torsdag, juni 28, 2012

Karl Bergman avvisar utan tillräckligt stöd "försvenskning"

Karl Bergman är universitetslektor/docent vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag har läst fakultetsopponent Per Frohnerts text i Historisk Tidskrift 2004-1 om Karl Bergmans avhandling från 2002 (Lund). Avhandlingen heter Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669–70. Jag är kritisk till flera delar i Bergmans avhandling; jag förklarar varför nedan.

Ett kapitel i avhandlingen handlar om identitetsfrågor. Bergman vill tona ner den nationella identiteten vid Skånelandskapens övergång till Sverige. Frohnert beskriver Bergmans synpunkter: "'Dansk' och 'svensk' användes mest i rent praktisk och inte i etnisk mening." I en artikel i Blekinge Tekniska Högskolas Intranät "Tidigt intresse för historia och het debatt om snapphanar" så kritiserar Bergman att SVT:s dramatisering och dokumentär om snapphanarna från 2006 använder etniska termer.

Frohnert tycks vara ense med Bergman i flera av identitetsfrågorna, men särskilt i ett stycke tycker även han att Bergman går för långt i att "nedtona det politiska brottet" som det innebar för Blekingeborna i att byta statstillhörighet. Frohnert ser sig nödsakad att avsluta stycket med: "Man kommer knappast runt att Blekingeborna fick erfara att man kom att överta en annan politisk ordning." Det kan närmast tyckas vara en underdrift, är undertecknads kommentar.

Bergman menar att begreppet "försvenskning" är oanvändbart. I stället vill han tala om "homogenisering". Här går opponenten Frohnert ännu längre och frågar sig om situationen kanske snarast skulle kunna likna relationen mellan centralmakt och lokalsamhälle för ett län i Uppsverige vid denna tid (!)

Samtidigt tycker Frohnert att Bergman avvisar begreppet "försvenskning" lite väl lätt. Här måste Bergman göra mer, menar den förstnämnde. Bergman kan inte hitta den "prövning" som skulle varit nödvändig för att avfärda begreppet; det kan Frohnert inte ens hitta hos Lundahistorikern Harald Gustafsson "vars arbeten Bergman här stöder sig på".

Undertecknad bloggare vill här sticka in att det har skrivits en hel del i denna debatt om dansk etnicitet bland skåningar fram till statsövergången till Sverige. Det har inte minst diskuterats bland historieintresserade personer som är politiskt regionalistiska och det är svårt att komma förbi deras argumentation som jag vill påstå framför allt består av: (1) tidiga specifika citat som visar på en kraftigt etnifierad bild under medeltiden inom flera samhällslager, (2) av hänvisningar till historieforskare med en annan syn på denna tid i Skandinavien samt (3) generella hänvisningar till de s k primordialisterna inom historieforskningen.

Bergman tycks erkänna, som opponenten Frohnert uttrycker det, "försvenskningsplaner under Karl X Gustavs tid men det var först under det skånska kriget som den etniska dimensionen verkligen kom att bli viktig och försvenskningsåtgärderna kom med enväldets införande". Frohnert säger att det kan stämma att "mycket litet hände på försvenskningsfronten och att de etniska dimensionerna över huvud taget spelade en underordnad roll under 1660-talet". Men, menar han, det säger inte, utan kanske t o m förstärker bilden av, att den svenska centralmakten blev aktiv med försvenskning under skånska kriget och vid enväldet (i slutet av 1670- och början av 1680-talen).

Därmed kanske Bergmans slutsatser är betydligt mer begränsade än han senare i intervjuer gjort dem till och diskussionen kommer mest att handla om när försvenskningen infördes, antingen med full kraft på 1660- eller på 1680-talet.

2 kommentarer:

Weekend Warriorsarna antiproffs skatebårds sa...

hej, bra skrivet. angående snapphane dokumentären så gjorde du ett inlägg 2006, när dokumentären kom ut, att där fanns en dokumentär till. kommer du igåg va den hette?
mvh tim, hälsningar från österlen.
länk: http://www.maltelewan.com/blog/2006/12/dokumentren-snapphanarnas-krig.html

Malte Lewan sa...

Öh, jag vet inte. Jag skriver väl att den (fiktiva) snapphaneserien följdes av en dokumentär, också av SVT...