torsdag, februari 14, 2008

Kollaktivanslutningarnas tid är förbi

Kår- och nationsobligatoriet ska försvinna. Det kommer regeringen att se till. Sydsvenskan rapporterar i "Obligatoriet försvinner" (2007-02-14). Och utbildningsminister Lars Leijonborg formulerar sig väl i en en intervju i Ergo, Uppsala studentkårs tidning, 2/3-15/3:

- Ni har för avsikt att avskaffa kårobligatoriet senast 2010. Varför?
- Det handlar om föreningsfrihet. Ingen i Sverige bör tvingas tillhöra en förening, och kårerna och nationerna kan ju bara definieras som föreningar. Om jag får ta ett historiskt perspektiv så har under min aktiva tid som politiker kollektivanslutningen till socialdemokraterna upphört, och statskyrkan är avskaffad. Det skulle bli tredje gången gillt för min del att också få uppleva att kårobligatoriet försvinner.


Sedan 1991 har det funnits en ny trend av avskaffande av kollektivanslutningar. Det går i linje med individens frihet från staten och de förväntade oklippbara banden med det offentliga Sverige och dess kultur. Låt individerna gå sina egna vägar.

Inga kommentarer: