onsdag, mars 07, 2007

Sd ensamt emot regionalisering

Region Skåne ville nyligen gå ut med ett gemensamt uttalande om att man ser positivt på Ansvarskommitténs slutbetänkande (som skulle skapa permanenta regioner i Sverige med något mer makt än dagens Region Skåne). Sverigedemokraterna uttalade sig dock som enda parti i fullmäktige emot och hindrade således det gemensamma yttrandet. Sd:s pressmeddelande från 27/2 innehåller:

"Vi är visserligen för ett visst regionalt självstyre, framförallt i frågor som rör sjukvården och regional utveckling, men vi ser en fara för nationalstaten i den allt mer ökande politiska viljan att regionalisera landet och låta regionerna få allt mer självbestämmande och ansvar även i frågor som traditionellt sett varit inom statens ansvarsområde" [....]

Vi ser vidare skapandet av nya regioner - ibland gränsöverskridande genom EU:s försorg - som en början till att slå sönder nationalstaterna och bildandet av ett federalt EU."

Det här visar än en gång att sverigedemokaterna är regionalismens största meningsmotståndare. Denna underliga samling människor vill till varje pris se att Skåne ensidigt styrs via centralism från Stockholm. Fokuset på den statliga politiska nivån tillhör deras grundideologi kan man läsa sig till på deras webbsajt.

Region Skånes övriga partier kommenterar ansvarskommitténs rapport här.

Inga kommentarer: