söndag, augusti 07, 2011

Demokratisk förändring

I den regionala debatten önskar jag én sak: en demokratisk förändring. Jag önskar att tung politisk makt decentraliseras och väldefinierat fastställes i Sveriges mest grundläggande lagstiftning. Skälen är tre:

1. Närdemokrati. Demokrati mår bra av att vara lokal. Närhet till besluten är viktigt för legitimitet och för effektivitet.
2. Anpassning. Beslut ska anpassas till regionala förutsättningar. Det gör de om de är fristående från andra beslut och om de tas av politiker och tjänstemän som känner dessa regionala förutsättningar.
3. Mångfald. Med flera olika politiska lösningar på likartade problem, så kan dessa metoder jämföras och man kan lära från olikheterna för att hitta bästa lösningarna.

Inga kommentarer: