tisdag, augusti 23, 2011

Skånemässan blir "Sydsvenska mässor"

Sydsvenskan och Numera mässor har tillsammans bildat ett nytt mässbolag - Sydsvenska Mässor & Event ("Sydsvenskan satsar på mässor", 2011-08-23). Sydsvenskan fortsätter med andra ord i namn sitt "sydsvenska" spår för Skåne. Och faktiskt i detta fallet kanske genom att specifikt ersätta ordet Skåne:

"Det vore roligt att återuppväcka Skånemässan och göra en riktigt bra konsumentmässa", säger bolagets VD.

Jag menar att Skåne har ett sätt att hävda sig i den internationella konkurrensen om man ska vara något annat – på sikt – än ett bakvatten. Det handlar om marknadsföringen av regionnamnet och dess symboler. Det varumärket hade kunnat vara vår största tillgång och skulle köras stenhårt parallellt av alla som vill att vår region ska komma någon vart i världen.

Sydsvenskans nya bolag är ett bakslag för denna vision. Å andra sidan är det inte överraskande från den aktören, så det är bara ännu ett skäl att motarbeta den aktören i regionen som helhet.

Inga kommentarer: