torsdag, december 14, 2006

Sydsvenskan, självkänslan och statistiken

Sydsvenskan hade en lite förvånande ledare "Skåne större än Tiffany" 2006-12-06. Vi har i och för sig några gånger sett temat förut på Sydsvenskans ledarsida. Man känner sig förorättad av något banalt från Stockholm och så börjar man blåsa upp sig lite grann. Det blir lite lättsamt och jag ser nästan en kåserianstrykning. Jag trodde det var Per T Ohlsson som hade skrivit de där artiklarna, men såvida han inte gör ett gästspel i det tysta så är det ju någon annan. (Det verkar logiskt, ser jag.)

Det finns också lite tyngre bitar i ledaren. Man säger att det "långsamt, långsamt – håller på att skapas en ny skånsk identitet, en identitet som vilar på stärkt självkänsla". Det är bra att man vågar ta "skånsk identitet" i sin mun. Samtidigt markerar man i nästkommande stycken att det inte handlar om "Edvard Persson" eller "lokalpatriotiskt drömmeri". Sydsvenskan ska man istället ta på allvar för de kommer med en massa statistik och det är seriöst det.

Hur vore det om man istället började analysera lite djupare och se att kultur och utveckling hör ihop. Historia och framtid hör ihop. Genom att gå från det halvstudentikosa till Öresundssiffrorna tycker ledarredaktionen troligen att man klarat en fin balansgång för vad man får skriva. Men vågar man inte ta i de tunga frågorna om kultur, språk, identitet och historia som diskuteras nere på kontinenten så står man bara och stampar i debatten. Det finns en hel del både "varför"-frågor och visioner som man aldrig kommer till.

Men jag är för taskig. Denna ledare ligger i stort i en mycket välkommen riktning. De skriver: "Dagens skåning riktar lika gärna blicken mot Köpenhamn som mot Stockholm." Tänk om Sydsvenskans ledarredaktion från och med nu mer konsekvent kunde hänga på "dagens skåning" och hans nya värld. Vi hoppas.

Jag har inte jättemycket hopp. Av 17 artiklar på Sydsvenskans opinionssida i natt har 5 utrikestema, 11 inrikestema - delat på det rikspolitiska spelet och ekonomi - och 1 handlar om trygghet i Malmös parker. Det finns inget om skånska utvecklingsfrågor och framtiden. Och det är sällan jag ser de senare frågorna i den tidningen. Mycket sällan.

Inga kommentarer: