tisdag, juli 19, 2011

Regeringens välfärdsråd vill minska kommunala självstyret

"Kommunal hotar att lämna regeringens välfärdsråd" läser jag i Kommunalarbetaren (KA) (2011-06-13). Anledningen är, enligt artikeln, att "regeringens välfärdsråd vill att staten, inte kommunerna ska bestämma vilka som får bedriva vård."

Kommunals ordförande Annelie Nordström kritiserar: "Man går bakvägen och undergräver det kommunala självstyret". I artikeln står också följande:

Rådet vill också att det ska vara staten, till exempel Socialstyrelsen, som ger tillstånd åt privata företag att ge vård, inte som idag kommunerna. I rapporten liknas systemet med skolans område där Skolverket ger tillstånd till friskolor. Det är inte rimligt, menar rådet, att kommunerna ska granska privata utförare samtidigt som de bedriver en egen konkurrerande verksamhet.

Jo, säger jag, nog är det rimligt. Jag kan tänka mig att det finns många exempel på hur staten självt granskar privata utförare samtidigt som staten bedriver en egen konkurrerande verksamhet. Om den kommunala demokratin fungerar, så får medborgarna i val vart fjärde år väga in om deras kommun klarat ut denna ekvation. Precis som de väger in om staten klarat ut det på sitt håll.

Inga kommentarer: