söndag, januari 12, 2014

Siffror stöder Skåne som arbetsmarknadsregion

I tisdagens Metro Skåne (9788 Malmöbor pendlar till Lund - och tvärtom, Johan Mårtensson, 2014-01-07) finns siffror som stöder min synpunkt att Skåne är en naturlig arbetsmarknadsregion. 9788 Malmöbor pendlar till Lund; precis lika många, 9788 Lundabor, pendlar till Malmö. Men bemärk, 4046 helsingborgare pendlar till Malmö-Lund varje dag, nästan hälften av pendlingen mellan Malmö och Lund. Pratar vi om arbetsmarknadsregioner är alltså Malmö-Lund för litet tänkt; det är Skåne som närmast gäller. Kommunikationerna inom Skåne har förbättrats, pendlingen har närmast exploderat och tycks inte mattas enligt siffror från SCB.

Att chunka upp Skåne i ett antal konkurrerande storkommuner stjälper mer än det hjälper. Regionen är en naturlig enhet inte bara för identitet, det sociala limmet, tänket, och av tradition för många myndigheter och organisationer utan också inte minst som modern arbetsmarknadsregion.

Inga kommentarer: