onsdag, mars 04, 2009

C nationaliserar polisen -> jag lämnar?

Dags att gå? Sydsvenskan rapporterar att centern vill avskaffa de 21 länsmyndigheterna och göra en enda nationell myndighet av polisen ("C vill avskaffa länspolis-myndigheter", 2009-03-04). Johan Linander, partiets justitietalesman, talar om motståndet mot "nationalisering", som något som man nu överger (motståndet alltså). Rubriken på inlägget på hans blogg är kort och gott "Nationell polis".

Efter FRA och IPRED (och ACTA?) börjar det alltså bli dags för mig att förbereda att lämna centern. Istället för en offensiv decentralisering i regeringsställning ser jag att det går åt fel håll. Jag ser också att inga andra centerbloggare under de senaste 24 timmarna verkar ha haft något att invända mot c-förslaget att polisen nationaliseras. Så då är det väl jag som är på fel plats. Jag räknar med att sitta mandatperioden ut dock och att i min roll vara lojal. [ Jag har nu hittat ett undantag i Erik Hultin som nämner förslaget om en nationell polis som en del av ett stort problem inom c. ]

Det är i sig uppenbart förvånande att centern vill nationalisera eller centralisera polisen eftersom centern av tradition stått för decentralisering. I gengäld vill centern införa kommunala polisnämnder, där politiker, socialtjänst och lokala företrädare ska ha viss beslutsrätt över polisarbetet. Varje kommun ska ha egna stationerade poliser, och varje kommunledning ska ha en tydligt utpekad chef att vända sig till.

Samtidigt ska rikspolisen enligt förslaget nu "kunna besluta om metoder och inriktning mot olika typer av brottslighet för hela landet, utan att de besluten ska kunna överprövas eller ignoreras av länsmyndigheter" (citat från Sydsvenskan, min kursivering). Vi ska ha en typ av kommunal polis som ska sysselsätta sig med de praktiska frågorna som "narkotikaproblem eller klotter eller annan brottslighet" medan de stora frågorna som metoder och inriktning mot olika typer av brottslighet centraliseras till Polhemsgatan 30 i Stockholm.

Det ska klargöras att rikspolischefen är chef för rikspolisstyrelsen. Myndigheten är lokaliserad till Stockholm. (Läns)polismyndigheten i Skåne ligger i Malmö. Essensen i förslaget är alltså att förvaltning i Malmö inte längre regionalt ska kunna få besluta som metoder och inriktning i brottsbekämpning utan att förvaltning i Stockholm ska ta över detta. Oavsett om lokal polis ska få lov att, för att hårddra det, t ex hitta rätt sätt att stävja klotter, är centerns förslag en kraftig centralisering av förvaltning.

Förslaget är det sämsta möjliga ur ytterligare ett perspektiv. Enligt min mening bör staten generellt sett släppa ifrån sig makt, både i folkstyre och förvaltning. Regionerna/länen utgör den nivå som mer och mer bör ta över befogenheter. Det är en parallell till regionaliseringen av Sverige och Europa. Här går centern nu i rakt motsatt riktning och avskaffar den regionala förvaltningsnivån och vill placera makten dels centralt, dels splittrat på hundratals kommuner i Sverige. Det är inte svårt att gissa sig till vart tyngdpunkten för reell makt kommer att förskjutas.

Det dröjde ända till 1965 innan den svenska polisen förstatligades. Det innebar givetvis en centralisering från den tidigare situationen. Idag har vi fortfarande en statlig polis. Jag menar att den regionala nivån inom polisen bör stärkas. Argumenten är desamma som gäller för decentraliserad demokrati: mångfald i lösningar, regional kännedom, skräddarsy beslut och metoder till region och närhet till invånarna som lever där. Inget hindrar omfattande länssamarbete eller en riksnivå med sin egen adminstrativa beslutsmakt i vissa frågor.

Justitieutskottets ordförande Thomas Bodström (s) har menat att "Polisen måste decentraliseras", Svenska Dagbladet, 2007-11-26). Han uttryckte i sin artikel sitt gillande för "ett svenskt FBI" som samtidigt "ska vara landets enda centralstyrda enhet". Det låter mycket intressant att i stort sett begränsa rikspolisen till detta, eller i alla fall försöka komma nära ett sådant i huvudsak decentraliserat ideal. [Bodström har sedan dess gått med i centraliseringståget igen ("Stort stöd för nationell polis", DN 2009-03-03), men det är likafullt noterbart att han kunde ha en decentraliseringsåsikt tidigare. ]

Särskilt i Skåne är centerns förslag inte önskvärt. Skåne växer mer och mer ihop till ett stadskluster utan att man i en kostsam reform behöver splittra polisförvaltning på 33 kommuner. I Skåne är det den regionala polisförvaltningen som är naturlig och som ska stärkas. Den finns geografiskt sett tillgänglig på cirka "pendelavstånd" för i stort sett alla invånare.

Förslaget kommer från centerledningen och ska framföras till partistämman i maj. Så sista ordet är inte sagt. Stämman kan ju säga nej. Sannolikheten för detta känner jag inte till.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Nej, du är inte nödvändigtvis ensam i att reagera.

Anonym sa...

Bondeförbundet häcklades som ”bondeförståndet” och ömsade skinn till Centern som nu äntligen gör skäl för namnet då det `centrerar´ sig ytterligare och skippar `livet på landet´. Det rör ju på sig, så varför `vrängslas´ och/eller ängslas!

Anonym sa...

Malte, jag beklagar att du känner som du gör, men jag tycker också att du tolkar förslaget om en polismyndighet fel.

Det är inte så idag att vi har polis som styrs regionalt. Vi har 21 länspolismyndigheter, men det är statliga myndigheter, inte regionala. De får dessutom sin budget beslutad av rikspolisstyrelsen och en hel del andra beslut kan fattas av RPS som gäller för länspolismyndigheterna.

Det som finns idag är en organisation som är oerhört svår att styra. Länspolismyndigheterna ligger direkt under regeringen, men får sin budget från RPS, länsgränserna försvårar insatser mot brott som inte följer länsgränserna och väldigt många kritiserar den nuvarande polisorganisationen för att leda till ineffektivitet.

Du är självklart fri att argumentera mot förslaget på stämman, men att bara säga att vi ska ha kvar dagens polisorganisering tror jag inte på. Det fungerar inte bra. Kanske väljer du att argumentera för en helt regional polis, alltså inte en statlig polis, men det tror jag inte skulle fungera alls. Varje region, inklusive Gotland, kan inte bygga upp sina egna polismyndigheter med allt som krävs.

När du hänvisar till att Bodström sa att det bara skulle finnas ett "FBI" nationellt, så var det en rejäl groda. Bodström vet såklart att många funktioner som finns hos t.ex. Rikskriminalpolisen inte kan ligga ute regionalt eller lokalt, det vore omöjligt att ha alla specialiteter på 21 platser inklusive nationella insatsstyrkan, helikoptrar, mordkommissionen osv.

Det viktiga är att vi har en polis som kan styras och vara effektiv samtidigt som vi har en lokalt synlig och tillgänglig polis. Det är därför vi samtidigt lägger förslag om att det ska finnas polis i alla landets kommuner, att det ska finnas en ansvarig polischef för varje kommun och att det ska finnas lokala polisnämnder där polisen, kommunen inkl. skola och socialtjänst, näringsliv, föreningsliv och medborgarföreträdare möts och har viss beslutsbefogenhet över lokala prioriteringar.

Mycket brottslighet är lokal och mycket brottslighet är nationell (även en hel del internationell och därför har vi t.ex. Europol och Interpol), men det är relativt lite brottslighet som är regional. Med detta som utgångspunkt så tycker jag att det är logiskt att ha en nationell polis med stark lokal förankring. Sedan innebär det såklart inte att vi allt som idag finns på länsnivå ska bort, t.ex. piketen i Malmö, kommunikationscentralen eller kriminalunderrättelsetjänsten.

Jag hoppas att du tänker om, du behövs i Centerpartiet som en blåslampa för regionalisering. Att vi inte lyckades få med de andra partierna i grundlagsutredningen på en federalisering av landet med t.ex. författningsdomstol och tvåkammarriksdag betyder inte att vi slutar tycka så.

Malte Lewan sa...

Tack Johan för ditt svar. Jag återkommer förstås i frågan...

Anonym sa...

Malte tolkar det hela rätt. Polisreformer har man försökt sig på tidigare och det har ej lyckats. Förr hade man statspolis, hemlig polis och lokal polis eller fjärdingsman. Den senare varianten fanns i varje litet samhälle och ofta täckte han en hel socken. Han var mer en förtroendeman än en rå auktoritet därför respekterad och aktad. CP, inte Center Partiet utan Carl Persson, reformerade polisväsendet genom att i ett djärvt grepp centralisera till tätorterna och motorisera poliskåren samtidigt försvann fjärdingsmännen och med dem närheten till folket. Detta ångrade man senare djupt då det var ett stort misstag vilket, Falkenstam, en nära medarbetare till CP, insåg då han njöt sitt otium i ett fiskeläge vid den väna Östersjökusten. Det byggdes även ett imposant polishus inne i staden och våra fjärdingsmän återfanns ovant patrullerande på dess gator. Jag frågade vid ett tillfälle vår fjärdingsman ”varför går du här” och han svarade generat att han var ditkommenderad. Med ett sådant överdrivet polishus antog man att det fanns en väldig kriminalitet på orten men så var inte alls fallet och idag efter än mer centralisering befolkas det av en administrativ polis under en halv dag i veckan medan cellerna står tomma och småkriminaliteten får härja fritt.

I ett land inom EU gjorde man också ett stort ryck efter det att dess riksvakt, det miltärt organiserad gendarmeriet, nästan genomförde en statskupp. Man hade även en hemlig polis, rättslig polis, bypolis under borgmästarna och s.k. fältvakter ute på landsbygden. Dessa fem polisenheter skulle slås samman till att forma en enhetspolis då landet ej är större än Småland till ytan men tätt befolkat. Men detta lyckades inte utan det blev tre polisenheter istället; den allmänna, den hemliga och den rättsliga som servar domstolarna. Det blev en besvärlig resa med genomförandet som har kostat flera inrikesministrar deras position och då den enhetliga nya uniformens design visade sig vara stulen så har det tagit åtskilliga år att klara ut bara detta. Även om organisationsformen fungerar dåligt så har man vunnit att riksvakten har försvunnit och därmed ett potentiellt hot mot den övriga makteliten.

Med hänvisning till Maudans version av ”en levande landsbygd” med nedlagda bensinmackar och företag samt Lundapolitikerns skisserade komplicerade nyordning för polisen kan man bara uppmana till att följa Maltes exempel och försvinna från Centern.