måndag, november 14, 2011

Mer KvP-argumentation för bastardregionen

Peter J Olsson på Kvällsposten argumenterar vidare för en "sydsvensk region" där man formellt sett har tagit bort det skånska ur ekvationen ("Peter J Olsson: Skåne ingår i många regioner", 2011-10-31). Förutom särfallet med pendlarna till (Ikea i) Älmhult så är han bland annat imponerad av 500 dagpendlare från hela Skåne till Växjö. Det är Smålands i särklass största stad efter Jönköping.

Det visar hur mycket Skåne och Kronoberg är en och samma funktionella region kanske? Jämförelsevis finns det 18000 pendlare över sundet och det görs 45000 resor varje dag mellan kommunerna Malmö och Lund. Så nej KvP, pendlarsiffrorna till Småland som redovisas i artikeln är inte imponerande. I övrigt tycker jag några citat är särskilt intressanta:
Och visst har den starka identifikationen med Skåne landskap gynnat regionbildningen - det finns, och kommer troligen alltid att finnas en etnisk och kulturell skånskhet. Har den överlevt så länge i ett administrativt delat landskap, så klarar den det mesta.
Attityden är alltså att det är ok att utsätta den identitetsbaserade skånskheten för starka påfrestningar, för den brukar överleva. Det är ok att skapa en organisation som kan ses gå på tvärs mot identiteten och se om det fungerar även denna gång att den senare klarar sig hjälpligt? Svaret är nej; det är inte ok.

Och jag förstår inte. För mig är den skånska identiteten en tillgång, inte en bisak av kulturell karaktär som vi kan registrera bland befolkningen och som eventuellt klarar sig. Även:
Herrschel [regionforskare vid University of Westminster i London, min anm.] pekade på det intressanta att näringslivet ofta var mer intresserade av stabila former och villkor än de politiskt styrda organen.
Så om näringslivet vill ha stabilitet så blir slutsatsen: att vi bör bryta upp det tusenåriga Skåne som nu äntligen än en gång samlats under dryga tiotalet arbetsamma sammanslagna år? Och skapa något helt nytt, som rent visuellt geografiskt har en överraskande form, som är kontroversiellt i politiska kretsar och som saknar folkligt stöd? Med denne regionforskares idéer om stabilitet så skulle de flesta komma till en annan slutsats...

Jag gör det.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Att de inte känner skam... och hur är detta demokrati när en väldigt stor majoritet är negativa till storregionen? Nej, detta är inte demokratiskt.

Göran Hansson sa...

Kan det vara egenintresse?

År 1994 föreslog Handelskammaren i Malmö en region som innefattar, förutom Skåne även Blekinge, Kronobergs län, halva Halland och halva Kalmar län. Orsaken till detta ställningstagande förefaller tydlig för en utomstående - regionen omfattar helt enkelt i stora drag Handelskammarens medlemsområde.

Detta liknar Kvp:s täckningsområde. Logiken och identiteten säljs ut mot egenintresset för både Handelskammaren och tidningen.