måndag, augusti 29, 2011

Sydsvenskan påminner om statymotståndet

Sydsvenskan påminner idag om att många Malmöbor inte vill ha statyn över Karl X Gustav till häst på Stortorget. Det kommer i en artikel ("Ombyggnaden av Stortorget läggs på is", 2011-08-27) som annars handlar om att det kanske inte blir någon ombyggnad av Stortorget i Malmö överhuvudtaget. Anledningen är ekonomiska prioriteringar. Artikeln nämner också att man i det vinnande förslaget i arkitekttävlingen 2009 inte tog någon hänsyn till att Malmöbor ville ha bort statyn. Man ville där bara flytta den några meter.

Malmöbornas åsikter efterfrågades tidigt i processen. Den 24 december 2007 kunde Sydsvenskan berätta att många tyckte att bronsstatyn inte hörde hemma på Stortorget. Statyn har stått på Stortorget sedan 1896.

Inga kommentarer: