lördag, maj 05, 2007

Riksprovens "nationella styrning"

Det ska bli Nationella prov i alla ämnen rapporterar Sydsvenskan och TT (webbpubl. 2007-05-04). Med tanke på betygssystemets tänkta allmängiltighet är det inte fel i sig med s k "nationella prov" (det handlar dock inte om en nation utan om en stat, så beteckningen är fel). Däremot är det fel om alla riksprov ser likadana ut, eftersom undervisningen måste se olika ut i olika delar av Sverige. Man misstänker starkt att det är en självklar del i idén att alla riksproven blir identiska.

Ämnen med tilltänkta nya riksprov är, bland andra, geografi, samhällskunskap och inte minst historia. Jag menar att det blir fel eftersom vi i Skåne har ett annorlunda geografiskt läge och förstås ett annat lands historia än i större delen av övriga Sverige. Inom samhällsvetenskapen måste västra delen av vår Öresundsregion (Själland) förstås ges stor tyngd i undervisning och prov.

City Malmö Lund citerade skolminister Jan Björklund i "Grundskolan får hård kritik i ny utredning" (2007-05-04): "Det blir en tydligare nationell styrning, det är ingen tvekan om det" (samma TT-artikel i UNT "Nationella prov i alla ämnen" 2007-05-05). Jag uttryckte farhågorna ovan i kommenterarna till Sydsvenskans artikel. Ingen annan skånsk läsare tog upp det, utan läsarna hade tydligen svalt riksmediernas perspektiv på frågan helt.

Sydsvenskans centralistiskt inriktade ledare bekymrar sig inte heller för Björklunds "tydligare nationella styrning". Artikeln heter tvärtom "Kör på, Björklund" (2007-05-04).

Regeringen ger uttryck för centralism och enhetlighetssträvanden och det är en sak att bekämpa.

Inga kommentarer: