tisdag, mars 04, 2008

Positivt om Trelleborgstullen läggs ner

Tydligen har Tullverket i en intern rapport föreslagit att Trelleborg ska bli utan fast tullbemanning. Och tydligen är Johan Linander och Centerpartiet i Skåne oroade av det.

Jag har inte läst rapporten, men jag blir på något sätt hoppfull. Det låter helt i linje med det gränslösa Europa om vi kan bli av med fast tullbemanning i Trelleborg. Spännande! Tullverket menar att det låter sig göras - även om jag förutsätter att deras motiv är rent ekonomiska. (Och jag antar att jag kommer på tvärs med Centern i Skåne då.)

Med Schengenavtalet (implementerad 2001-03-25 i Sverige) kom avskaffad dokumentkontroll inom ett stort område i Europa. Lik förbaskat möttes man av män i tjocka "TULL"-jackor och ilskna hundar på Malmö järnvägsstation efter en enkel resa till Köpenhamn en lördag förmiddag. Hela det brutala nationalstatseuropa fortsatte att materialiseras i en punkt: (stationerna efter) gränsen. Det hade en psykologisk betydelse; det var symboliskt.

Men hur kom det sig då att tullen var kvar: jo, den påverkas helt enkelt inte nämnvärt av Schengen:

"Sweden and Finland maintain some customs checks in order to control the smuggling of drugs and alcohol. In accordance with the Schengen Borders Code, this is permissible, as long as cars are only stopped when a suspicion of smuggling has been established.", "Schengen Agreement" i en.Wikipedia

Idag ser jag inte hundarna på Malmö station längre. Men jag kan tänka mig hur det ser ut i Trelleborg, där resenärer kommer från det "skumma Polen", enligt det fördomsfulla Sverige. Polen är lyckligen med i Schengen sedan 1 januari 2008. Men tullen får alltså Sverige ha kvar.

Jag menar att inga särskilda kontroller ska få ske i Europa bara av anledningen att det finns en gräns. Att en nationalstat börjar och en annan slutar är inte skäl nog. Jag har inget emot kontroller, men de ska alltid ske oavsett staters gränser. (Och då kan väl kontrollerna egentligen lika gärna ske av polisen?) Däremot kan man motivera koncentrerade kontroller kring punkter där många passerar i allmänhet: färjor och viktiga vägar inom och utom länderna.

Ett Trelleborg utan fast tullbemanning låter som en framgång för det gränslösa Europa, om det kan bli verklighet.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Då ber jag bar att hänvisa till dagens nyhet i SDS. Det är tur att det finns lite kontroll i alla fall, annars hade dessa vapen kommit ut i omlopp.

Tre män har häktats i Malmö, misstänkta för att ha försökt smuggla in en större mängd automatvapen av Kalasjnikovtyp samt sprängmedel.

Männen, som är från Tjetjenien, greps i måndags i Trelleborgs hamn.

Samtliga häktades på sannolika skäl misstänkta för grov smuggling och grovt vapenbrott, skriver Skånska Dagbladet.

På grund av hotbilden flyttades häktningsförhandlingen från tingsrätten i Ystad till Malmö tingsrätt där flera polispatruller bevakade utanför häktningssalen. Alla tre, 27, 27 och 29 år gamla, nekar till brott.

Chefsåklagare Solveig Wollstad, chef för internationella åklagarkammaren i Malmö, har inte velat berätta något om fallet.
– Förundersökningssekretessen är benhård, säger hon.
Åtal skall vara väckt 20 mars.

Anonym sa...

Harr anser ja du e snitt ude Malte.
De går ente å helt jämmföra svårbevagade grännsår ude po Europeiska fastlanned å EU-tanngken å fårrena di europeiska stormaggtårna unnan krig, mä Skånes å Svarrjes minnre udsadda (nårrpärrifera) läge mä sjögränsår å hammntrannspårtår. Tullarna ve Öresundsbron å hammnarna e varrklitt krafftfulla innstrumennt fårr Skåne å Svarrjes mulihedår å få väkk möed å knarrk-, männsko-, vapensmuggling å så viare å så viare.

Att va regionalist såmm du e, e ju åsså i allra håggsta gra å se ti sin egen regions mulighed att ta regionala beslud i sin egen regions intresse å va såmm passår fårr voss, å de e ju po tvarrs mä å bårra anpassa saj ti va såmm kannske passår annra bettår innåmm EU. Ellers ersätts ju bårra Svarrje mä en ny EU-central-stat. De e ju vår regions speciella mulihedår å udvekkling såmm ente fårr glömmas väkk.

Malte Lewan sa...

Hej! Jag har alltså inte så mycket emot kontroll, utan jag är emot kontroll som kopplas till nationalstatsgränserna. Jag rekommenderar rörliga kontroller och kontroller kopplade till vissa punkter med det enda motivet att de utgör viktiga transportleder - oavsett om de råkar ligga vid en gräns eller inte.

Det här handlar inte om anpassning/självbestämmande (EU motsäger ju ändå inte alls traditionella tullar). Det handlar om att det inte ligger i oss skåningars intresse med den typen av gränsdragningar mot omvärlden. Det ligger inte heller i oss européers intresse med gränsdragningar mot varandra.

Anonym sa...

Håller med Malte om vad han säger och speciellt då förhållandet till omvärlden. Istället för att sätta oss ”mot” skall vi hellre söka relationer ”med” till fromma för Skåneland.

Anonym sa...

Varrkliheden e ente naiv udan ser annårdann ud å den e mann nö ti å anpassa sajj ti. Mann kan givetvis vällja flåssklårr å sing halleluja-snakk, vi ska ta emod hilla varrdens knark, männskor å vapen å så viare, å blunna fårr varrkliheden... men varrkliheden ser ud såmm så att ennorma kåstnader å problem fålljer i spår å disssa alltfårr stora knark-, människo- å vapensmugglingar.
Å de e "big business", enårma fårrtjänster fårr alla di såmm sysslar mä dissa smugglingar å var liden minnskning å bevagningen änn ida ve di Skånska å svennska grännsårna kåmmer bårra å leda ti kraftitt mer smuggling.

Di regionale skånnske sjö/havs-grännsårna sammanfallår harr mä di svensske å bevagningen i Trelleborg udjör ente nånn modsättning imellan skånska å svennska intresse.

Borgerliheden e harr helt å banan i ditta spörrsmål. Dagens kontråller ve di naturlia ståppen ve farrjelägena e asså nö ti å fårrstarrkas å ente fårrsvagas fårr å modstå en alltmer pengastinn varrklihed mä insmuggling å knark, människor, vapen å så viare.