tisdag, maj 08, 2012

Skånefederalisternas sjupunktsprogram

I början på 2000-talet startade jag och ett gäng andra ett politiskt parti, Skånefederalisterna, som ställde upp i valet 2002. Vi fick ett tag en del uppmärksamhet i vanliga media och tidningar och jag blev t o m intervjuad i Sydnytt. Partiet är nu nedlagt. Än idag tycker jag att vårt sjupunktsprogram är bland det bästa som jag varit med om att skriva (även om jag skulle vilka klargöra några punkter, som jag nu tycker ser otydliga ut).

Vilken anständig regional avdelning som helst av dagens stora partier borde i princip kunna skriva under och driva de här frågorna utan att man skulle behöva starta ett eget parti. Så här kommer de i repris tio år senare:Skånefederalisternas sju punkter

• Det skånska självstyret ska skrivas in i grundlagen med lagstiftningsrätt och en regional författning

Det skånska självstyret ska skrivas in i Sveriges grundlag. Skåne ska ha lagstiftningsrätt på flera områden där riksdagen idag beslutar. Ett särskilt politiskt dokument, en regional författning, ska reglera formerna för denna lagstiftningsrätt.

• Skåne är först och främst en del av Europa

Skåne ska, beträffande de beslut som tas i och gällande regionen, ses i sitt geografiska sammanhang som del i Öresundsregionen, i Södra Östersjöregionen och som en del av regionernas Europa. Detta gäller inte minst utbildningsfrågor. Partiet är positivt till europeisk integration.

• Öresundsregionen ska vara gränslös som inom en stat

Administrativa och strukturella hinder inom Öresundsregionen ska inte vara större än de är inom staterna ifråga. Gränsen i sig ska inte märkas. Två avgiftsfria fasta förbindelser mellan Skåne och Själland ska finnas.

• Mångkultur ska främjas

Mångkultur i alla former är tillgångar som ska stödjas och nyttjas. Det gäller regionala vardagskulturer i Sverige, det gäller europeiska kulturer och det gäller kulturer från övriga delar av världen.

• Skånsk kultur, språk och historia stärker identiteten

Framlyftandet av skånsk kultur, språk och historia stärker identiteten för regionen som helhet. Dess institutioner ska främjas. Med skånsk kultur menas både traditionell kultur och nyare blandformer och vidareutvecklingar.

• Media och organisationer bör vara regionala eller lokala

Media och organisationer som stöds av stat, region eller kommun ska som huvudregel finnas i en regional eller lokal variant. Det ska finnas välmotiverade skäl för att dessa media och organisationer ska vara organiserade för större områden.

• Personval, medborgarinitierade folkomröstningar och sann lokaldemokrati ska införas

Partiet arbetar för en en konkret och nära demokrati. Det innebär bl a personval och medborgarinitierade beslutande folkomröstningar. Demokratin ska stärkas i mindre områden än dagens kommuner.

3 kommentarer:

Unknown sa...

Pia Kinhult, numera regionstyrelsens ordförande i Skåne, och Gilbert Tribo, är ett par politiker som i princip redan skrivit under på en regional författning för Skåne. Detta i en debattartikel där jag var medförfattare: http://www.annors.com/blog/2006/06/04/stadga-for-scania-a-statute-for-scania/

Malte Lewan sa...

Det är sant. Ett sensationellt gott initiativ. Som dock inte ledde någonstans alls. Inte ännu, men vi ska påminna fler gånger om vad de skrivit under på. Bra du tog upp det!

Weekend Warriorsarna antiproffs skatebårds sa...

ni hade nog vunnit ifall ni klämt till med "avskaffa alkoholmonopol" och kulturskydda hembränt (som gotlandsdricka).