måndag, januari 13, 2014

SOM-institutet 2002: skåningar mer skånska än svenska

I artiklar i Sydsvenskan (2014-01-13), "Influenser utifrån har gjort Skåne skånskt" och "Hur skånsk är du?" framstår den skånska identiteten som ganska svag. Framför allt har man intervjuat sex personer på gatan varav ingen valde att betona den skånska identiteten. Som opinionsundersökning betraktat måste ju urvalet anses vara extremt litet. Det är kanske på sin plats att påminna om några av de få data vi har.

SOM-Institutet vid Göteborgs universitet undersökte 2002 saken. Resultatet blev Flernivådemokrati i förändring (bokserien nr 27) med Lennart Nilsson som redaktör. Kapitlet skrevs av Folke Johansson och hette "Minskad tro på regionerna. Attityder i Västra Götaland och Skåne". Man frågade 1678 personer i Skåne. Tabell 1 nedan gav de tillfrågades svar på Känsla av tillhörighet (procent), s 199. Det visade sig att fler skåningar känner sig mer skånska än svenska:


Inga kommentarer: