söndag, november 30, 2008

SSS möter DDD

En professor menar att Danmark i framtiden blir beroende av svensk arbetskraft ("Professor: Svenskar räddar dansk framtid". Förutom innehållet i artikeln som alltså handlar om vad som håller på att hända i vår region med arbetsmarknadsintegrationen, så frapperas man över språkbruket som är helt och hållet "Sverige"-"svenskar"-"svenskt" mot "Danmark"-"danskar"-"danskt" (SSS mot DDD-fenomenet).

Ingenstans finns det i artikeln plats för Skåne och skåningarna eller Själland och själländarna/köpenhamnarna. Istället nationaliseras identiteterna när två till ytan små sydskandinaviska regioner möts. Forskare, tjänstemän och journalister driver på språkbruket.

Det kan vara intressant att notera hur Lundaetnologen Orvar Löfgren beskrev det här fenomenet på Sydsvenskans kultursida redan 1999-02-12. Synd att ingen lyssnade då och att ingen tänker efter nu:

"Gränsövergångar vid Svinesund, Dourofloden eller Öresund har utvecklat den nationaliserande blicken. Denna optik lär oss att det simmar svensk sill och dansk skrubba mellan bropelarna. Stenarna vid brofästet är djupt fosterländska och ner mot stranden löper ljuva svenska lövängar och på andra sidan dejlige danske bøgelunder. Märkligt nog förstärks denna nationaliserande blick i den brodebatt som skulle handla om gränsverskridande och nya gemenskaper. I dagspressen på ömse sidor Sundet vimlar det av förutsägbara klichéer om bohemiska danskar och preussiska svenskar. Och samtidigt glömmer man att bron inte går till Danmark utan till Köpenhamn - vilket är ett helt annat slags Danmark än Själland, Fyn eller Jylland.

Gränspassagens dramaturgi och övergångsriter skärper den nationaliserande blicken som tolkar skillnader inte i termer av klass, kön, ålder, region eller lokalitet, utan som svenskhet och danskhet. En praktisk och funktionell reduktion."

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jo de nationalistiske undertoner skinner klart igennem på begge sider af Øresund, som du sarkastisk benævner Svinesund. Danmark er globalt blevet berygtet for sin landsby mentalitet, hvor Dansk Folkepartis rabiate nationalistiske politikere, har taget patent på danskheden og på Dannebrogs flaget. Pia Kjærsgaard har eksponeret Dansk Folkepartis rabiate fjendebilleddyrkelse med Dannebrog som symbol på indvandrerfjendskabet, resultatet er som man i dag ser, at Dannebrog brændes som protest på de rabiate danskeres nedladende holdninger til indvandrerne med muslimsk tro.

Nationalismen er mest udtalt i landregionerne på begge sider af Svinesund, man ser ikke DFs pendant SD repræsenteret i Riksdagen, men dog stærkt repræsenteret regionalt, Landskrona har vel cirka 20- 25 % SD’ere, Mens DF i Danmark er i folketinget med ca. 14 % samt i de regionale politiske råd i kommunerne.

Danmark har et underskud på arbejdskraft, og bruger en del på markedsføringen i Skåne for at trække svenskere til Danmark som arbejdskraft, da svenskernes mentalitet og kultur ligner den danske, er svensk arbejdskraft efterspurgt og vellidt i den del af befolkningen, der ikke er inficeret af DFs landsbytosser. DF hader svenskerne som de betragter som asiatere, DF er et parti der hovedsageligt repræsenterer dem uden uddannelse. Paradokset hos DFs selvmodsigende adfærd er, at DF anfører svenskerhadet grundet Sverige ikke som Danmark tillader svinehundene, at blive luftet uden snor som de bliver det i Danmark, ytringsfriheden mener DFs landsbytosser knægtes i Sverige, men censuren i DFs top styrede parti er markant, alle indlæg der taler DFs synspunkter imod slettes, da DF ikke tåler modsigelser der går DFs enfoldighed i mod, her ses ytringsfriheden trådt under fode af DF selv.

Jeg læste at en svensk professor fra Lund fremfører, uddannelsessystemerne i Danmark som værende mere uformelle end de svenske, hvilket også var tilfældet, da Danmark havde mesterlæren i lærlinge uddannelsen. I dag har Danmark også indført fagskole uddannelse i lærlingebegrebet. Jeg kender ikke de kriterier som den svenske professor har som udgang for at fremføre, at svenskerne er mere formelt uddannede end danskerne.

I Dagens Nyheter i år læste jeg, at svenskerne er Skandinaviens dårligst uddannede ifølge en undersøgelse i EU om de enkelte landes uddannelsespolitik, men en sådan påstand kan ikke stå alene, måske har Sverige EU's laveste uddannelsesbudget, hvilket ikke er ensbetydende med at de er dårligt uddannede. Sveriges sundhedssystem rangerer som nr 4 i EU og ligeså i WHOs liste i toppen, her er Danmark nr. 34 hos WHO, og nr. 13 i EU. Danmarks uddannelsesbudget er højere, men svenskerne har som EU land forstået at udnytte retten til, at sende svenskerne gratis på danske universiteter, hvor de på de medicinske fakulteter udgør 25 % og på landbohøjskolen 56 %. Her får Sverige mange gratis akademikere uddannet i Danmark uden, at disse kostbare universitetsuddannelsers budget har tynget de svensk budgetter. Man kan set i lyset heraf ikke entydigt udlede at et lavere budget også betyder et lavt uddannelsesaktivitet.

Anonym sa...

Danmark begik i 1995 den største tåbelighed i århundredet, da den danske Riksdag vedtog, at afskedige dem der var passeret 48 år, i de offentlige stillinger, her afskedigede de flere hundrede højtuddannede akademikere som ingeniører , jurister, arkitekter, magistre med flere. Samme offentlige styrelser der afskedigede dem over 48 år, mangler i dag de samme faggrupper som de afskedigede, men en hel del lod sig lokke på efterløn hvor de brugte deres private pensioner til et supplement, således de med begge havde næsten samme beløb som de oppebar i løn.

Den private sektor i Danmark afskedigede programmørerne der havde Cobol som programmeringssprog med henvisning til, at de store mainframes tid var forbi. Efter de havde afskediget disse mange højtuddannede som de lokkede over på efterløn og førtidspension, opdagede de pludseligt, at mainframenes tid ikke var passe, da alle store IT systemer som bankernes er mainframes, de måtte så lokke en del tilbage igen med en tredobbelt løn.

Man ser her, at de danske politikere ikke er køkkenskuffens skarpeste knive, snarere er de at betragte som køkkenskuffens flinte økser.

Anonym sa...

Jag hade ett möte på Willys i Staffanstorp idag. Utanför kassorna finns en skylt med ett "Välkommen åter!" och sedan motsvarande på engelska, arabiska, spanska etc för att avslutas med tyska (varför det kommer sist är lite märkligt men lämnas därhän här).

Inget problem med det men var var danskan? I östra delen av Öresundsregionen så finns inte danskan men 10-talet andra språk?

Jag frågade den uppsvenska kassörskan, och hennes svar var: "Skåne och Danmark är väl ungefär samma land." "Ja det kan man väl tycka" menade jag "men varför skriver man då inte ""På gensyn!" då som det heter på danska?"

Det hade hon inget svar på.

Anonym sa...

Du har missuppfattat, Anonym. Svinesund är ingen "sarkastisk" benämning på Öresund, utan en stad vid den svensk-norska gränsen.

Citatet handlar om tre olika gränsövergångar, därav citationstecknen och källhänvisningen.

Du har dock rätt i att det finns motsrtidande indikatoner på utbildningsnivån i Danmark och Sverige. Svårt att gissa vad man ska tro.