fredag, februari 09, 2007

Regionsammanslagningar påtaglig partipolitik

"Blekinge vill fortsätta vara en egen region" är rubriken i Kristianstadsbladet. Regionstyrelseordföranden Mats Johansson (s) säger om en eventuell sammanslagning: "Då kommer besluten längre ifrån människorna. Det finns en ganska tydlig identitet hos blekingarna."

Artikeln tar upp att Skåne och Blekinge redan samarbetar på flera områden, kanske mer än mellan övriga av Skånes grannlän och Skåne. Skånes regionstyrelseordförande, Jerker Swanstein, vill heller "inte forcera fram en större region med Blekinge". Han menar att man "förutsätter att det är en process underifrån".

Bland det mest intressanta är följande: "Rent partipolitiskt är Swanstein inte odelat positiv till att bara få med sig Blekinge i en större region. – Det kan innebära att socialdemokraterna kan vinna ett val."

Det har jag inte ens tänkt på. I 2006 års val fick borgarna 39 104 röster (41.51 % av rösterna) och vänstern (inkl mp) 48 721 (51.71 %). Sverigedemokaterna fick i princip övriga. Mp samarbetar ju med de borgerliga i Region Skåne, så det är lite osäkert hur man ska räkna de 3535 röster som de fick i Blekinge. De extraröster som vänstern i Skåne(-Blekinge) kan räkna med om Blekinge kommer med i en (halv) skåneländsk region är således mellan 9617 och 6082. Det är i och för sig inte jättemycket när blocken i övrigt har i 300 000-röstersklassen i Region Skåne. Det är någonstans 1-1.5 %. Men visst kan det göra skillnaden i ett tajt race.

För Blekinge är situationen den omvända fast mycket mer påtagligt: man kan verkligen förstå att vänsterföreträdare ser med skepsis på en sammanslagning med Skåne eftersom den under många år givna s-majoriteten i Blekinge blir ett minne blott!

Inga kommentarer: