tisdag, juli 03, 2007

Centraliserade krav på simundervisning

Svenska barn har blivit sämre på att simma, och nu skärps kraven på skolornas simundervisning. Det handlar om ett nytt förslag från regeringen ("Skärpta krav på simundervisningen", Sydsvenskan, webbpubl. 2007-07-03). I nuläget har läroplanen (kursplanen i idrott) ett krav på simkunnighet, men det är lite luddigt. Med regeringens förslag blir det tydligt vad man vill. Ingen kritik mot förslaget finns i artikeln i Sydsvenskan, bara en utbildningsansvarig på Svenska Livräddningssällskapet (SLS) som är väldigt glad över förslaget.

Detta är ett exempel på en centraliserande politik av regeringen. Vänster- eller högerregering tycks inte spela någon roll när det gäller detta. Centern, som arbetar för decentralisering, borde stoppa detta förslag. Den tidigare otydligheten gav ett spelrum för kommunerna att välja sin nivå. Om det finns önskemål om ökade krav på simkunnighet hos barnen finns det kommunala demokratier att verka inom. Det behöver inte bestämmas ifrån Stockholm.

Det finns ytterligare en utväg för politikerna som jag varit inne på innan i denna blogg. Om man känner sig tvingad att ta ett beslut som innebär centralisering, så bör man samtidigt flytta något annat till en lägre nivå. Men det vågar jag knappast hoppas på.

Inga kommentarer: