söndag, januari 12, 2014

Moderna museets finanisering

Klicka in på webbsajten Moderna Museet. Det finns i Stockholm och i Malmö. Man kan välja flik på webbsidan. Väljer man 'Stockholm' och funderar kring finansiering, så är det helt enkelt "en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet". Väljer man 'Malmö'-fliken (för f d Rooseum) så får man beskedet att "Moderna Museet Malmö finansieras till lika delar av Malmö stad, Region Skåne och svenska staten."

Stockholmarna är med och betalar via skatten till Moderna museet i Stockholm. Malmöborna betalar via skatten till Moderna museet i Stockholm och Malmö. Så styr man ett land.

Inga kommentarer: