söndag, juli 31, 2011

Annie Johansson, den centralistiska kandidaten?

Centerpartiet väljer ny partiledare på riksstämman i Åre 22-25 september. Valet står mellan Annie Johansson, Anna-Karin Hatt och Anders W Jonsson. Det går ganska enkelt att ta reda på vad som skiljer kandidaterna och läsa vad de själva svarat genom rota fram de gamla svaren från i höstas från valpejl.se. Det är intressant läsning:

http://valpejl.se/politiker/16240/Annie_Johansson
http://valpejl.se/politiker/14584/Anna-Karin_Hatt_Altera
http://valpejl.se/politiker/37279/Anders_W_Jonsson

Där kan man t ex se att Annie beskriver sig som "klart till höger" och Anna-Karin och Anders W som "något till höger". Vidare, i sakfrågorna: Annie tycker att det är ett "mycket dåligt förslag" att riva upp FRA-lagen; Anna-Karin och Anders W nöjer sig med att kalla det ett "ganska dåligt förslag". Eller att Anna-Karin och Anders W inte tycker att "upphovsrättsskyddat material från internet ska fritt få laddas ner för eget bruk" till skillnad från Annie, som tycker att det är ett mycket bra förslag.

Man läser att Annie tycker det är ett "ganska bra förslag" att förstatliga den kommunala skolan; Anna-Karin och Anders W tycker att det är ett "mycket dåligt förslag". Annie tycker att ingen kommun ska kunna säga nej till att ta emot flyktingar. Anna-Karin och Anders W håller inte med. Anna-Karin vill avskaffa monarkin. Det vill inte Annie Johansson och Anders W. Annie vill avskaffa alkoholmonopolet; det vill inte Anna-Karin och Anders W.

Eftersom Annie Johansson uttryckt att hon vill förstatliga den kommunala skolan och vill hindra kommuners nuvarande rättighet att säga nej till att ta emot flyktingar, så kan ett eventuellt val av henne till partiledare få mig att slutligen lämna partiet. Då finns det nog inget mer att hämta där för en decentralist och federalist, antar jag.

onsdag, juli 27, 2011

Skåne i tv-isolation

Är på Barsebäcksläge. En del av liten västkustregion där man kan se DR2 i Skåne. I övrigt hålls Skåne i halv tv-isolation från Danmark, mitt i Öresundsregionen. Den kanalen går inte att se på Comhem t ex, hur mycket du än skulle vilja betala. Men det är alls ingen uttänkt strategi från någon, ingen "komplott". Det handlar om ekonomiska och sociala strukturer från 1900-talet.

Och att inte någon gång, bland ledande ekonomiska och politiska aktörer, komma på att slå näven i bordet och bryta dessa, det kallas likgiltighet, ointresse och, ja, idioti.

söndag, juli 24, 2011

Nationalstaternas ljud dokumenteras

Ljuddesignern Anna Bertmark har kommit från London för att dokumentera hur Sverige låter. Det beskrivs en artikel i Sydsvenskan (2011-07-24). Ett fint exempel på den gamla idén att nationalstater har viss kultur.

"Det unika ljudbibliotek Anna just nu sammanställer ska innehålla både svenska och utländska ljud." Jag antar då att de svenska ljuden börjar i Norrland och slutar precis när jag anländer med tåget i Kastrup. Spännande för mig att bo i en region med två sorters ljud, tänker jag. Helt unikt.

Senare i artikeln kan vi läsa om hur ett "svenskt konditori" låter och hur ett "typiskt svenskt ljud" låter (tydligen ett övergångsställe - det senare skulle faktiskt teoretiskt kunna stämma).

Det mest utmärkande med artikeln är väl sättet att se på världen med kulturer som fack som man kan undersöka var och ett för sig. Men inte långt efter kan man bli förvånad över att rubriksättaren på webben valt att kalla artikeln "Jakten på det skånska ljudet". Det är möjligen lite svårt att hitta täckning för det synsättet i texten. Men det ger en påminnelse om att världen inte är riktigt så enkel som vi läser i resten av artikeln. (Den rubriken har dock kanske redan försvunnit i pappersupplagan.)

tisdag, juli 19, 2011

Regeringens välfärdsråd vill minska kommunala självstyret

"Kommunal hotar att lämna regeringens välfärdsråd" läser jag i Kommunalarbetaren (KA) (2011-06-13). Anledningen är, enligt artikeln, att "regeringens välfärdsråd vill att staten, inte kommunerna ska bestämma vilka som får bedriva vård."

Kommunals ordförande Annelie Nordström kritiserar: "Man går bakvägen och undergräver det kommunala självstyret". I artikeln står också följande:

Rådet vill också att det ska vara staten, till exempel Socialstyrelsen, som ger tillstånd åt privata företag att ge vård, inte som idag kommunerna. I rapporten liknas systemet med skolans område där Skolverket ger tillstånd till friskolor. Det är inte rimligt, menar rådet, att kommunerna ska granska privata utförare samtidigt som de bedriver en egen konkurrerande verksamhet.

Jo, säger jag, nog är det rimligt. Jag kan tänka mig att det finns många exempel på hur staten självt granskar privata utförare samtidigt som staten bedriver en egen konkurrerande verksamhet. Om den kommunala demokratin fungerar, så får medborgarna i val vart fjärde år väga in om deras kommun klarat ut denna ekvation. Precis som de väger in om staten klarat ut det på sitt håll.

lördag, juli 16, 2011

Fem flaggstänger på Stortorget i Lund

Sydsvenskan skriver ("Kommunen flaggar för ny ordning", 2011-07-16) om den så kallade flaggordningen på Stortorget i Lund. På torget finns fem flaggor framför Rådhuset. Idag hissar man två svenska flaggor och tre kommunflaggor. De har tydligen suttit i fel ordning enligt något som heter "flaggetiketten". Folkpartiet har nu dessutom föreslagit att även en EU-flagga borde finnas där. Kommunen har skrivit till en statsheraldiker och frågat hur man ska göra. Utan att gå in på alternativen som beskrivs i Sydsvenskans artikel (se länken ovan), så har jag ändå en kommentar.

Jag är förvånad över hur kommunen lyckas göra det svårt för sig. Nere i de flesta länder på kontinenten gör man alltid samma sak: tre flaggstänger innebär EU, stat och region. Fyra stänger innebär EU, stat, region och stad/kommun. Jag har i Spanien, Tyskland och Italien ALDRIG sett några undantag. I vårt fall är EU, Sverige, Skåne(*) och Lund givna. Den femte skulle kunna vara Nordens flagga eller den danska flaggan. Lund grundades i staten Danmark blev officiell köpstad och har under den helt övervägande delen av sin historia varit dansk.

(*) Region Skåne rekommenderar Skånes kommuner att använda den skånska flagga som regionen beskriver: "Förutom den egna vapenflaggan avser regionen använda den s k skånska flaggan. Denna visar ett gult kors i rött fält och har proportionerna 3-1-3 på höjden samt 3-1-4,5 på längden. Regionfullmäktige föreslås rekommendera kommunerna att vid 'skånsk' flaggning använda denna flagga. Föreskrifter om flaggning utfärdas av regionstyrelsen.", Protokoll fört vid Skånes regionfullmäktige 1999-02-09