tisdag, juni 03, 2014

"Extrema högeråsikter" bakom höjd status för skånskan?

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund lades alltså ner förra året, 2013. ("Arkiv i Lund och Umeå läggs ned: 'En dyster dag för kulturarvet'", Språktidningen, 2013-10-17). Jag hittade en gammal notis, som inte finns på nätet, som ytterligare kan förklara varför staten omöjligt kunde se några hinder för avvecklingen. Man agerade, som jag varit inne på tidigare, från Dialekt- och ortnamnsarkivet 2009 offentligt mycket kraftigt mot en höjd status för den skånska språkvarianten/språkvarianterna. Och knappt fem år senare lade staten ner det officiella arkivet med forskning om bl a skånska.

Sydsvenskan Lördag 11 juli 2009
Skånskan - ett döende språk?

Skånskan är ett hotat språk, uppger FN-organet Unesco.
På FN-organet Unescos hemsida finns en lista över utrotningshotade språk i världen. Skånskan är ett av dem.
Ola Svensson, forskningsarkivarie vid Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, säger att det bakom listningen förekommer grumliga politiska krafter, skriver sr.se.
- Här har någon lobbat för detta. Någon som primärt inte haft språkliga intressen utan politiska, säger Ola Svensson till sr.se.
Enligt honom handlar lobbningen om skånsk lokalpatriotism som finns i ett flertal partier och organisationer i och runt Skåne. Den gemensamma nämnaren för dem är extrema högeråsikter.
Göran Hansson i stiftelsen Skånes Framtid [Stiftelsen Skånsk Framtid, scania.org, min anm.] pekas ut som ansvarig för lobbningen. Han avfärdar alla påståenden om skånsk nationalism och hävdar enbart kulturella motiv, skriver sr.se.
- Vi bara talar om att vi ska rädda ett språk, säger han.

OLOF BRODDESSON
olof.broddesson@sydsvenskan.se

Inga kommentarer: