tisdag, februari 26, 2008

Harrison: skåningarna fick uppleva etnisk resning

Det märks på något sätt att Dick Harrison inte badat bastu med de andra grabbarna - för det är bara män - på Historiska institutionen i Lund. I en radioutsändning "Skåne en del av Sverige sedan 350 år " på SR (2008-02-26) får man hans "take" på 1600-talet. För det första har han en sådan extrem bild av att ingen visste något om vilka länder de tillhörde, att man fascineras. En så schablonartad bild har, vad jag vet, samtliga andra historiker lämnat bakom sig.

Sedan stöder han användningen av begreppet "etnisk rensning" på den tiden. Heller definitivt inget från bastun:

Först på 1670-talet började svenskarna gå riktigt hårt fram i Skåne.
– Då vidtar den svenska regimen en hel rad drakoniska åtgärder som vi idag skulle benämna folkmord eller etnisk rensning. Man bestämmer att alla i Örkeneds socken ska utplånas och alla byggnader ska brännas ned på 1670-talet för att statuera exempel. Det är sådant som idag lett till någon förhandling vid krigstribunalen i Haag, säger Dick Harrison.


Till sist säger han "Man kan titta på att det senaste riksdags- och kommunvalet så gick de här skånsk-nationalistiska partierna kraftigt tillbaka medan Sverigedemokraterna gick väldigt framtåt till exempel i Landskrona." Att han kallar stackars Skånes väl, uppenbarligen, för skånsk-nationalistiskt, visar att hans område är den äldre historien och inte nutida politik.

Skånes väl var i och för sig en ordenligt förvirrat parti. I ena ögonblicket kunde de tala om fullständlig självständighet och i andra så motionerade ledande medlemmar om svenska flaggan i kommunfullmäktige. Men Skånefrågan intresserade de sig aldrig för i den aktuella politiken. De hade Skåne i namnet; det var i huvudsak allt. Det var ingen framgång för det skånska när de kom till makten och definitivt inget bakslag när de försvann. Traditionella populister.

Att Sverigedemokraterna nu går fram tolkar jag som en ökad polarisering mellan det skånska och svenska i Skåne idag. Det svenska har kunnat mobiliera sig, inte det skånska. Det här är sånt som sker i områden i världen med en oklar identitet och historia. Ett annat bra exempel är delvis tyskspråkiga Alsace i Frankrike där Front National skördat stora framgånger genom åren.

Inga kommentarer: