lördag, juli 16, 2011

Fem flaggstänger på Stortorget i Lund

Sydsvenskan skriver ("Kommunen flaggar för ny ordning", 2011-07-16) om den så kallade flaggordningen på Stortorget i Lund. På torget finns fem flaggor framför Rådhuset. Idag hissar man två svenska flaggor och tre kommunflaggor. De har tydligen suttit i fel ordning enligt något som heter "flaggetiketten". Folkpartiet har nu dessutom föreslagit att även en EU-flagga borde finnas där. Kommunen har skrivit till en statsheraldiker och frågat hur man ska göra. Utan att gå in på alternativen som beskrivs i Sydsvenskans artikel (se länken ovan), så har jag ändå en kommentar.

Jag är förvånad över hur kommunen lyckas göra det svårt för sig. Nere i de flesta länder på kontinenten gör man alltid samma sak: tre flaggstänger innebär EU, stat och region. Fyra stänger innebär EU, stat, region och stad/kommun. Jag har i Spanien, Tyskland och Italien ALDRIG sett några undantag. I vårt fall är EU, Sverige, Skåne(*) och Lund givna. Den femte skulle kunna vara Nordens flagga eller den danska flaggan. Lund grundades i staten Danmark blev officiell köpstad och har under den helt övervägande delen av sin historia varit dansk.

(*) Region Skåne rekommenderar Skånes kommuner att använda den skånska flagga som regionen beskriver: "Förutom den egna vapenflaggan avser regionen använda den s k skånska flaggan. Denna visar ett gult kors i rött fält och har proportionerna 3-1-3 på höjden samt 3-1-4,5 på längden. Regionfullmäktige föreslås rekommendera kommunerna att vid 'skånsk' flaggning använda denna flagga. Föreskrifter om flaggning utfärdas av regionstyrelsen.", Protokoll fört vid Skånes regionfullmäktige 1999-02-09

Inga kommentarer: