torsdag, april 30, 2009

Valborgseldar en Mälardalstradition

Det kan just idag vara intressant att veta att det s k 'valborg' ('siste april' på skånska) som firas med eldar egentligen är en Mälardalstradition som ersatt de gamla skåneländsk-danska midsommareldarna. Idag är det nästan inga skåningar som ordnar midsommareldar. Så här skriver Nationalencyklopedin (NE) om "Skåne:Folkkultur":
S:s traditionella kultur uppvisar åtskilliga drag som ger den enhetlig prägel och profilerar den mot förhållandena norr om den forna riksgränsen mot Sverige och samtidigt förenar skånskt och danskt. [...] Från folksedens område kan nämnas midsommareldarna, som här sent ersattes av valborgseldarna.
Om "Årseldar" skriver NE:
Det i Europa (samt i angränsande delar av Asien och Afrika) vanligaste är midsommareldar (se >midsommar), som i Sverige i senare tid främst förekommit i f.d. danska eller norska landskap men tidigare troligen haft vidare utbredning. [...] De numera helt dominerande årseldarna är valborgsmässobålen, som från början bara fanns i landskapen kring Stockholm, dit de troligtvis införts av tyskar från Lübeck."
Samma budskap ger NE när man skriver om midsommareldar under uppslagsordet "Midsommar":
"I Norden har de fortlevt i Danmark, Norge och delar av Finland samt till nyligen även i Skåne, Bohuslän och Jämtland. I resten av Sverige har de trängts ut av valborgsmässo- och påskeldar."

4 kommentarer:

emns sa...

Kunde det inte vara en idé att återuppliva traditionen med Sank Hans-eld i Skåne? Kanske för sent i år, men till 2010 kan det säkert nås.

Jeg er i hvert fald frisk!

JP sa...

Ja, Sista april sade man alltid här i Jämtland. När jag bodde i Uppsala några år som student fick jag dock lära mig att det heter Valborg, och efter att jag flyttade hem till Jämtland så har jag börjar höra Valborg i stället för Sista april allt oftare. Det låter väl "finare" med ett obegripligt ord som "Valborg". "Sista april" är ju lättanalyserat - högtiden firas just det datumet, ungefär som att "midsommar" heter just "midsommar".

Anonym sa...

Jeg bliver altså nödt til at korrigere lidt her. Det er fuldständigt rigtigt at man i Danmark i dag kun fejrer Sankt Hans (midsommer), men man fejrede Valborgsaften indtil 1950'erne i store dele af VEST-Danmark (Jylland)!! Man har så at sige begge traditioner i både Danamrk og Skåne - men mens Valborgsafton har sejret i Sverige (og Skåne) har Sankt Hans sejret i Danmark...

VH KB, Köbenhavn

hitman sa...

Tills helt nyligen höll faktiskt byaföreningen i Domsten norr om Helsingborg traditionen med Sankt Hans-eldar i Skåne vid liv. Tyvärr upphörde man med det för bara några år sedan:
http://www.domsten.nu/byforeningen/byforeningen.shtml
Men vi skåningar skall nog ändå trots allt vara glada för att Sankt Hans blivit helt förträngt här östansunds, för svensk midsommar är ju så mycket häftigare:
http://www.youtube.com/watch?v=Lbh3uAZ4WUM