torsdag, juni 06, 2013

Schizofrena Sydsvenskan

Jag har slutat läsa Sydsvenskan på nätet. Det kanske är tillfälligt, men kanske inte. Det finns flera skäl. Ett är att man inte listar alla nya nyheter på första sidan med ingress och bild. I stället är det något sorts underligt axplock. Ett annat är att man nu helt enkelt inte kan läsa mer än ett tjugotal i månaden innan de blockerar ens IP-adress.

Ett tredje, som gör att jag med ganska stor glädje gått över till Dagens nyheter, är att Dagens nyheter är tidning som är sann mot sig själv och sin utgivningsort. Den kommer ut i Stockholm och handlar om Stockholm och världen. Det är rakt och logiskt. Sydsvenskan däremot kommer ut i Skåne och handlar till stor del om Stockholm. Dagens nyheter är alltså mindre schizofren och det känns väldigt befriande.

Dagens exempel på fenomenet är Sydvenskans artikel om Öppet slott på nationaldagen. Dagens nyheter skulle inte nedlåta sig till en liknande bildartikel om något firande i Malmö. Med all rätt. Så fram för stolta stockholmare snarare än hunsade skåningar som söker godkännande. Man kanske skulle flytta dit.

fredag, april 12, 2013

Norge som flerkulturellt land

I Norge tycks man kommit ganska mycket längre i att acceptera förekomsten av regionala kulturella skillnader. Till exempel, den här diskussionen norrmän emellan (om något helt annat än politik) fick jag mig till livs idag:
For det tredje, folkens, Norge er et FLERKULTURELT land, så når Nisse som er nordlending sier "idiot" så betyr det oversatt for oss trauste østlendinger "dumminger" eller "teitinger" slik som barna i barnehagen sier til hverandre.
[...] 
Og hvis noen vil være med å diskutere Norges ulike kulturelle uttrykk, blant annet i hvordan folk snakker med hverandre, kom igjen. Jeg som er gift med en bergenser med far fra Drammen og mor fra Karmøy vet alt om kulturforskjeller i Norge. Østlendinger har per definisjon totalt annen forståelse av humor, ironi, drittprat osv enn det feks bergensere eller nordlendinger har.

söndag, april 07, 2013

Anders W Johnsson om decentralism

Jag var på centerpartiet i Skånes distriktsstämma i Tyringe i Hässleholms kommun idag. Centerpartiets vice ordförande, Anders W Johnsson, talade. Han är mycket lättillgänglig som talare och är även stark i uttrycket. Jag förstår mycket väl att han kunde utmana om partiledarposten vid det senaste ledarvalet.

Jag ställde en fråga till honom på stämman:

Debatten om friskolor är en aktiv diskussion i svensk politik. Det är så inte minst med socialdemokraternas partistämma nu i helgen [där man vill ge kommunerna makten att besluta om friskolor lokalt]. Jag är stor anhängare av den valfriheten inom skolan. Dock undrar jag: ser du inte ett problem i att samma politiska vägval i denna fråga ska gälla hela Sverige? Kommunerna är demokratiska församlingar som tar lokala demokratiska beslut; det är medborgarnas val och beslut. Kan det vara motsägelsefullt för dig att självstyret inte gäller i denna fråga? Kommunala självstyret är trots allt en hjärtefråga för centern.
Jag blev överraskad över svaret på två punkter, som jag tycker kan vara värt att redogöra för på denna blogg. Dels var hans mening att debatten om kommunala självstyret var död inte bara sedan några år utan snarare avslutades på 90-talet. Han antydde, på ett trevligt sätt, att jag var en gammalmodig kommunal självstyre-"kramare" som inte hängt med. [Jag känner inte igen mig i denna beskrivning av den politiska utvecklingen och debatten på området och jag har ändå haft detta som en speciell intressefråga i många år.]

Dels menade han att personlig frihet bara var ytterligare ett oproblematiskt steg i fullföljandet av decentralisering. Decentralisering för honom hade tillsynes inget att göra med var, på vilken nivå, den offentliga, demokratiska makten ligger, utan är en exakt synonym till människors frihet att fatta egna beslut. På så sätt raderas skillnaden ut i denna fråga mellan moderater och centerpartister, som jag ser det. Det handlar bara om individens frihet. Och centern använder ett annat ord för att beskriva samma sak.

Wikipedia definierar decentralisering så här:
Decentralisering är en förskjutning av makt eller ansvar i höjdled och innebär en förändring i förhållandet mellan de territoriella nivåerna i en organisation eller ett annat system. Politisk eller administrativ makt och kompetens eller faktiskt ansvar flyttas från ett fåtal större centrala instanser på hög nivå till ett flertal mindre instanser på lägre nivå. Motsatsen till detta är centralisering.
Man talar alltså om "nivåer" och "instanser" INOM en organisation snarare än om personers och individers handlingsfrihet. Det stämmer överens med min bild av hur ordet av tradition används.

...

En annan, delvis relaterad fråga, som Anders W Johnsson fick på distriktstämman av en annan deltagare, var hur han såg på att framtidsstämman i Uppsala nyligen röstat ja till federalistiska principer, men röstat nej till regionala skattebaser. Här svarade Johnsson dels att han inte såg det som att framtidsstämman avgjort denna sak slutgiltigt utan att man delvis lämnat det öppet och att det nog snarare skulle avgöras på riksstämman senare (19-22 september 2013 i Karlstad).

