tisdag, maj 22, 2012

Leker med gränserna: 1990 och 2011

Fortfarande är förslaget aktuellt med en förstorad sydsvensk region där man slår ihop Region Skåne med Blekinge, Kronobergs län och Kalmar län. Det är det vi syftar på när vi talar om en bastardregion.

Jag läste om en intressant text av Göran Hansson i 333-årsboken. Där blev man påmind om politikers tidigare planer (en tidigare bastardregion):
Så sent som i november 1990 satt ett antal representanter för den svenska centralmakten i TV-rutan och debatterade en uppdelning av det svenska riket i ett färre antal län. Man ville spara pengar sades det. En plan gick ut på att bilda ett större län bestående av hela Skåne, Halland, halva Småland och en bit av Västergötland. Blekinge hamnade ihop med andra halvan av Småland, Öland, Gotland och en bit av Östergötland. Inte en enda av de medverkande i programmet visade ambitionen att söka en naturlig uppdelning på kulturellt baserade organiska regioner. Som äkta imperialister som ingenting lärt av historien eller av utvecklingen i Europa satt de med linjal och blyertspenna och ritade raka fina streck tvärs över etniska, historiska och kulturella regioner. Precis som kolonialmakternas tjänstemän som på sin tid drog streck över Afrika och Mellanöstern med de olyckliga följder för befolkningen som vi nu får bevittna. Och detta skall komma från svenska politiker så sent som i November 1990, samma månad som den franske presidenten Mitterrand i samband med nedrustningskonferensen i Paris uttalade: "En sak har historien lärt oss - man leker inte med gränserna"!
Så 1990 så bestod planen av en, jämfört med dagens förslag, total spegelvänd vision där de västra delarna av Sverige ovanför Skåne ("Halland, halva Småland och en bit av Västergötland") skulle ingå. Medan Blekinge och Kalmar län definitivt den gången inte skulle ingå utan tillhöra en nordlig region.

Det finns ett enormt godtycke i det här. Man leker i högsta grad med gränserna. Både nu och då.

tisdag, maj 08, 2012

Skånefederalisternas sjupunktsprogram

I början på 2000-talet startade jag och ett gäng andra ett politiskt parti, Skånefederalisterna, som ställde upp i valet 2002. Vi fick ett tag en del uppmärksamhet i vanliga media och tidningar och jag blev t o m intervjuad i Sydnytt. Partiet är nu nedlagt. Än idag tycker jag att vårt sjupunktsprogram är bland det bästa som jag varit med om att skriva (även om jag skulle vilka klargöra några punkter, som jag nu tycker ser otydliga ut).

Vilken anständig regional avdelning som helst av dagens stora partier borde i princip kunna skriva under och driva de här frågorna utan att man skulle behöva starta ett eget parti. Så här kommer de i repris tio år senare:Skånefederalisternas sju punkter

• Det skånska självstyret ska skrivas in i grundlagen med lagstiftningsrätt och en regional författning

Det skånska självstyret ska skrivas in i Sveriges grundlag. Skåne ska ha lagstiftningsrätt på flera områden där riksdagen idag beslutar. Ett särskilt politiskt dokument, en regional författning, ska reglera formerna för denna lagstiftningsrätt.

• Skåne är först och främst en del av Europa

Skåne ska, beträffande de beslut som tas i och gällande regionen, ses i sitt geografiska sammanhang som del i Öresundsregionen, i Södra Östersjöregionen och som en del av regionernas Europa. Detta gäller inte minst utbildningsfrågor. Partiet är positivt till europeisk integration.

• Öresundsregionen ska vara gränslös som inom en stat

Administrativa och strukturella hinder inom Öresundsregionen ska inte vara större än de är inom staterna ifråga. Gränsen i sig ska inte märkas. Två avgiftsfria fasta förbindelser mellan Skåne och Själland ska finnas.

• Mångkultur ska främjas

Mångkultur i alla former är tillgångar som ska stödjas och nyttjas. Det gäller regionala vardagskulturer i Sverige, det gäller europeiska kulturer och det gäller kulturer från övriga delar av världen.

• Skånsk kultur, språk och historia stärker identiteten

Framlyftandet av skånsk kultur, språk och historia stärker identiteten för regionen som helhet. Dess institutioner ska främjas. Med skånsk kultur menas både traditionell kultur och nyare blandformer och vidareutvecklingar.

• Media och organisationer bör vara regionala eller lokala

Media och organisationer som stöds av stat, region eller kommun ska som huvudregel finnas i en regional eller lokal variant. Det ska finnas välmotiverade skäl för att dessa media och organisationer ska vara organiserade för större områden.

• Personval, medborgarinitierade folkomröstningar och sann lokaldemokrati ska införas

Partiet arbetar för en en konkret och nära demokrati. Det innebär bl a personval och medborgarinitierade beslutande folkomröstningar. Demokratin ska stärkas i mindre områden än dagens kommuner.