Kommunala självstyret är trots allt en hjärtefråga för centern.
Jag blev överraskad över svaret på två punkter, som jag tycker kan vara värt att redogöra för på denna blogg. Dels var hans mening att debatten om kommunala självstyret var död inte bara sedan några år utan snarare avslutades på 90-talet. Han antydde, på ett trevligt sätt, att jag var en gammalmodig kommunal självstyre-"kramare" som inte hängt med. [Jag känner inte igen mig i denna beskrivning av den politiska utvecklingen och debatten på området och jag har ändå haft detta som en speciell intressefråga i många år.]

Dels menade han att personlig frihet bara var ytterligare ett oproblematiskt steg i fullföljandet av decentralisering. Decentralisering för honom hade tillsynes inget att göra med var, på vilken nivå, den offentliga, demokratiska makten ligger, utan är en exakt synonym till människors frihet att fatta egna beslut. På så sätt raderas skillnaden ut i denna fråga mellan moderater och centerpartister, som jag ser det. Det handlar bara om individens frihet. Och centern använder ett annat ord för att beskriva samma sak.

Wikipedia definierar decentralisering så här:
Decentralisering är en förskjutning av makt eller ansvar i höjdled och innebär en förändring i förhållandet mellan de territoriella nivåerna i en organisation eller ett annat system. Politisk eller administrativ makt och kompetens eller faktiskt ansvar flyttas från ett fåtal större centrala instanser på hög nivå till ett flertal mindre instanser på lägre nivå. Motsatsen till detta är centralisering.
Man talar alltså om "nivåer" och "instanser" INOM en organisation snarare än om personers och individers handlingsfrihet. Det stämmer överens med min bild av hur ordet av tradition används.

...

En annan, delvis relaterad fråga, som Anders W Johnsson fick på distriktstämman av en annan deltagare, var hur han såg på att framtidsstämman i Uppsala nyligen röstat ja till federalistiska principer, men röstat nej till regionala skattebaser. Här svarade Johnsson dels att han inte såg det som att framtidsstämman avgjort denna sak slutgiltigt utan att man delvis lämnat det öppet och att det nog snarare skulle avgöras på riksstämman senare (19-22 september 2013 i Karlstad).

Dels förtydligade han vad som åsyftas med kommunala (han tycktes bara i andra hand se dem som eventuellt regionala) skattebaser i denna debatt. (Kommuner och regioner beskattar ju nämligen redan sina medborgare med avsevärda kommunala skatter.) Johnsson förklarar då att den nya debatten gäller om kommuner (och regioner) ska få lov att ta över beskattningen av företag, vattenkraft, gruvor och kanske t o m jordbruk (citat). Johnsson är övertygad motståndare till detta eftersom han han menar att denna idé motverkar det kommunala utjämnningssystemet.

Undertecknad tycker det var ett spännande tal/föredragning/frågestund med Anders W Johnsson. Han tycks vara ett lättillgänglig och trevlig person och han har intressanta åsikter. Slutsatsen måste dock vara att jag ideologiskt ser honom som en veritabel mardröm för ett parti som kallar sig decentralistiskt och federalistiskt.