onsdag, januari 01, 2014

Centraliseras Sverige nu?

Jag hittade en artikel i Aftonbladet om nya lagar som träder i kraft 2014-01-01. Två innebar någon form av inskränkning i det kommunala självstyret:

* Kommunerna måste i sina planer för bostadsförsörjningen redovisa hur de har tagit hänsyn till nationella och regionala mål på området. Regeringen kan beordra en kommun att göra om en plan. [Civilutskottet 2013/14:5 Beslut 13 november]

* Kommuner får inte vägra att ta emot ensamkommande flyktingbarn. [Socialförsäkringsutskottet 2012/13:11 Beslut 19 september]

Å andra sidan så ökar kommunernas självständighet på ett sätt. Man får börja samarbeta på ett särskilt område:

* Kommuner får samverka i kontrollen av ekologisk produktion. Kontrollmyndigheten får beslagta varor som inte uppfyller reglerna. [Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:14 Beslut 15 maj]

Och en minoritets rättigheter stärks:

* Förbudet mot att använda metallsökare upphävs, men användningen kräver tillstånd. Gränsen för när något är ett fornfynd sätts till år 1850 eller äldre. Meänkieli kan användas på gatskyltar i flerspråkiga områden. [Kulturutskottet 2012/13:9 Beslut 13 juni]

I en krönika i Dagens Samhälle (2013-12-12) av Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och författare, så bedömer han att Sverige centraliseras:

"Skolsystemet tas gradvis över av centrum igen. Vi kan i vart fall se hur vi på alla områden – inte bara skolan – får mer av centralism. Demokratiproblemet definieras som behov av ökad styrbarhet. Effektivitet skapas genom att dirigera det välfärdsindustriella komplexet enligt standardiserade processer."

Det stämmer väl överens med att FP-ledaren Jan Björklund vill "göra skolan statlig under nästa mandatperiod" (DN rapporterar från hans sommartal, 2013-08-11). Och att KD-ledaren Göran Hägglund (DN rapporterar från partiets riksting, 2013-09-26) kan tänka sig "att avskaffa landstingen och förstatliga sjukvården". Det är i samma anda som när fyra riksdagsledamöter för M på Brännpunkt i SvD idag 2014-01-01 vill låta staten ta över ansvaret för sjukvården. En lite annan variant är KD-riksdagsledamoten Stefan Svanström som i Dagens Samhälle Debatt (2013-12-27) vill att staten ska ta initiativ till att slå ihop kommuner (och därmed på sikt göra regioner onödiga, antar jag).

Inga kommentarer: