onsdag, januari 24, 2007

Det regionala språket lever ännu i skrift

Allan Nilsson heter en av de sista (?) författarna som skriver på den gamla skånska dialekten/språket (vilket man vill). Jag uppmärksammade honom i mitt bidrag "Skånska igår, idag och imorgon" i Föreningen Skånelands Framtids jubileumsbok Skåneland i förändring (2003, s 52):

"Och i andra hälften av 90-talet har böcker kommit ut av Anders Andersson, Inga-Britta Lindström, Lennart Kjellgren och inte minst Allan Nilsson som skrivit flera. Nilsson skriver också, vad jag vet, det enda bygdemål som förekommer i skånska dagstidningar. Med någon månads mellanrum kan man ännu, när detta skrives [det gäller ännu fyra år efter denna boks utgivning, min blogganm.], läsa honom i Skånska dagbladet."

Nilssons Me´ hjärtad po Lyngby slättor (1998) och Skånsk landsbygd på 30-talet (1999) står sedan ett bra tag i min bokhylla. De köpte jag på Gleerups i Lund för några år sedan. Nilsson har också gett ut Skånsk rapsodi - på bygdemål (2002), som jag inte har. Tidigare kom Fem år med bygdemålskrönikor och nu har precis Sex år med bygdemålskröniker kommit.

Det är ett A4-häfte. Skånskans Jan A Johansson har skrivet baksidans text. Den här typen av böcker säljer dåligt i bokhandlarna och det är inte ofta bokhandlarna - eller antikvariaten ens för den delen - tar emot dem. Men de säljer som smör i de rätta kretsarna, t ex till vänner och i kulturhistoriska föreningar. Här (bläddra till s 3!) kan du se ett smakprov på språket.

Vill du ha Allans Nilsson senaste bok, så måste du ta kontakt med honom själv. Ring honom gärna på 040-967330. Du kan också skicka 90 kr i kontanter direkt i ett kuvert till honom på Per Albin Hanssons v. 61 A, 21463 Malmö. Då skickar han den nya boken till dig!

1 kommentar:

Anonym sa...

Angående skån[eländ]ska, hur går det med genomläsningen av mina dokument över förslag för ortografin?