tisdag, augusti 12, 2008

Sydossetien måste självt få avgöra sitt öde

Jag tror på idén om folksuveränitet. Det betyder att alla folk lokalt eller regionalt bestämmer över sig själva. Man tar framför allt beslut om sig självt (folkbeslut, volksentscheid på tyska) i omröstningar. Man väljer stat eller autonomi eller att ingå i större politiska enheter eller skilja sig från dem.

Detta utmanar bilden av världen som (de nuvarande) nationalstaternas värld och ersätter den med en vision om folkens värld. Nationalstaterna, i mening centralmakterna i nationalstaterna, har inte någon okränkbar rättighet över sitt territorium. Det är folkviljan lokalt och regionalt som i slutändan måste styra, även om även det också ska ske enligt kontrollerade former i välgenomtänkta processer.

Därför förstår jag inte regeringens och centerns enkla syn på konflikten i Georgien/Sydossetien där man bara hänvisar till att Georgien "är en självständig och suverän stat" och därför kan inte Ryssland få intervenera. Ryssland hävdar att man vill skydda den ryska befolkningen i Sydossetien mot georgisk aggression. Jag vet inte om det stämmer, det kan mycket väl vara en undanflykt, men det kan också mycket väl vara korrekt.

Sydossetien måste i första hand själv få avgöra sitt eget öde. Det är i sig ointressant vad Ryssland och Georgien tycker. Däremot kan jag förstå att någon sida anser sig vilja försvara en befolkning på olika sätt. Det är jag inte tillräckligt insatt i, vad som är berättigat där, i detta fallet.

Men jag tycker illa om den förenklade bilden av att Georgiens centralmakt ska få göra vad representanterna för den tycker bäst om på det territorium som Georgien har kontrollerat i drygt ett decennium.

2 kommentarer:

Redaktionen sa...

Svar till "Sverige ska ha rätt att kritisera USA-politik" (20/8). Alla regioner ska ha rätt att välja sin egen framtid. Nationalstatens tid är förbi, framtiden tillhör regionerna. Dessutom är regionala/federalistiska lösningar i allmänhet billigare och mer demokratiska.

I Sverige går det trögt, vi lever i ett av de mest centralistiska länderna i Europa. Om Skåne eller Norrland vill vara mer självständiga så är det deras sak. De behöver ingen överförmyndare i form av den svenska centralstaten.

Redaktionen sa...

Ibland går det lite väl snabbt... ;-)

Kommentaren ovan refuserades av Metro Skåne 20/8 -08.

Läs fler betraktelser:

www.johanwadenback.blogspot.com