torsdag, mars 28, 2013

Urvattnade "federalistiska principer" i idéprogram

22-24 mars 2013 höll centerpartiet "framtidsstämma" i Mälardalen för att anta ett nytt idéprogram. Den fråga som intresserade mig mest berörde decentralisering och federalism. En idéprogramsgrupp hade fått i uppdrag att presentera sitt förslag 2012-12-18. I det förslaget fanns en rubrik som just löd "Decentralisering och federalism". Där stod:
Det demokratiska system som har bäst förutsättningar att möjliggöra denna typ av decentralisering och maktdelning är federalismen. Centerpartiet har som mål att omvandla Sverige i enlighet med federalismens principer. [...]
De grundläggande krav vi ställer på välfärd och trygghet måste kunna upprätthållas. Detta kan dock uppnås på olika sätt. Olika delar av landet måste finna de lösningar som bäst motsvarar de egna utmaningarna. Därför behöver både skattebaser och lagstiftning regionaliseras eller kommunaliseras. Genom ett federalt beslutsfattande där regioner och kommuner har starkt självbestämmande kommer effektiva lösningar på olika samhällsutmaningar att mejslas fram. Detta skapar regionala och lokala olikheter, vilka är positiva eftersom de ger människor makt och valmöjligheter.
När partistyrelsen fått ge sitt förslag 2013-02-18 blev rubriken "Ett samhälle byggt underifrån". Då hade man skrivit om ungefär ovanstående till:
Ett samhälle byggt underifrån är en beslutsmodell som bygger på federalistiska principer och som knyter an till Centerpartiets långa tradition om ett decentraliserat beslutsfattande – där makten finns så nära den enskilda människan som möjligt. [...]
De grundläggande krav vi ställer på välfärd och trygghet måste kunna upprätthållas, för oss är likvärdighet i hela landet avgörande. Men kraven kan nås på olika sätt och olika delar av landet kan finna de olika lösningar som bäst tar vara på de egna förutsättningarna. Med regioner och kommuner med starkt självbestämmande kommer effektiva lösningar på olika samhällsutmaningar att mejslas fram.
Partistyrelsen hade alltså tagit bort "behöver både skattebaser och lagstiftning regionaliseras" samt andra omnämnandet av vikten av federalism: "federalt beslutsfattande där regioner och kommuner har starkt självbestämmande". Man talade inte längre om federalismen som demokratiskt system utan bara om dess "principer". Dessutom hade man infört "likvärdighet i hela landet avgörande". Likvärdig/likvärdighet är det mest förekommande argumentet mot självstyre i debatten i Sverige. Det fanns inte alls i idéprogramgruppens förslag. I partistyrelsens förslag hade man däremot infört det vid åtta tillfällen i texten.

När sedan framtidsstämman tog slutlig ställning till idéprogrammet, uppstod en diskussion om ens "federalistiska principer" skulle vara kvar. Det fick dock vara kvar efter en jämn omröstning. Man behöll också partistyrelsens formulering om "regioner och kommuner med starkt självbestämmande".

Idéprogramgruppens formulering ovan ("Därför behöver både skattebaser och lagstiftning regionaliseras eller kommunaliseras.") hade också slutligen avvisats. En kommitté på stämman hade lagt ett förslag att man skulle skriva "Därför är det viktigt att också decentralisera skattebaser, avgifter och möjligheter till vissa regionala regleringar och lagstiftning." Det avvisade stämman också. Medan partistyrelsens formulering "likvärdighet i hela landet avgörande" fick vara kvar. Dessvärre, menar jag.

Slutsats: centern driver som parti i mycket begränsad omfattning decentralisering och federalism. Dessa begrepp är för organisationen så urvattnade i såväl teori som praktik så frågan är om de betyder något väsentligt. Samtidigt är det det enda partiet i Sverige som alls för en debatt om tung decentralisering dvs federalism. Och trots allt fick "federalistiska principer" vara med i idéprogrammet. Jag var på väg ut ur partiet, men hänger kvar lite till. Så länge "federalistiska principer" får vara kvar.

Idéprogrammet antogs under söndagen, dvs 2013-03-24, och ligger här.

Inga kommentarer: