torsdag, februari 01, 2007

Limhamn "Sverige" för danskarna

Danskarna - och då menar jag danskarna i allmänhet - är fenomenala på att nationalisera oss skåningar och generalisera oss till "svenskere" varifrån vi än kommer. Ingen ytterligare specifiering behövs. Men artikeln "Svenskere sætter dansk på skoleskemaet" (Öresunddirekt, 2007-01-29) når ändå nya höjder.

Artikelrubriken ropar alltså ut hur svenskarna nu får danskundervisning. Men läser man artikeln ser man att det handlar om en enda skola, Geijerskolan, i lilla Limhamn som i rubriken får representera "svenskarna" från Ystad till Haparanda.

Och nej, jag hade inte varit nöjd om de, i detta fallet, hade generaliserat ens till Skåne och skåningarna. Vi måste kunna klara att se detaljerna och det lokala och det delregionala i det som sker i Öresundsregionen. Annars kommer vi inte närmare varandra än man gör i vilket internationellt samarbete som helst.

Ett annat sorgligt exempel återfinns i artikeln "Øresundsborgernes nye stemme" i JyllandsPosten (webbpubl 2007-01-31). Det handlar om Foreningen Øresundsborger igen som inte tycks ha lärt sig så mycket på de tre veckor sedan jag sist hade kontakt med medlemmar ur den. Så här skrev en jag känner efter att ha läst artikeln:

"Vet inte om det är föreningen eller journalisten, men inte ett ord om Skåne. Det var Sverige, Sverige, svensker, svenskerne, svensk, svensker, svensker, Dansk-Svensk, svenske och Sverige hit och dit. Inte ens 'sydsvensk' lyckades de få in. Bara svensk. Hmmm..."

Föreningens ordförande vill ha en bred inriktning på föreningens frågor (inte bara pendlarfrågor) och han vill ha med fler med ursprung från denna sidan (i nuläget bara 10 procent). Men hans språkbruk alienerar nog en del som skulle tänkas kunna vara intresserade av en regional, snarare än en internationell förening.

1 kommentar:

Kaptajn Friskytte sa...

Hej Malte
jeg kan godt forstå din frustration. Jeg er selv grundigt træt af at vi vestdanskere altid kalder skåninger for svenskere. Jeg har skrevet et læserbrev om sagen. Desværre vil hverken Jyllands-Posten eller BT bringe mit læserbrev...