torsdag, mars 08, 2007

Mer danskt i gymnasieskolan!

"Svenska gymnasieelever är eftertraktade i Danmark" (2007-02-09) står i en artikel i Oresunddirekt.com:s nyhetsarkiv. Det handlar om en dansk utbildningsmässa "UtbildningsKaravanen" som nu kommer till flera skånska gymnasieskolor. En hel rad danska företag och utbildningsinstitutioner följer med.

Dessutom skriver NFÖ en artikel om "Unga danskar i svenska skolor" (2007-03-14). Det står bl a: "Det blir allt mer populärt bland unga danskar att studera i svenska gymnasier. Till hösten börjar 50 danskar i skolor i Skåne - 30 går där redan."

Jag tror att om fem, tio eller femton år kommer flyttströmmarna ha skiftat på ett omfattande sätt i Öresundsregionen. Vi ser redan en kraftigt förändrad statistik för pendling och inflyttning. Våra gymnasieelever kommer i högsta grad att bli en del av det.

Hur väl rustade är då skånska gymnasieelever för arbete och studier i Danmark? Tja, i Lund, där jag är ny ledamot i utbildningsnämnden, finns det en enda danskklass i en enda skola, Polhem. Det bör vi rätta till.

Jag menar att vi måste förändra utbildningen avsevärt i Skåne. Förutom språket danska som bör följa eleverna i många år, ska dansk kultur och danskt samhällsliv så småningom in på jämförbar fot med det svenska i kurser inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är för att vi bor i en region som delvis ligger i Danmark, delvis i Sverige.

Vi bör inte avvakta under flera år. Att bestämma vilka kurser som ska ingå i skolan har alltid varit en form av spekulation av hur samhället kommer att se ut senare, flera år fram i tiden. Det gäller här också. Men de ändrade sociala förutsättningar som vi ser idag ger oss en hel del på fötterna om vi vill förändra gymnasieskolan på detta område.

Inga kommentarer: