onsdag, januari 31, 2007

DN:s ledare - ännu en 80-talsdebatt

Dagens nyheters ledare "Landstingen är en onödig mellannivå" bör också kommenteras på denna blogg. Den är f ö helt i överensstämmelse med en linje som bloggaren Dick Erixon drivit.

DN:s ledare saknar, fast på ett annat sätt, liksom Sydsvenskans ledare helt sammanhang med en längre debatt som förts om regioner. Den stiger, liksom Sydsvenskans, nymornad upp från sent 1900-tal. Den ser landstingens/regionernas enda tänkbara uppgift som sjukvården. Inte ens kollektivtrafiken förtjänar mer än en parentes: "(och i en del fall också kollektivtrafik)". Nej, regionala utvecklingsfrågor har man tydligen inte hört talas om. Och så kommer citatet:

"Räcker det verkligen med riksdag och kommuner? Ja, det gör det. Sverige må vara ett vidsträckt land men vi är inte särskilt många, nio miljoner, och Sverige är en enhetsstat - tacka Axel Oxenstierna och Gustav Vasa för det. Här finns ingen tradition av självstyrande delar, inga kulturellt avvikande regioner, och vi har stora krav på likformighet."

Jag vet inte hur många etnologer, politiker, omvärldsanalytiker, statliga utredningar och t o m en proposition (Regeringens proposition 1995/96:38) som observerat åtminstone Skånes och Gotlands regionala identitet ("Regional identitet" i Utsikt mot framtidens regioner. Sju debattinlägg. SOU 1992:64). En utredning nämner också Jämtland (borde varit självklar) och Dalarna (Regionberedningen, SOU 1993:97). Men DN vet inget.

Sedan är det barockt att stirra sig blind på befolkningstalet. Sverige har större avstånd än något annat av EU:s 25 medlemsländer. Inget land inom EU har av avståndskäl större behov av regiondemokrati och federalism. Beträffande kravet på likformighet är det något som jag - och jag hoppas på, mitt parti - bekämpar nästan dagligen. DN:s skribenter fortsätter:

"Däremot har vi en stark uppslutning kring den nationella arenan, regering och riksdag ifrågasätts inte, det är de som ska styra Sverige."

Tja, i Skåne är uppslutningen i alla fall inte överdriven. I artikeln "Skåningar misstror politiker" (NST 2000-06-14) kan man läsa: "Förtroendet för de som styr landet Sverige är som sämst i dess södra delar. I Skåne är det inte många som känner riktigt förtroende varken för riksdagen som institution eller för dess representanter från hembygden. [...]

224 skåningar svarade på enkäten som genomför[d]es under hösten. Det är tillräckligt många för att det statistiskt ska gå att dra slutsatsen att Skåne skiljer sig från resten av landet enligt Martin Brothén [vid Göteborgs universitet som gjort undersökningen]. I Skåne känner bara 12 procent av de tillfrågade mycket stort eller ganska stort förtroende för de riksdagsledamöter som kommer från Skåne. Det är bara i Norrbotten som förtroendet är lägre, nio procent. När det gäller förtroendet för riksdagen som institution hamnar det i botten i Skåne. Bara 16 procent av de tillfrågade anser sig ha mycket stort eller ganska stort förtroende för riksdagen. Det är lägst i landet."

Det är nog idag, men kanske inte bör vara, riksdagen som till största delen ska styra Sverige, DN.

2 kommentarer:

Ilan Sadé sa...

Jepp, man stänger in sig i sin DN-skrapa. Bilden du har hittat är för övrigt helt fantastisk. För att uttrycka saken med en anglicism: den gjorde min morgon.

Malte Lewan sa...

Hehe, jag får väl skriva dit någon bildtext om "Bonniers-familjen" eller så :-) F ö rekommenderar jag för bilder creativecommons-bibliotekeket på flickr.com.