fredag, september 07, 2007

Riksstämman om federalism

Centerns riksstämma ägde rum i förra veckan med avslutning i helgen. Jag följde besluten på webben - jag är nog inte mycket av en talare i vilket fall. De frågor som intresserade mig mest var som vanligt statsskicket, kommunerna och federalismen. Under rubriken "Demokrati kräver ständig återerövring / Federalism - den sunda demokratin / Grundlagarna - en aktualitetsfråga" tog man ett beslut bestående av åtskilliga delar. Partistyrelsens förslag modifierades på åtskilliga punkter. Slutresultatet blev:

Centerpartiet vill:
2.1. Bygga Sverige enligt federalismens principer;
2.2. Bejaka bildandet av regionkommuner;
2.3. Regionkommuner ska växa fram underifrån;
2.4. Att statens regionala organisation anpassas till de regionkommuner som bildas;
2.5. Att beslut överförs från staten till direktvalda regionkommuner;
2.6. Att kommunallagen reformeras så att större frihet ges till kommuner att själva bestämma sina styrformer exempelvis genom att ge möjligheter till kommuner att avskaffa kommunstyrelsen och endast utse ett fullmäktige som också utgör kommunstyrelse, eller införa direktvald borgmästare, eller pröva majoritetsstyre;
2.7. Införa en författningsdomstol;
2.8. Att kommunerna ska ges möjlighet att utlysa extra val när särskilda skäl föreligger;
2.9. Införa utjämningsmandat i kommunval;
2.10. Utveckla personvalsystemet utan spärrar;
2.11. Att kandidater i allmänna val ska ha samtyckt till sin nominering;
2.12. Införa skilda valdagar för Riksdag och Kommun/landstingsval;
2.13. Att ge möjlighet för kommuner att ha 16 år som rösträttsålder och valbarhetsålder till kommunfullmäktige


Jag är nöjd över det mesta i detta. Jag gillar inte att man pratar om "regionkommuner". Det har Skånes distriktsstämma redan uttalat sig emot och jag är förvånad över att ingen skånsk representant reservererade sig. Det där med att regionerna "ska växa fram underifrån" låter bra, men kan lätt leda till oöverskådlighet. Jag tror att Sverige måste satsa på en klar delstatsnivå som hela landet är indelad i. Sedan får man lokalt bestämma vart man vill höra.

Jag är nöjd med att man repeterar att centern vill "Bygga Sverige enligt federalismens principer". Jag ser också som positivt "Att beslut överförs från staten till direktvalda regionkommuner", även om det inte säger något alls om hur mycket. Författningsdomstol och skilda valdagar är också nödvändiga reformer förstås. Möjlighet till borgmästare är också bra.

Inga kommentarer: