söndag, januari 11, 2009

Scania delstat inom ett federaliserat Sverige

Jag tror inte längre att ett kulturuppvaknande för Skåne kan ske genom reformer och långsiktigt politiskt arbete. Jag trodde nog det vid Region Skånes tillkomst. Nu har jag sett att regionala initiativ ofta mötts med tystnad och möts med en strategi att låta utspel rinna ut i sanden och malas sönder i ett till synes icke-politiskt maskineri.

Istället tror jag att man måste ha en radikal vision. Vi måste klart och tydligt uttala: "Vi vill inte ha det samhälle som ni i majoriteten idag vill ha. Vi vill inte ha dagens samhälle där politik i huvudsak är en företeelse för Sverige som helhet. Politik ska i grunden födas och föras med utgångspunkt från den regionala nivån och kommunala nivån. Det gör den inte idag och det vill vi förändra."

När jag säger att man inte kan nå dit man vill nå med reformer, så menar jag att det inte fungerar att försöka påverka nuvarande system genom "nålstick" - enskilda förslag, kontakter och enstaka aktioner. Istället funkar det bara om initiativtagare skapar nya opinionsbildande organisationer, nya partier eller klart definierade nätverk inom existerande partier med en uttryckligen annan vision. Mitt råd är: arbeta inte inom systemet i första hand utan bygg upp utifrån och från början.

Visionen i sig

Det finns ganska stora grupper på Facebook för ett självständigt Skåneland och för en återförening med Danmark. Jag tror det är ett gammaldags sätt att tänka; då tänker man fortfarande i nationalstater. Samtidigt respekterar jag viljan. Och jag ser attraktionen med en färdig vision som är tydlig för alla. Man behöver då inte vara akademiker för att, så att säga, förstå finliret.

Jag förordar att Blekinge, Halland och Skåne - eller de delar därav som vill vara en del av denna framtid - ska utgöra en delstat inom ett federaliserat Sverige. Sverige kvarstår alltså som nationalstaten som Scania ska tillhöra. Men delstaten ska ha sin egen författning och sina egna lagar inom denna stat. Denna delstats existens och funktion ska skrivas in i Sveriges grundlag.

Detta är grundidén för en federal eller en konfederal stat. Tyskland och USA är exempel på federala stater. Detta är målet, varken mer eller mindre. Mer behöver man inte säga.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Äntligen talar du klartext och pekar mot det rätta spåret, för att komma framåt krävs ledare.

go

Anonym sa...

Vi behöver riktade organiserade aktioner. Grundförutsättningar är visioner för framtiden, inte tillbakasneglande på historien hela tiden.

Bra initiativ Malte!

Anonym sa...

Mycket bra Malte och det bästa du har skrivit angående Scaniae. Väl genomtänkta aktioner i stil med vad Anonym ovan anser är ett måste. Vi ska se framåt, planera därefter och då logiken stämmer faller allt på plats.

Anonym sa...

Scania att välja en mer oberoende väg. Konsekvenserna för hur Scania kommer att ledas är omfattande, stimulerande och riskfyllda.

Anonym sa...

Blogquake for Scaniae! Through “blogquakes” great things can be achieved. Recently we have seen on internet what intensive mass-blogging can do to elections, countering ill perceived laws and stupid new publications.
The blog, skype, mobile-phones, SMS, You-Tube, etc. are formidable new tools in communication of ideas. This, without any doubt, provides an extraordinary opportunity for Scaniae to emerge as a modern flourishing “Scandinawio”. A well thought through political program can easily be spread and successfully anchored among the Scanians longing for a new start of their own. In this way we do not have to wait for the monarchy to vanish or the old parties to reluctantly come up with the necessary reforms. We, the first nation people simply to take the cause in our own hands. Regional nationality is a necessity.
It sounds like a paradox but remember that when “the nation, emerges, it establishes itself the markings, that it decides. But the formulations hit the reality”. Start a blogquake!

Østdanmark sa...

Mycket bra, mer behöver man inte säga!