tisdag, april 21, 2009

"Skåne" är nu "svenska sidan" i media

Ett litet exempel på hur det nationalistiska språkbruket har blivit norm i media ser man i artikeln "Danska spår bakom sena Öresundståg" (Sydsvenskan 2009-04-21). Det handlar bara om Själland och Skåne, men journalist och rubriksättare gör om de regionala företeelserna till delar av och egenskaper tillhörande de respektive nationalstaterna.

Det handlar således om "danska sidan" respektive "svenska sidan". Tågen kommer och går till ett obestämt "Danmark" istället för till Köpenhamn eller Själland. Etc. Det här är normalspråk i media idag. Så upprätthåller man de nationaliserande mentala barriärerna inom vår region.

Ett exempel på en artikel med bättre språkbruk är "Gå över vatten efter vin" (Sydsvenskan webb, 2009-04-22). Jag bara undrar om det "Nästan undantagslöst står provflaskor framme i danska kvalitetsbutiker för vin och sprit" eller om det "Nästan undantagslöst står provflaskor framme i själländska [köpenhamnska?] kvalitetsbutiker för vin och sprit". Skulle avgjort kunna vara en skillnad, men det vet jag inte om det är.

Och så tror jag att det mer precist är själländarna eller köpenhamnarna som "har upptäckt hur bra priser det är på viner på Systembolaget" snarare än danskarna i gemen. Citaten i artikeln om "svenskar" hit och dit som åker över kan inte journalisten lastas för utan kommer från fördomsfulla danskar som inte ser Skåne och våra städer för alla "trän".

9 kommentarer:

Lilli sa...

Typiskt Sydsvenskan... Det är beklämmande...

Victor sa...

Vad är det här - VM i lokalpatriotism?

Lilli sa...

@ Victor

Nej, VM i lokalpatriotism finner du på sverigedemokratiska och andra EU-fientliga bloggar...

Victor sa...

Det här är, allvarlig talat, inte hel annorlunda. SD är ju nationalister; det här känns inte mycket bättre. Samma identitetsvurmande om än med något andra föreställningar i grunden.

Lilli sa...

Och varför skulle det vara fel att ha en (eller flera) identitet(er)?

Lilli sa...

Förresten gnäller du på fel blogg - Malte är anti-nationalist...

Malte Lewan sa...

Mm, dessutom tenderar jag att benämna de människor "nationalister" som inte tycker man ska diskutera identiteter eller utmana status quo genom att prata om andra identiteter än den svenska.

Den som i praktiken försvarar det nuvarande nationalistiska samhället genom att försöka få det till det "normala" som inte kan diskuteras, eller där alternativa perspektiv inte seriöst ska få promotas, sitter egentligen i samma båt som Sverigedemokraterna som sin tur explicit uttrycker samma nationalistiska tanke.

Victor sa...

Att härleda identitet(er) och gemenskap till en region istället för en nation är i det väsentliga samma sak. Det är exempelvis ingen slump att Skånepartiets gräsrötter sögs rakt in i Sverigedemokraterna - samma xenofobi och främlingsfientlighet baserad på ett "vi och dem"-tänkande.

Självklart är det intressant att diskutera identitet(er); men då utifrån perspektivet att de bygger på falska föreställningar och myter. Att de i ditt fall bygger på föreställnignar om en gemenskap inom Skåne istället för Sverige gör det inte mindre nationalistiskt. Vad är en skåning egentligen?

Malte Lewan sa...

"Att härleda identitet(er) och gemenskap till en region istället för en nation är i det väsentliga samma sak."

Jag vill nog hävda att oftast är det inte det. En region för mig är en statskluster med omgivande periferiområden. I en sådan möts människor eller använder gemensamma resurser och har ibland eller ofta samma geografiska verklighetsramar i vardagen.

Dagens europeiska nationalstater bygger ofta på erövringar som gjort dem till geografiskt större enheter än de, med avseende på hur folk bor, naturligt borde vara. På så vis är de bara föreställda och inte verkliga. Där har vi en väsentlig skillnad mellan nationalstaten Sverige och regionen Skåne och nu mer och mer Öresundsregionen.

Påståendet om "Skånepartiets gräsrötter" måste du finna en källa till. En del av dessa skulle teoretiskt kunna ha sugits med p g a att xenofobin alltid varit en väsentlig del av Skåps ideologi liksom av Sd:s. Har knappast något med gemensam identitet att göra.

Det blir en lustig diskussion om identiteter om den a priori måste utgå från ett postulat. Jag tror att människor som delar en gemensam vardagsregion i en stad eller ett stadskluster med eller utan omnejd har och mår bra av en identitet som utgår genom att verkligheten gör sig gällande. Denna lokala och/eller regionala identitet utgör en av flera av dessa människors identiteter.

De slentrianmässiga försvararna av status quo där en "naturlig" nationalstatsidentitet fullständigt dominerar samhället i media, kultur och politik tillhör däremot motståndarläget i denna debatt: det nationalistiska.