Dels förtydligade han vad som åsyftas med kommunala (han tycktes bara i andra hand se dem som eventuellt regionala) skattebaser i denna debatt. (Kommuner och regioner beskattar ju nämligen redan sina medborgare med avsevärda kommunala skatter.) Johnsson förklarar då att den nya debatten gäller om kommuner (och regioner) ska få lov att ta över beskattningen av företag, vattenkraft, gruvor och kanske t o m jordbruk (citat). Johnsson är övertygad motståndare till detta eftersom han han menar att denna idé motverkar det kommunala utjämnningssystemet.

Undertecknad tycker det var ett spännande tal/föredragning/frågestund med Anders W Johnsson. Han tycks vara ett lättillgänglig och trevlig person och han har intressanta åsikter. Slutsatsen måste dock vara att jag ideologiskt ser honom som en veritabel mardröm för ett parti som kallar sig decentralistiskt och federalistiskt.

torsdag, mars 28, 2013

Urvattnade "federalistiska principer" i idéprogram

22-24 mars 2013 höll centerpartiet "framtidsstämma" i Mälardalen för att anta ett nytt idéprogram. Den fråga som intresserade mig mest berörde decentralisering och federalism. En idéprogramsgrupp hade fått i uppdrag att presentera sitt förslag 2012-12-18. I det förslaget fanns en rubrik som just löd "Decentralisering och federalism". Där stod:
Det demokratiska system som har bäst förutsättningar att möjliggöra denna typ av decentralisering och maktdelning är federalismen. Centerpartiet har som mål att omvandla Sverige i enlighet med federalismens principer. [...]
De grundläggande krav vi ställer på välfärd och trygghet måste kunna upprätthållas. Detta kan dock uppnås på olika sätt. Olika delar av landet måste finna de lösningar som bäst motsvarar de egna utmaningarna. Därför behöver både skattebaser och lagstiftning regionaliseras eller kommunaliseras. Genom ett federalt beslutsfattande där regioner och kommuner har starkt självbestämmande kommer effektiva lösningar på olika samhällsutmaningar att mejslas fram. Detta skapar regionala och lokala olikheter, vilka är positiva eftersom de ger människor makt och valmöjligheter.
När partistyrelsen fått ge sitt förslag 2013-02-18 blev rubriken "Ett samhälle byggt underifrån". Då hade man skrivit om ungefär ovanstående till:
Ett samhälle byggt underifrån är en beslutsmodell som bygger på federalistiska principer och som knyter an till Centerpartiets långa tradition om ett decentraliserat beslutsfattande – där makten finns så nära den enskilda människan som möjligt. [...]
De grundläggande krav vi ställer på välfärd och trygghet måste kunna upprätthållas, för oss är likvärdighet i hela landet avgörande. Men kraven kan nås på olika sätt och olika delar av landet kan finna de olika lösningar som bäst tar vara på de egna förutsättningarna. Med regioner och kommuner med starkt självbestämmande kommer effektiva lösningar på olika samhällsutmaningar att mejslas fram.
Partistyrelsen hade alltså tagit bort "behöver både skattebaser och lagstiftning regionaliseras" samt andra omnämnandet av vikten av federalism: "federalt beslutsfattande där regioner och kommuner har starkt självbestämmande". Man talade inte längre om federalismen som demokratiskt system utan bara om dess "principer". Dessutom hade man infört "likvärdighet i hela landet avgörande". Likvärdig/likvärdighet är det mest förekommande argumentet mot självstyre i debatten i Sverige. Det fanns inte alls i idéprogramgruppens förslag. I partistyrelsens förslag hade man däremot infört det vid åtta tillfällen i texten.

När sedan framtidsstämman tog slutlig ställning till idéprogrammet, uppstod en diskussion om ens "federalistiska principer" skulle vara kvar. Det fick dock vara kvar efter en jämn omröstning. Man behöll också partistyrelsens formulering om "regioner och kommuner med starkt självbestämmande".

Idéprogramgruppens formulering ovan ("Därför behöver både skattebaser och lagstiftning regionaliseras eller kommunaliseras.") hade också slutligen avvisats. En kommitté på stämman hade lagt ett förslag att man skulle skriva "Därför är det viktigt att också decentralisera skattebaser, avgifter och möjligheter till vissa regionala regleringar och lagstiftning." Det avvisade stämman också. Medan partistyrelsens formulering "likvärdighet i hela landet avgörande" fick vara kvar. Dessvärre, menar jag.

Slutsats: centern driver som parti i mycket begränsad omfattning decentralisering och federalism. Dessa begrepp är för organisationen så urvattnade i såväl teori som praktik så frågan är om de betyder något väsentligt. Samtidigt är det det enda partiet i Sverige som alls för en debatt om tung decentralisering dvs federalism. Och trots allt fick "federalistiska principer" vara med i idéprogrammet. Jag var på väg ut ur partiet, men hänger kvar lite till. Så länge "federalistiska principer" får vara kvar.

Idéprogrammet antogs under söndagen, dvs 2013-03-24, och ligger här.

söndag, januari 06, 2013

Förnyar mitt medlemskap i centern

Jag har idag förnyat mitt medlemskap för ett år i centern. Jag förlåter inte FRA, jag förlåter inte IPRED, jag förlåter inte centerns utspel (SvD, 2009-03-03) och senare beslut att avskaffa de 21 länsmyndigheterna och göra en enda s k nationell myndighet av polisen och jag förlåter inte möjligheten till chockhöjning av broavgifterna (riksdagsbeslut 2010-12-21).

Men centern är det enda parti som marknadsför sig på decentralisering och federalisering (SVT 2012-12-18) och det indirekta demokratiska partisystemet handlar om att väljare och partiaktiva måste göra kompromisser. Det är inte lätt när partiet tar ett antal skitbeslut. Och jag kommer för lång tid framåt att låta centerns val i dessa frågor påverka min allmänna relation till partiet som sådant. Men jag har i alla fall tagit mitt beslut för 2013.