tisdag, september 26, 2006

Skåne och framtiden i valbroschyrer

Nu efter valet har jag kollat igenom de valbroschyrer som jag fått hemskickat från olika partier. Det är intressant eftersom det är en väl avgränsad mängd valmaterial. Kristdemokraterna visar sig ha mest intresse för Skåne och framtidsvisionerna i regionen. Centern har minst av allianspartierna. Här är genomgången, parti för parti:

Moderaternas Lund-/Kävlinge-broschyr innehåller inget alls om Skåne och de regionala förutsättningarna/visionerna i grundtexten. Men enskilda riksdags-, region- och kommunkandidater uttalar sig. Och då är följande intressanta:

Christine Jönsson, 48 år, Lund, Riksdagen: "Jag vill stärka Skånes röst i riksdagen, jag vill lyssna och agera. Individen ska bestämma mer, politiker och byråkrater mindre. Mer integration i Öresundsregionen, sänk avgiften på Öresundsbron."

Branimir Knezevic, 32 år, Väster, Regionfullmäktige: "Region Skåne bör överta ansvaret för att skapa jobb i Skåne, vi kan Skånes förutsättningar bättre än regering och riksdag. Väg E22 ska bli motorväg och pågatågs- och öresundstrafiken bör utökas."

Christian Sonesson, 26 år, Staffanstorp, Regionfullmäktige, ungdomslistan: "I Staffanstorp har jag sedan åtta år kunnat vara med och påverka politiken på lokal nivå genom kommunfullmäktige. Det är viktigt att skåningarna får mer att säga till om i frågor som rör Skåne."

Kristdemokraternas Lundautskick handlar inte alls om Skåne. Däremot handlar riks- och Skåneutskicket en del om Skåne: "Ett Sverige med starka delar blir också en stark helhet. Skåne måste få utvecklas på egna villkor och Öresundsintegrationen fortsätta. Hot mot regionen, som exemplvis flygskatten, ska undanröjas. [...]

Ett starkt och självstyrande Skåne! Det skånska regionala självstyret skall permanentas och utvecklas. Självstyret är en viktig förutsättning för bättre tillväxt och ett ökat välstånd. Skåne måste får utvecklas utifrån sin speciella särart och sina speciella förutsättningar. Vi vill att Skåne får ett utökat ansvar för miljö-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken så att bästa möjliga förutsättningar skapas för en verklig regional utveckling."

Folkpartiets Lundautskick innehåller inget som Skåne, varken i huvudtext eller hos kandidater. Riksdagsman Ulf Nilsson har dock ett särskilt personvalsutskick, "Kom igen Skåne!", där det står: "Skåne och Öresundsregionen har en ljus framtid. Men då måste människors företagande släppas fram istället för att hållas tillbaka av skatter, gränskrångel och broavgifter." Men det är allt om Skåne från honom.

Centerns Skåne- och Lundautskick har inget att säga om Skåne heller egentligen. Inga-Kerstin Eriksson vill dock ha "Trafik som binder samman skåne" och prioriterar "utbyggnad av Europaväg 22, satsningar riksväg 108 och Söderåsbanan samt en väl fungerande kollektivtrafik". Centern har sammantaget minst i alliansen att säga om Skåne och framtiden. (Men då är det Ulf Nilsson som "räddar" folkpartiet.)

Socialdemokraternas (riks-?)utskick handlar bara om rikspolitiken. Socialdemokraternas Skåneutskick, "Skånska socialdemokraten", handlar mycket om Skåne ("Hela Skåne ska utvecklas" etc), men det är mest i beskrivande sammanhang. Det handlar om väldigt konkreta aktuella frågor inom sjukvård och kollektivtrafik. Uno Aldegren och Christine Axelsson är de som ligger närmast att säga något utvecklande eller något visionärt; fokuset på Skåne är det inget fel på . Men det händer inget ändå.

Miljöpartiets riks-, region- och Lundautskick handlar inte alls om Skåne på ett visionärt sätt. Skåne nämns överhuvudtaget fyra gånger. (Däremot pratar man om Stockholms bilköer.)

Vänsterpartiets riks- och Skåneutskick handlar bara om Skåne i beskrivande ord. På ett ställe ger man dock en lista på hur man vill förbättra kollektivtrafiken, mest genom en satsning på obskyra sträckor som de flesta inte tänkt på.

Demokratisk vänsters Lundautskick handlar inte alls om Skåne.

Staffan Bengtssons personvalskampanj för Feministiskt Initiativ tilll riksdagen handlar inte alls om Skåne.

Sverigedemokraternas riksutskick (det enda de gör, som sig bör) handlar inte alls om Skåne. Däremot tycker man det är viktigt att "låta Sverige förbli Sverige".

Skånes självständighetesparti citerar sitt Politiska program 2006 på insidan av kuvertet som de skickar ut. Det handlar mycket om Skåne av förklarliga skäl. De önskar "Skånes utropande till självständig stat" m m. Alla personer på fotot på utsidan av kuvertet har skånska flaggor som det står "FRIHET" på. Jag citerar inget mer. De fick inte ett enda mandat någonstans.

Inga kommentarer: