torsdag, september 21, 2006

Reinfeldt: folk mindre inkluderande "söderöver"

Fredrik Reinfeldt uttalade sig i Rapport kl 1930 2006-09-20: "Det brukar ju nämnas att det finns en mer inkluderande attityd lite norröver och att det inte riktigt alltid har varit så söderöver."

Jag vill påstå att det inte stämmer. För det första är det lätt att vara "inkluderande" med avseende på invandrare när man bor i en norrländsk kommun med få invandrare och där det därmed är begränsade integrationsproblem eller utanförskap av den arten. Skåne har väldigt många invandrare och då finns det möjlighet för integrationsproblemen att uppstå.

För det andra brukar jag hävda att situationen är tvåfaldig: skåningar, menar jag, är mindre inkluderande när det gäller människor som uppfattas stå utanför lokalsamhället, men mer inkluderande när det gäller människor som uppfattas som en del av samhället. För att demonstrera det senare ligger Skåne t ex väl till på RFSL:s "kartläggning av hbt-personers situation i landets kommuner" 2006 med Lund och Malmö på delad fjärdeplats. Det är kanske heller ingen slump att "Lund [blev] först med stor gayfilmfestival" (Sydsvenskan 2007-02-22).

Jag tycker också vi har en individualism och åtföljande tolerans mot andra människors politiska åsikter och sätt att göra saker på, som jag inte helt känner igen från uppsvensk tv eller bland nedflyttade. Skiljelinjen i tolerans går när skåningar inte längre uppfattar andra som del av deras samhälle och kanske t o m känner att "de andra" vill stå utanför.

Så nog är vi inkluderande, men inte på det sätt som uppsvenskar funderar över. För vår ovanligt höga tolerans mot våra närmaste medmänniskor har på något lustigt sätt kommit bort i den diskussionen.

Bakgrunden till uttalandet av Reinfeldt var en fråga från Rapport om huruvida han utesluter "särskilda [interations-]åtgärder i delar av landet där utanförskapet är som störst". Han utesluter inte det, sa han. Han menade att det är "möjligt att det finns delvis lite olika uppfattningar i olika delar av vårt land" (Sverige). Jag har egentligen ingen större aning om vad han syftar på för åtgärder, men välkomnar rent generellt, att han accepterar att det kan behövas finnas olika lösningar i olika delar av Sverige.

Det visar sig att min artikel nästan redan skrivits. Henrik Grender, "Skåning och Malmöbo", skrev om temat på Sourze 5 jan 2003 under rubriken "Skåningar går det bra att skylla på". Han menar att hans erfarenhet är att på ett personligt plan är det närmast tvärtom att skåningar har lättare att umgås med invandrare. På ett kontaktmässigt och samhälleligt plan har vi ovanligt stor integration i Skåne.

Beträffande överrepresentationen av sd i politiska sammanhang måste man i resonemanget lägga in att Skåne är väldigt överrepresenterat när det gäller mottagandet av invandrare, säger Grender. Därför blir frågan i sig stor och sd:s enkla lösningar får möjlighet att hitta representation av en minoritet av befolkningen.

Inga kommentarer: