torsdag, april 03, 2008

Postfusionen, portot och huvudkontoret

"Svenska och danska Posten slås ihop" kan man läsa i Sydsvenskan 2008-04-01. Med den framtida avregleringen inom EU på området så blir det en nödvändighet för riksomfattande (s k "nationella" - tack till Sven Bergström (c) i trafikutskottet för att han inte använder det uttrycket) postverksamheter att hitta nya partner eller helt enkelt att fusionera, så som Posten och Post Danmark nu gjort. Följande gäller dock tyvärr fortfarande:

"Den traditionella postverksamheten i respektive land kommer att bedrivas i nationella bolag som följer nationell reglering och verkar under samma varumärken som i dag, Posten och Post Danmark."

"No change" inom förändringen alltså. Ingen brevutbärning på lördagar i Sverige - det har vi varit utan sedan 1987-03-28. Inga röda brevlådor på Mårtenstorget i Lund. Inget ska förändras helst egentligen. Uppdatering: nu på eftermiddagen kommer besked om att det kan bli förändring trots allt - till det sämre! Danmark kan bli av med lördagsutbärningen: "Dansk lördagspost hotas" (Sydsvenskan webb 2008-04-03).

I en annan artikel i Sydsvenskan svarar Per Mossberg, kommunikationsdirektör på Posten AB uttryckligen på vad det kan komma att innebära för vanliga människor:

"Inga större förändringar, den danska posten kommer att fortsätta vara röd och vit och den svenska kommer att fortsätta vara gul och blå."

Trots att Posten alltså fortsätter vara en del i det kvarvarande nationalistiska projektet är det här ett positivt steg mot ökad internationalisering inom Skandinavien. Kanske kommer ändå någon sorts medvetenhet om att det är tillåtet att göra jämförelser, att lära av varandra och - gud förbjude? - göra saker tillsammans.

När Posten och Post Danmark tidigare har samarbetat var knappast Öresundsperspektivet i fokus. I étt tryckt reklaminslag var det tvärtom Carl XVI Gustav i Stockholm och Dronning Margrethe i Köpenhamn som nu snabbt skulle kunna skicka brev till varandra.

Fram till 1 januari 2002 hade vi ett nordiskt porto. Då kostade brev inom Norden och till Baltikum 6 kr för 1:a-klassbrev och 5 kr för ekonomibrev. Samtidigt kostade samma sak inom Sverige 5 kr respektive 4.50 kr. Efter nyåret höjde Posten portot de fyra kilometerna mellan Helsingborg och Helsingør till 8 kr eftersom brevet då gick till "Europa". Idag kostar brev inom Sverige 5.50 kr (5 kr med ekonomibrev) och till "Europa" (inkl Helsingør, ekonomibrev finns inte) 11 kr! Man har alltså ytterligare nationaliserat synen på postverksamheten i världen.

I min förening, Skåneländsk Samling, blir det så dyrt att skicka brev till de danska medlemmarna, att vi får ha en person som fysiskt åker över till Danmark för att posta dem där. Verkligen en praktisk symbol för att föreningen behövs. Om vi någonsin skulle glömma.

När Nordenportot togs bort så agerade en del personer för dess bevarande. Föreningen Norden gjorde det t ex i "Brevporto för högt" i Helsingborgs Dagblad 2002-03-17. Och politikern Percy Nessling (fp), en av deras medlemmar, skrev en insändare 2002-03-23. Han skrev bl a:

"Bakgrunden är att Föreningen Norden, som är en gammal fin opolitisk folkrörelse, redan på 1950-talet fick igenom att portot för inrikes brev också skulle gälla för post till de nordiska grannländerna för att göra det lättare att ha kontakt mellan dessa! I början av 1990-talet blev Posten bolag. Då blev plötsligt Danmark ett "utland". Portot för brev en sträcka som vi kan se över Öresund blev högre än motsvarande försändelse till Kiruna!"

Tre år senare var frågan fortfarande aktuell. Helena Bargholtz (fp) skrev en riksdagsmotion "Gemensamt porto i Norden" 2005-09-28.

Regionpolitikern Pia Kinhult menade vid en näringslivskonferens i Köpenhamn (NFÖ 2004-03-12) att man skulle ha gemensamt porto i Öresundsregionen. Men i "Köpenhamn eller Sydney? - brevportot blir detsamma" (Sydsvenskan, 2002-11-17) så säger Postens presschef, Mattias af Geijerstam "att Posten aldrig diskuterat att ha speciella taxor för brev inom till exempel Öresundsregionen".

Man kan alltid hoppas att Posten nu, 2008, börjar tänka lite nytt när man fusionerat med Post Danmark. Men det finns en sak till att säga om detta. Så här står det i Sydsvenskans artikel:

"Svenska staten kommer att äga 60 procent av bolaget. Moderbolaget kommer att vara svenskt och huvudkontoret kommer att ligga i Stockholm."

Bloggen Liberum-Weto menar att det hade varit naturligare att lägga "Huvudkontor[et] i Malmö". Han/hon säger: "Har Olofsson glömt att Centern förr vill[e] utlokalisera?" (Näringslivsminister Maud Olofsson är den som representerat Sverige i sammanslagningsprocessen och på presskonferensen.)

Desto mer man tänker på det desto mer idiotiskt är det att lägga ett huvudkontor för något som känsligt som två riksomfattande postverksamheter i Stockholm när Skåne finns. I Sverige, men nära Danmark! Varför tillåts inte Skåne fungera som brobyggarland mellan Danmark och Sverige?

Inga kommentarer: