fredag, december 01, 2006

TT: "Sveriges äldsta vrak" från medeltidens Blekinge

"Ett skepp, som kan vara ett av Sveriges äldsta vrak, har hittats i skärgården vid Sturkö utanför Karlskrona. Provtagningar av vraket talar för att träet som använts till att bygga skeppet har huggits mellan åren 1260 och 1290. Och materialet till skeppet kommer från blekingska trakter" rapporterar TT 2006-11-30.

Men hur kan ett blekingskt skepp från 1200-talet vara "Sveriges äldsta vrak"? Det är överhuvudtaget väldigt svårt att skriva om den nyheten och få med ortnamnet "Sverige" på ett korrekt sätt. Det skulle bli ungefär: "Äldsta vraket som hittats i nuvarande Sverige och varit knutet till vad som nu är Sverige".

Det där är dumheter. Det är ett danskt vrak eftersom det är medeltida blekingskt. Att kalla det "Sveriges äldsta vrak" är att förfalska Skånelands danska historia. När Sveriges helt dominerande nyhetsbyrå hamnar i ett sådant språkbruk blir det närmast ett angrepp på en regional befolknings identitet. Att det är ofrivilligt är ingen ursäkt; det är ett synsätt på Sveriges regioners historia, inte minst Skånelands, som nyhetsbyrån uttryckligen måste bryta med.

2 kommentarer:

Anonym sa...

samtidigt, om skeppet varit från 1350-talet, skulle det då kunnat kallas Sveriges äldsta? Blekinges medeltidshistoria innehåller ju faktiskt också en "svensk" period.

men jag håller absolut med dig om problemet att knyta något så pass gammalt till det du kallar ort, eller kanske helt enkelt till en nation. anakroni är bara förnamnet, oavsett om man vill kalla skeppet svenskt eller danskt. blekingskt lär det väl vara i vilket fall.

Malte Lewan sa...

Nja, varken Skåne eller Blekinge kan sägas ha varit svenskt på 1300-talet. Magnus Eriksson var kung i en personalunion för tre territorier, men Skåneland blev aldrig inlemmat i Sverige. Det är faktiskt historiskt det närmaste ett självständigt land som Skåneland varit, förutom några enstaka år på, jag tror, 1100-talet. Se gärna ytterligare diskussion och källor här .