måndag, september 12, 2011

Riksantikvarieämbetet försvenskar

Så här skriver Riksantikvarieämbetet om Runstenar på raa.se:
I Sverige finns mer än 2500 runstenar med budskap och meddelanden från 400-talet e. Kr. och framåt. De utgör de äldsta bevarade originaldokumenten på det svenska språket och är därför en viktig länk till forntiden.
De tycks inte heller omedvetna om de skånska (och blekingska) runstenarna: "Det finns ungefär 60 runstenar från vikingatiden i Skåne. Runstenarna i Skåne restes ungefär samtidigt som de i Danmark." Ändå hävdar de att runstenarna i Sverige "utgör de äldsta bevarade originaldokumenten på det svenska språket" och nämner inga undantag.

Jag vill påstå att runstenar, i alla fall alla som jag sett, utgör de äldsta bevarade originaldokumenten på det danska språket.

Riksantikvarieämbetet är en officiell statlig institution. Inte är svenska statens försvenskning över år 2011.

1 kommentar:

Weekend Warriorsarna antiproffs skatebårds sa...

säker på att det bara finns 60 runstenar i Skåne eller menar du speciellt från vikingatiden? för det e en rätt kort period, jag tror kungagraven i kivik är 8000år gammal