torsdag, mars 26, 2009

Roslund och "svenska värderingar"

Carl Axel Roslund menar att nämnders och förvaltningars myndighetsutövning tar för mycket hänsyn till aparta värderingar och synsätt ("Aparta värderingar breder ut sig", Sydsvenskan 2009-03-26). Han talar givetvis om invandrarkulturer. Jag kan ha viss förståelse för hans idé att vilja skydda individer inom vissa grupper mot könsförtryck, hederskultur m m. Jag förstår det problem han syftar på. Men han säger också att "i Sverige gäller svenska värderingar".

Det gläder mig att se den socialdemokratiska stabschefen Julia Janiec hugga tillbaka: "Som om det fanns en uppsättning svenska värderingar som var statiska över tid, och som om synsätt från andra kulturer per definition var något negativt."

Särskilt i Skåne har vi dels rester av en skånsk äldre kultur och dels en försvenskande invandrad kultur som uttrycker delvis olika syn på tillvaron. Det är inte rätt av Roslund att föra fram den svenska kulturens värde på - som jag menar man att rimligtvis måste läsa det - bekostnad av den regionala kulturen. Och i Skåne möts inte bara det skånska och det rikssvenska utan också invandrarkulturer i en trevlig blandning. Självklart ska alla hålla sig inom lagens gränser.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Helt riktigt, Malte! Väl skrivet!

Anonym sa...

Så sant så, men problemen med könsförtrycket och hederskulturerna består...

Anonym sa...

Svenska värderingar må vara ett olyckligt begrepp men det är ju trots allt ett begrepp som ofta används i debatten från både socialdemokrater, moderater, sverigedemokrater etc. Man kan väl utgå ifrån att de värderingar man talar om är de som ligger till grund för den liberala demokrati som är det politiksa system som råder i de flesta västländer.

När man sen kommer till sakfrågorna som Roslund tar upp så håller ju S stabschef med om att de problemen finns. Det blir därför svårt att se hennes uttalande som något annat än ett utspel i syfte att vinna billiga politiska poäng. Sedan är det möjligt att Roslund är en smygrasist men den enkla fråga han ställer i fullmäktige är knappast bevis för att så skulle vara fallet.

Malte Lewan sa...

"Svenska värderingar må vara ett olyckligt begrepp men det är ju trots allt ett begrepp som ofta används i debatten från både socialdemokrater, moderater, sverigedemokrater etc."

Mm, antingen menar han (och många andra svenska aktörer) i själva verket västerländska värderingar och då är det de svenskcentrerade kulturbegrepp han (de) använder som jag är kritisk mot. Eller så menar han (de) att det skånska är underställt det (riks)svenska (alternativt finns öht inte) i Skåne och då är det hans (deras) faktiska åsikter som jag är kritisk mot.

Lilli sa...

Den svenska imperialismen känner verkligen inga gränser. Se bara den lömska historieförfalskningen här: http://ungsvensk.se/group.php?groupid=7

(De har ändrat namnet på sidan efter att en medlem protesterade, men det står fortfarande 'Skåneland' i länklistan på huvudsidan.

Borde du inte protestera, Malte, i egenskap av ordförande i Föreningen Skånelands Framtid...?

Anonym sa...

Gör så Malte! Soverain Lili ger sig inte.

Lilli sa...

@ Anonym

"Gör så Malte! Soverain Lili ger sig inte."

Du vill kanske gärna se FSF dansa ut ur historien...?

Anonym sa...

Nej, varför då? Snarare bör FSF aktivera sig än mer på alla fronter.

Lilli sa...

@ Anonym

Varför hackar du då på mig när jag prikker lidt til Malte? Eller det gjorde du kanske inte? Förlåt i så fall - det är svårt att hålla reda på vilka Anonyma som kommenterar...

:-)

Anonym sa...

Jag förlåter dig Lilli Severin ty du vet inte vad du gör!

Peder Skram sa...

"Och i Skåne möts inte bara det skånska och det rikssvenska utan också invandrarkulturer i en trevlig blandning."

Det kan da helt sikkert være "trevligt" at besøge butikker og opleve kultur der er anderledes end ens egen.

Men kaster man et blik på kriminalitets-statistikker og de økonomiske udgifter ved indvandring fra 3. verdenslande, så kan man godt blive noget tvivlende overfor hvor trevlig en blanding det egentlig er.

Sagen er jo den at en velfærdsstat som den svenske og danskes grundlag jo er at både mænd og kvinder arbejder og derved skaber værdi for samfundet.
Når man så indvandrer store mængder af folk hvor mange mener at kvindens plads er i hjemmet, så vil det jo netto per automatic være en stor økonomisk udgift for velfærdsstaten. Denne befolkningsgruppe vil simpelthen forbruge langt mere fra staten end den bidrager med.

Jeg er ikke antropolog, men når man ud fra statistikker kan se af indvandrerer fra muslimske lande er langt mere kriminelle end danskere/svenskere/vietnamsere OGSÅ når der er justeret for alder og social-økonomiske forhold. Så kan man jo ikke andet end konkludere at disse må have nogle holdninger til samfund og mennesker som er dårligt kompatible med danske/skånske/svenske.

Det som Roslund formentlig mener er, at en stats grundlæggende principper er nødt til at have bred opbakning i befolkning for at den kan fungere.

Hvis en stor gruppe ikke vil være med til at både mænd og kvinder arbejder, så holder skattesystemet og velfærdssamfundet op med at fungere.

Hvis der er store områder hvor folk ikke tør gå om aftenen, så holder det frie, åbne og tillidsfulde samfund op med at fungere, med alle de konsekvenser dette måtte have (Gated-communities, privatskoler, etc).

Til sidst vil jeg gerne minde de folk der råber fascist/nazist/racist hver gang nogen fremfører argumenter mod storstilet indvandring, om historien om Peter og ulven.

Anonym sa...

"Jag förlåter dig Lilli Severin ty du vet inte vad du gör!"

Gör det mycket ont...?


/Lilli