onsdag, maj 21, 2008

Vård till papperslösa en regional fråga

Centern har fått mothugg i sina egna led för att man, som det heter, vill förhindra s k papperlösa (icke-svenska medborgare i landet som inte gett sig till känna inför myndigheterna) att få läkarvård. Om denna fråga verkligen berörs av propostionen som omröstningen i riksdagen idag handlade om, är tveksamt. Propositionen säger nämligen i klartext att det inte är så.

Representanter för tre ungdomsförbund har skrivit en artikel om saken och den heter "Vård till papperslösa är en självklarhet" (SVT.se). Författarna citerar propositionen ordagrant: "Under beredningen av ärendet om en ny lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. har även frågan om en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda hälso- och sjukvård för vuxna asylsökande och för utlänningar som olovligen vistas i Sverige samt frågan om statlig ersättning för en sådan utvidgad skyldighet tagits upp."

Av detta lilla citat kan man framför allt utläsa att frågan egentligen handlar om att centralisera en idag regional befogenhet. Det talas om "en utvidgad skyldighet för landstingen". "Landstingen" (läs: regionerna) kan troligen redan idag bestämma att erbjuda samtliga papperslösa hälso- och sjukvård.

Vi har en fungerande demokrati på regional nivå i Sverige med folkvalda på den nivån som utkrävs ansvar i valen. Det är allt som behövs. Det finns ingen anledning för staten att bestämma hur regionerna ska göra i denna fråga.

Tyvärr är det i praktiken så i det tankecentraliserade Sverige att inga beslut betraktas som "riktiga" förrän de centraliserats till riksnivån. Därav kraven på att tvinga alla landsting att göra samma sak i denna fråga.

Däremot är det mer oroväckande vad Fredrick Federley, Tobias Billström m fl skriver i "Ingen utan pengar får nekas akut sjukvård" (SvD 2008-05-20). Där står: "Idag regleras asylsökandes rätt till vård i avtal mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De löper ut vid halvårsskiftet. Istället för att ingå nya överenskommelser med SKL ersätter vi dem med en lag."

Vi har alltså idag avtal mellan regioner och staten. De ersätts nu med en lag som bestämmer asylsökandes rätt till vård. Det innebär att medan regionerna åtminstone formellt tidigare hade ett förhandlingsutrymme i en avtalssituation, så bestäms denna fråga nu av en centralt stiftad lag. Det är centralisering.

1 kommentar:

Unknown sa...

Så Region Skånes initiativ förvrids till att bli till en fråga om att centralisera en regional befogenhet?! Sorgligt, är vad det är. Såg förresten ett inlägg från Skånskans redaktion på Journalisten.se förra månaden i ämnet: Det finns nyheter – och nyheter i Stockholm : "I mitten av mars gick Ekot ut med nyheten att Region Skåne beslutat att papperslösa flyktingar ska få gratis akutsjukvård. 'Det skriver Dagens Nyheter'. [...] Att beslutet fattats redan fyra dagar ­tidigare, och att skånskan.se hade skrivit om det redan tio dagar tidigare nämnde däremot inte Ekot. Något svar på vårt mejl till Ekots redaktion om varför nyheten blev intressant först när DN skrev om den har vi ännu inte fått".